Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       

- - - - -

Учителя на 22 години.


    Учителя на 22 години.
    Тази снимка е направена 25 юни 1886г., когато Учителя е завършил Богословското училище в Свищов. Тя е изрязана и уголемена от първата.