Към съдържанието

 • Log In with Google      Sign In   
 • Регистрация


                       

- - - - -

До учениците на В.Б.Б. До специалния клас


  София 31.1.1929 г.
  До учениците на В.Б.Б.
  До специалния клас  Светлината с ръка не се хваща, но с очи се вижда и с ум се разбира. Тази светлина води изпадналата душа през тъмнината.
  Ръката може да хване само образувалия се плод от светлината. Окото да види слугата, който го донася, и умът да прочете писмото на оня, който го праща.
  Свещеният плод на живота трябва с всичката чистота да се хваща.
  Душата на ученика трябва да е обхваната от свещения трепет на Божия Дух.
  Само така ученикът може да се доближи да види свещеното лице на Истината и да разбере възходящия път на Любовта.
  Великите идеи живеят в благородните души, светлите мисли - в светлите умове, чистите желания - в чистите сърца.
  Там, където има светлина, чистота духовна, свобода Божествена, там Духът царува.