Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       

- - - - -

Учителя на 27 години.


    Учителя на 27 години.

    „Втората снимка е изпратена до Неговата рождена сестра, когато Учителят е бил студент в Съединените Щати. На обратната страна на портрета е написано „До моята любезна сестра Мария П. Стамова от П.К.Дънов. Ноември 16.1891 год." Отгоре е добавил на английски език следното: P.K.Dunoff. Dreu Seminary. Madison N.p. Nov.16.1891.”
    http://petardanov.co...6124-послеслов/