Към съдържанието

 • Log In with Google      Sign In   
 • Регистрация


                       

- - - - -

До обичните ученици 2


  да се прощава на
  брата, на приятеля,
  на ученика, който
  се обръща и иска
  прошка.Тази лю-
  бов в миналото
  е била ваш спът-
  ник, тя е и днес
  с вас. Мисли-
  те ли, че тя може
  да се измени и стане
  друга с ограничени
  предградия? Не.
  Горко на богатия,
  който не е богат;
  горко на бедния, на
  сиромаха, който не
  е сиромах.
  Това е едно от
  правилата на
  Божието царство
  на великата Окул-
  тна Школа.
  Богат, богат в
  Божественото и сиромах в човешкото.
  Моят Мир да
  бъде с Васъ.

  Бураас

  28.VI.15

  1920.