Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       

- - - - -

"91 Псалом"


    "Добрата молитва" и "91 Псалом" - листовката, предназначена за заминаващите на фронта. Макар, че Учителят е съветвал всеки да си напише собственоръчно молитвите и да ги носи със себе си.

    Ето листовката готова за изпринтване с оригиналните размери.http://petardanov.com/Psalom_91.jpg