Към съдържанието

 • Log In with Google      Sign In   
 • Регистрация


                       

- - - - -

Радвайте се


  Радвайте се

  Радвайте се на това, което става!
  Не скърбете за това, което не става!
  Всяко нещо, което става, е от Бога. Всяко нещо, което не става, е от хората. Щом нещо не става, не скърбете; щом нещостава радвайте се.
  Радвайте се на едната глава, която имате; не скърбете, че нямате две глави, т.е. не скърбете за двете глави, които нямате.
  На високо място с голяма раница не се качвайте! Който се качва на високо място с голяма раница, далеч не може да отиде.
  Засега това е достатъчно. Ако ви се даде повече, ще се натоварите много и няма да можете да се качвате нагоре.
  Да слезем сега долу, да се радваме на онова, което става и да не скърбим за онова, което не става.

  6 август, 5 ч. с.


  http://petardanov.co...06-радвайте-се/