Към съдържанието

 • Log In with Google      Sign In   
 • Регистрация


                       

- - - - -

До учениците на В. Б. Братство.


  До учениците на В. Б. Братство.

  Когато Любовта Царува смут не става; Когато Мъдростта управлява реда не се нарушава; Когато Истината грее плода цъвти и зрее. Иаве, Ива. Шела шалу.

  (свещения подпис на Учителя)
  14.I.1923.
  София.


  Нотите на песента: http://petardanov.com/Pismoto.jpg