Към съдържанието

 • Log In with Google      Sign In   
 • Регистрация


                       

- - - - -

Вечер, сутрин


  Вечер, сутрин

  "Вечер, сутрин"

  За лечение и профилактика на черен дроб, очи, сухожилия, нервна система, костна система.
  Вечер, сутрин отиде, дойде,
  Вечер, сутрин отиде, дойде.
  Отиде, дойде, отиде, дойде,
  отиде, дойде, дойде.

  Дадена на 10 декември 1924 г. , Общ окултен клас, IV година, 9-а лекция.