Към съдържанието

 • Log In with Google      Sign In   
 • Регистрация


                       

- - - - -

Верую на Всемировият Учител на Вселената - Беинса Дуно, със светско име Петър Дънов


  ВЕРУЮ
  НА
  ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ НА ВСЕЛЕНАТА - БЕИНСА ДУНО,
  СЪС СВЕТСКО ИМЕ ПЕТЪР ДЪНОВ

  Събори 1926 -1927г.


  Автор: Снежанка Стоянова