Към съдържанието

 • Log In with Google      Sign In   
 • Регистрация


                       

- - - - -

01. СБ-РБ 1930 "Благословена между жените", Рилски беседи, 1930
  "Благословена между жените"


  Рилски беседи - 1930 г.

  "Благословена между жените", беседи от Учителя, дадени на учениците през лятото на 1930 г., Седемте рилски езера. Първо издание, София, 1930 г.
  Книгата за теглене на PDF


  Съдържание:

  Благословена между жените  17 август 1930 г.
  Виждане и съзнаване 19 август 1930 г.
  Носител на Божиите мисли19 август 1930 г.
  Познава гласа Му 20 август 1930 г.
  Божествена връзка21 август 1930 г.