Към съдържанието

 • Log In with Google      Sign In   
 • Регистрация


                       

- - - - -

Благата песен


  Благата песен

  (Втората песен от записа е Благата песен)  За лечение и профилактика на черен дроб, очи, сухожилия, нервна система, храносмилателна система.


  Ти съзнавай, ти люби,
  безспирно сей, гради
  и в живота всичко давай.
  Тази Истина – Бога – ти познавай,
  ти познавай, ти познавай,
  Бога ти познавай.

  Дадена на 27 март 1929 г. , Общ окултен клас, VIII година, 32-а лекция. Тази песен е превод от старинен език и е озаглавена Хади – х’ензи; в превод на български тези думи означават Благата песен. В нея е очертан един гладък път без препятствия.