Към съдържанието

 • Log In with Google      Sign In   
 • Регистрация


                       

- - - - -

Стр. 469, книга Псалтир


  Стр. 469, книга Псалтир
  Бележки и означения към Псалом 9
  Под означението, което следва срещу стих 8-9, се разчита:


  "Който говори е Господь"

  "Който говори е Господ"

  Текстът на бележката, макар и повреден, се разчита така:

  "Ако нѣкой се намѣри нѣкога обезсърдченъ и изпадналъ духомъ да прочете Псалом 9."

  "Ако някой се намери някога обезсърчен и изпаднал духом, да прочете Псалом 9."