Към съдържанието

 • Log In with Google      Sign In   
 • Регистрация


                       

- - - - -

До обичните ученици.


  До обичните
  ученици.

  "Бъдете съвършени
  както е съвършен
  Отец ваш небесни"
  еказал Единият
  учител, който
  е отделил стария
  живот от новия.
  Съвършени в какво?
  В любов, в доброта,
  в правдивост, в
  Мъдрост, в Истина.
  А Истината, това е
  проявената любов
  в живота. Можи
  ли вие да проеви-
  тетази Истина
  на дело?
  А знаете ли вие
  размерите на
  тая всеобемляю-
  ща любов на
  Бога на боговете,
  на Господа на го-
  сподарите; на
  Учителя на учите
  лите? Който
  казва, че седем
  пъти на ден по
  седемдесет трябва