Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       

- - - - -

Ръкописния текст е написан от Учителя в неговата Библия.


    Ръкописния текст е написан от Учителя в неговата Библия.

    Ръкописния текст е написан от Учителя в неговата Библия.
    “Всичките думи Господни са верни и истини, и блажен е всеки който ги въсприема и пази, неговата душа не ще бъде в лишение, защото сам Господ ще присъства в неговото сърдце." 1904г.