Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       

- - - - -

Чистилище


    Чистилище

    Първа картина – чистилището.
    Това което ни прави първо впечатление е зеленото море и подаващите се между скалите глави на гущери, змии, чудовища, които събуждат в нас неприятни усещания на отрицателните сили всяващи страх и ужас, събуждайки смразяващ чувства. Тези чудовища не са  друго, освен низшите страсти, които завладяват човека и му пречат да поеме своя възходящ път. В лявата част се откроява светла пътека, по която вече са се устремили пробудилите се души, които следват своя духовен ръководител. Той ги води на изток, където през зъберите и скалите се виждат зарите на изгряващото слънце – заветна цел на всяка пробудена душа.