Към съдържанието

 • Log In with Google      Sign In   
 • Регистрация


                       

- - - - -

Царският път на душата


  Царският път на душата

  Съблюдавайте следните четири неща в живота си:
  Пази свободата на душата си, силата на духа си, светлите мисли на ума си и добрите чувства на сърцето си!
  Гледай на добрите си постъпки като на скъпоценни камъни, които си придобил в живота си! Те са награда на твоя живот.
  Радвай се повече на пътя на светлината, в които ходиш, отколкото на изгубения път на тъмнината, който си напуснал!
  Помнете: Царският път на душата е добрата мисъл на духа.
  Радвай се повече на малкото, което расте и се увеличава, отколкото на голямото, което се смалява и изхабява.
  Когато слънцето изгрява, светлината се възцарява.
  Когато слънцето залязва, тъмнината се въдворява.
  Съблюдавай разумния порядък на Божествената Душа, в който силата предшества свободата; свободата предшества светлата мисъл; светлата мисъл предшества добрите чувства; добрите чувства предшестват добрите постъпки. По този път се постига щастието, което търсиш.
  Помни и не забравяй:
  Ти не си пратен на земята да глождиш изоставените кости на твоите предци.
  Всяка разумна душа има своето определено място в света.
  Бъди благодарен на това, което ти е дадено!
  Изплитай своето благоденствие тъй, както паякът изплита своята мрежа.

  7 август, 5 ч.с.


  http://petardanov.co...шата/#entry2977