Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       

- - - - -

Учителя на 36 години.


    Учителя на 36 години.

    „Третата снимка е направена в София от фотографа Карастоянов в неговото фото-ателие на бул. „Цар Освободител". Това е снимка на Учителя, след като се е завърнал от Съединените Щати. Най-вероятно е правена около 1900 год.”
    http://petardanov.co...6124-послеслов/