Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       

- - - - -

Стр. 476, книга Псалтир


    Стр. 476, книга Псалтир
    Означение към стих 9 на Псалом 22