Към съдържанието

 • Log In with Google      Sign In   
 • Регистрация


                       

- - - - -

"Работете между тоя народ, защото повдигането на българската душа влиза в Божествения план."


  "Работете между тоя народ, защото повдигането на българската душа влиза в Божествения план."

  Българите казват: „Съединението прави силата." Тук липсва нещо. Правилно е да се каже: „Любовта прави съединението, а съединението прави силата." Ако българите искат работите им да вървят добре, трябва да си служат с целия израз, а не само
  с последния – съединението прави силата. За да бъдем силни като народ, като вярващи, трябва да сме съединени в Любовта. Това съединение ще ни направи силни. Казват: “Да се съединим, да образуваме дружество”. Съединение или сдружаване без Любов лесно се разпада, както се разпадат обръчите на кацата. Развивайте Надеждата, Вярата и Любовта си, за да се закрепите и в трите свята: Надеждата ще свърши всичките ви работи на физическия свят, Вярата – в Умствения и Духовния свят, а Любовта – в Божествения.

  Учителя
  Неизвестното (Неделни Беседи, 29.12.1918 Неделя, София)
  http://www.beinsadou...ures.php?id=179