Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       

- - - - -

Писма до Пеньо Киров 004


    рекъл Господ , да се видим пак. Мисля, д-р Мирков[ич] наскоро, къде края на този месец, ще мине през Бургас*12. Той мисли да се върне в Сливен и да прекара зимата там. Вие, кога имате пак свободно време , пишете ми и ми съобщете как отивате. И сега Господ да бъде с вас.

    Приемете моето бр. поздравление.

    Ваш: П. К. Дънов

    *12. По това време общественият транспорт в България е силно ограничен. От Варна до Сливен по-бързо и по-удобно се е стигало през Бургас по море, тъй като не се е минавало през Стара планина. (У., №1, 14.09.1898 г.)