Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       

- - - - -

Христос


    Старо изображение на Спасителя, изработено върху смарагд и подарено от Султан Баязита на папа Инокенти VIII