Към съдържанието

 • Log In with Google      Sign In   
 • Регистрация


                       

- - - - -

Писма до Пеньо Киров 005


  № 2
  Получено на 28. IX. 98 г. по обяд [бел. на П. К.]
  Варна, 26 септ[емврий] 1898 г.


  Люб. бр. Киров,

  Писмото Ви от 18 того приех и се много за­радвах, като се научих, че Господ Ви е дал такава радост да имате. Аз се радвам, че можах да Ви предам тия благословения от Небето, които ми бяха дадени особено за Вази, защото сам Духът Господен ме ръководи и ми вдъхна това, което ви писах. „Пиши и им кажи, ми каза Сам Господ, че Аз съм ги избрал и призвал да Ми служат в пра­вда и истина. Ето Аз съм Този, Който ги ръко­водя и пазя и им давам сила и живот, за да ходят в Моята виделина."

  Видите, приятели мои, колко Господ ви люби и мисли за вас. Макар да сте бедни и отхвър­лени от света , обаче