Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       

- - - - -

Молитва при гръмотевици и заметръси 2


    МОЛИТВА ПРИ ГРЪМОТЕВИЦИ И ЗЕМЕТРЪСИ
    Молитвена хранилница

    Автор: Снежанка Стоянова