Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


1. ИДВАНЕ ОТ КОСМОСА.


  • Please log in to reply
Няма други мнения в тази тема

#1 Hristo Vatev

Hristo Vatev

    Administrator

  • Усърден работник
  • 3549 Мнения:
  • Отговорете на въпроса:1864

Публикувано 23 август 2011 - 13:07

МАЙКА
Мила Майчице,
благословена бъди!
На Великата Майка служител си ти.

Животът даряваш,
чрез теб Бог постоянно твори...
За всички твои усилия
от люлката до наши дни,
благословена бъди

Майката:
ТЪРЖЕСТВО НА БОГА В МЕН
Малко, нежно същество
в утробата ми движи се, расте...
светла, огнена искра -
частица Дух в това дете.
В него Той Истина е вложил
и Мъдрост и Любов,
с Добродетел го възраства
и в Правда го зове.
ТОЙ вселена малка сътворява
и мен във вечността дарява
с единение в съкровеността -
съпричастна творческа изява.
Ликуват световете в него и във мен,
мощ, живот пулсира,
с Божествен, нов рефрен
и тъй съм радостна, щастлива,
че Бог оглежда се у мен,
че раждам душа красива -
ТЪРЖЕСТВО НА БОГА в мен.
Детето:
ДУХ БОГАТ
С Духът си Бог
животът вдъхнал е у мен.
Раждам се в света
от Него окрилен.
Път земен, стръмен ме очаква,
по него всеки тук се качва.
Да сътворя в дома си
храм неръкотворен.
Такъв като при Отца ми
вече сторен,
И тъй да се върна осъзнат,
за Слава Божия
Дух богат…

СЪДЪРЖАНИЕ


1. Идване от Космоса ........................ 11
1.1 Майка, Баща, Син ...................... 16
1.2 Клони на Любовта ...................... 27
2. Зачеване. Безплодие. Помятане ............... 30
3. Бременност. Предродово възпитание........... 36
4. Раждане ................................. 47
4.1 Полът на детето ...................... 60
4.2 Грижи – кърмене, хранене, къпане и др. ..... 61
5. Родители – деца ......................................68
5.1 Кармичен закон ........................ 72
5.2 Възпитание на децата................... 74
6. Ролята на жената и нейното духовно развитие .. 83
7. Библиография ............................ 87
8. Повече информация по темата ............... 90

1. ИДВАНЕ ОТ КОСМОСА.


Когато говорим за човешкото съзнание, разбираме онзи първоначален ЦЕНТЪР, от който човек е излязъл, дето човек е бил свободен. Като слязъл в материалния свят, той изгубил своето знание, вследствие на което се е заробил в окръжаващата среда. Някои от вас са забравили от къде идат. Вие не помните. Когато сте били в утробата на майка си, помен нямате от това, а преди да дойдете там, където сте били, също не помните. Но, ако се хвърли малко светлина във вашето съзнание, вие ще си спомните пътя, по който сте дошли. Ще ви дам една теория за изясняване.
Окултистите казват, че когато едно същество, един център в невидимия свят, едно съзнание пожелае да слезе на земята, понеже някои същества имат една необходима нужда да слязат на земята да работят, тогава две възвишени същества вземат тази душа - ние говорим по човешки - ще я пренесат около земята, като направят три кръга. Земята има 12 врати, през които може да се влиза. Тези врати трябва да ги намериш отворени. Там чакат ангели. След това ще намерят бащата и майката, от които ще вземат нужната материя и ще ги помолят да отгледат тази душа. След това те ще пратят своето благословение отгоре. /1;8-9/

В пространството, през което минават душите, има един кръг обширен, но твърд. Този кръг има 12 врати. Когато някоя душа трябва да слезе на земята, духовете, които я носят, обикалят земята три пъти, докато най-после минат през една от 12-те врати. Всяка врата определя пътя, по който човек ще върви, като слезе на земята. Важно е, значи през коя от тия 12 врати ще мине човек. От голямо значение за човека е вратата, през която ще мине неговата душа. Ако по погрешка мине през вратата на животинското царство, той ще се въплати в някаква животинска форма… Ето защо, и като слиза на земята , и като се качва на небето, човек трябва да бъде внимателен, да прочете надписа на вратата. Хване ли погрешния път, цял живот ще плаща погрешката си. /19;222-223/

Не е възможно да дойдете по свое желание на земята, и да не обичате никого. /1;12/

Всеки човек е дошъл на земята под чуждо име. Той не носи своето истинско име, което отговаря на неговото първично естество. /20;8/

Законите на Божествения свят абсолютно не позволяват на жената да се ожени за мъж, когото не обича. Законите на Божествения свят не позволяват и на мъжа да се жени за жена, която не обича. Тия закони не позволяват на майката да роди дете, което тя не е обичала преди зачеването му. И на детето не се позволява да се роди, ако не е обичало майка си, преди да дойде на земята. Това са максими, които трябва да имате предвид. /54;387/

Нито един баща досега не е оправил сина си, нито една майка не е оправила дъщеря си. Научно казано, единствения начин, по който можеш да оправиш сина си е да започнеш възпитанието му преди да е дошъл на този свят. Той трябва да ти е писал най-малко десет години преди да е дошъл на земята. Ти да си получил писмо, да си се разговарял с него. Да си му разказвал как седят работите тук... Онези души,които идат на земята, това е осиновяване. Вземаш едно чужно дете, осиновяваш го, казваш, че си му баща, и майката мисли, че е родила нещо. /1;76/

Всички души, колкото и да са напреднали и съвършени, от време на време, имат нужда да слязат в материалния свят, да почерпят от него такива материали и сили, каквито от другите светове не могат да придобият. Това се отнася не само за земята, но и за всички останали материални светове, защото те са се намирали под един и същ закон. Значи, всички същества, били те напреднали или не, трябва да минат през материалните светове. Едни от тях помнят, отде идат, а други не помнят. Обикновените хора на земята не помнят нищо от предишното си съществуване. Някой казва, че му се открило нещо от миналото. Възможно е, но всичко това е много малко... На човека е необходимо да му се открие онази вътрешна дарба в съзнанието му, чрез която да си спомни в подробности пътя, по който трябва да се върне. Само по този начин той ще разбере вътрешната връзка на живота и ще може да се поучи от него. /2;36-37/

Със слизането си на земята, човешката душа влиза в прикосновение с Божия Дух, както майката влиза в съприкосновение с детето си. За детето майката представя Божия Дух. /77;299/

Ако мислите, че целият живот се изразява само във физическото тяло, може да попаднете в една погрешка.
1-ва четвърт - първите 7 години от живота и се занимава с физическото тяло;
2-ра четвърт - вторите 7 години от живота, т.е. от 7 до 14 г. и се занимава с астралното тяло;

3-та четвърт - от 14 до 21 г. и се занимава с мозъка;
4-та четвърт - от 21 до 28 г. и се занимава с причинното тяло. След това пак се повтаря същият процес. Тъй щото на всеки 7 години енергиите в човека се трансформират. При това, тия 7 години пак имат подразделения по месеци. /21;30л.,17/

Детето расте първо физически. Щом намалява физическото растене, чувствата започват да се проявяват, а след тях – мислите. /36;136/

От раждането до седмата година човек е във физическия свят, развива предимно физическите си сили – тялото си. Тогава той се учи да ходи, тогава развива волята си. През този период детето е много активно. Имайте предвид тази активност на детето и се съобразявайте с нея. От 7-та до 14-та година детето е в духовния свят – развива предимно сърцето си, чувствата. Тогава детето е най-чувствително. Съобразявайте се с тази чувствителност и я използвайте при възпитанието. От 14 до 21 години детето е в умствения, идейния свят, т.е. развива предимно ума си и идейния живот. Тогава разцъфтява логичното мислене. /77;374/

Момичетата около 14-годишната си възраст минават през известни болезнени състояния и във всички преходни периоди човек прекарва болезнени състояния, а именно:
от 2 до 7-годишна възраст, от 7 до 14, от 15 до 21, от 22 до 28, от 28 до 35 и т.н. Във всеки преходен период хората минават през болезнени състояния и после идват до известни просветления. /69;21/

Помните ли времето, когато сте минали през минералното царство? На минералите е написано името на висши същества – на херувими и серафими. Помните ли времето, когато сте минали през растителното царство? На растенията е написан животът на ангелите. Помните ли времето, когато сте минали през животинското царство? Там е написан животът на архангелите. Това е еволюция. И в сегашната епоха, която съществува от 18 милиона години, се пише Божественият живот от милиони същества. На всеки един милион години се пише по един Божествен лист. Значи, тази написана книга има 18 листа. Велико нещо се крие в тази книга – животът на ангелите, архангелите, херувимите и серафимите. Душата е велика свещена книга, в която е написана историята на нейния живот. Майка, която ражда детето си с любов, трябва да отвори книгата на Божествения живот, да види какво е написано в нея, да знае произхождението на нейното дете, да познава неговото минало. Като го погледне, тя казва: моето ангелче! Да, но тя не знае неговия произход. В бъдеще, когато младите родят старите, за пръв път те ще отворят тази Божествена книга и ще четат по нея. /55;147/

Човек дохожда много пъти на земята, а не само един път. – Колко пъти дохожда? – Колкото пъти иска – от него зависи. Обикновиният човек се преражда на всеки 45 години. Ако той слиза на земята да се учи, разумните същества му определят в кое семейство да се роди. Той няма свободен избор. Ако човек идва на земята съзнателно, да помага на хората, той има свободен избор, да се роди дето иска. Колкото по-напреднал е човек в развитието си, толкова по-голяма свобода има при слизането си на земята. Гениалните хора и светиите идат рядко на земята, когато човечеството отбелязва епоха в своя живот. Великите Учители идат на земята през всеки две хиляди години. Те внасят голямо преобразование в човешкия живот. /56;314-315/

Ако материята произвежда живота, то тя не е мъртва, защото мъртвото не може да произвежда живо. Светлината от светлина излиза. Една майка ражда едно дете и ние казваме, че го е създала. Не. Зародишът на това дете е съществувал милиони години преди майката да го е родила. /69;10/

Ние не сме дошли още до положението да разбираме какво е отношението на една майка към дъщеря й, или отношението на бащата към сина. Най-първо бащата още не ти е истински баща. Ако се приеме теорията на прераждането, ти досега най-малко си имал 20 бащи, във всяко прераждане имаш по един нов баща. Питам: кой ти е баща? Не е един, не са двама, не са трима. Там има бащи, бащи… Един е бащата в света. Душите са излезли всички от Бога. Истинският баща е Той. Всички ония, които са се въплатили в материята, за да се образуват нашите тела, те са помощници, те са съработници на Бога, които играят ролята на бащи. /77;294/


Facebook коментари
0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни