Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       

- - - - -

Първата снимка на Петър Дънов


    Първата снимка на Петър Дънов

    Снимката е от 25 юни 1886г., когато Петър Дънов е на 22 години и е направена при завършването му на Свищовското Богословско училище.