Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


СЪДЪРЖАНИЕ


  • Please log in to reply
Няма други мнения в тази тема

#1 Hristo Vatev

Hristo Vatev

    Administrator

  • Усърден работник
  • 3549 Мнения:
  • Отговорете на въпроса:1864

Публикувано 01 февруари 2012 - 20:46

СЪДЪРЖАНИЕ

I. БОЛЕСТИ 5
Какво е болест 5
Видове болести 7
Качества на болестите 8
Страх от болестите 9
Проверка на човека 9
Предназначение на болестите 10
Последствия от болестите 14
Справяне с болестите 15
Здрав или болен 16
Болен човек 18

II. ПРИЧИНИ ЗА ЗАБОЛЯВАНИЯТА 24
Причини за болестите 24
Отрицателни настроения 29
Отрицателни състояния 31
Смяна на състоянията 35
Видове отрицателни състояния 38
Алчността 38
Анормалните състояния 38
Апетитът 38
Астралните същества 39
Атавизмът 39
Афектът 39
Баните 40
Безбожието 40
Бездействието 41
Безлюбието 41
Безпокойството 42
Безпътицата 44
Богатството 44
Боклукът 45
Болезнените състояния 45
Борбата - вътрешната 46
Бързането 46
Вампиризмът 47
Виждане само отрицателното 49
Вкисването 49
Влагата 50
Влиянията 51
Влюбването 55
Внушението 57
Водата 61
Волята Божия - неизпълнение 62
Волята - отслабена 63
Времето - атмосферното 63
Въздишането 65
Въздухът 65
Възприемането 65
Вълнението 65
Въображението 66
Вярата - изгубена 66
Вятърът 66
Гладът 67
Глупостта 67
Гниенето 67
Гневът 68
Гордостта 75
Грешките 77
Грехът 80
Грубостта 81
Даването 82
Движението 82
Двойникът - енергийното тяло 83
Демагнетизирането 84
Депресията 84
Дисхармонията 85
Дисхармонията с Бога 86
Дишането 86
Длъжниците 87
Дразненето 87
Дрехите 87
Думите 88
Духът - отслабване 89
Духовете 90
Духовността 91
Егоизмът 92
Еднообразието 92
Елементите 94
Енергиите 95
Еротиката 101
Желанията 101
Животът 104
Животните 106
Жизнените сили 106
Заблудата 106
Завистта 107
Загубите 109
Задръстването 109
Законите 110
Запекът 111
Затлъстяването 112
Затруднението 112
Злобата 112
Знанието 112
Зъбите 113
Избухването 113
Издръжливостта 114
Излишъците 114
Измамата 116
Изтощението 116
Изчерпването 116
Инжекциите 116
Капилярите 116
Кармата 117
Катастрофата 117
Качествата 118
Киселините 118
Клетките 118
Колебанията 119
Контактите 120
Користолюбието 120
Косата 121
Критикуването 121р
Кръвта 122
Кръвообращението 123
Къпането 124
Лакомията 124
Ламтежът 124
Леността 124
Лимоните 128
Липсите 128
Лицето 128
Лошите хора 128
Любопитството 129
Лъжата 129
Любовта 130
Магнетизмът 130
Мазнините 131
Меланхолията 131
Месото 131
Микробите 132
Миналото 134
Мирът - изгубен 136
Мислите и чувствата 136
Мозъкът 143
Моралът 143
Мрачното състояние 143
Мъката 144
Мъртвата точка 144
Мъчното 145
Мъчнотиите 145
Мястото 150
Надеждата 151
Напрегнатостта 151
Напрежението 152
Наследството 152
Наслояванията 152
Настроението 153
Натрупването 153
Неблагодарността 155
Невежеството 155
Невниманието 155
Недаването 155
Недоволството 156
Недоимъкът 162
Недоразумението 162
Недъзите 162
Неесественото живеене 163
Незадоволеността 163
Неизпълнението 163
Неприятностите 163
Неразположението 163
Неразумността 170
Неспокойствието 170
Несъзнателността 170
Нетърпението 171
Нечистотата 172
Нещастието 173
Нисшите същества 174
Обезверяването 174
Обезсмислянето 175
Обезсилието 175
Обезсърчението 175
Обещанията 179
Обидата 180
без Обич 182
Обсебването 183
Обходата 185
Ограничението 186
Огънят 186
Ожесточението 187
Озлоблението 187
Окултизмът 187
Омразата 188
Операциите 190
Оплакването 191
Организмът 191
Органите 191
Отвращението 192
Отегчаването 192
Отношенията 193
Отклонението 193
Отлагането 193
Отмъщението 194
Отрицателните състояния 194
Отстъпването 195
Отчаянието 195
Падането 196
Падането духом 197
Парите 198
Пасивността 198
Песимизмът 198
Пиянството 200
Планетите 204
Плаченето 204
Плътта 205
Подозрението 205
Подпушването 205
Порите 207
Почивката 208
Праната 208
Препятствията 209
Пресилването 210
Пресищането 210
Престъпленията 211
Претоварването 211
Преумората 212
Преяждането 212
Природата 214
Присмиването, подграването 214
Приятелите 215
Прозявката 215
Промените 215
Простудата 216
Противодействията 216
Противоречията 217
Психиката 219
Работата 220
Равновесието 22(1
Раздвоението 222
Раздразнението 222
Разочарованието 223
Разположението 224
Разсеяността 225
Разумният свят 225
Растенията 226
Ревността 226
Ритъмът 228
Самоосъждането 228
Самотността 228
Самоубийството 229
Светлината 231
Силите 232
Скарването 233
Скръбта 234
Слънцето 238
Смисълът 238
Смущенията 239
Спането 241
Срамуването 241
Сприхавостта 241
Стеснението 241
Страданията 242
Страстта 248
Страхът 249
Стряскането 252
Стълкновението 253
Сухотата 253
Съзнанието 253
Съмнението 253
Сънят 256
Съпротивлението 258
тежките Състояния 258
Сянката 258
Температурата 258
Течението 259
Топлината 259
Топлото 259
Тревогите 260
Трудностите 261
Тъгата 261
Удоволствията 262
Умората 262
Умът 262
Упоритостта 263
Урочасването 263
Условията 264
Усложняването 264
Утайките 264
Хваленето 265
Хипнозата 265
Храната 266
Цветовете 270
Числата 271
Чувствата 271
Чувствителността 273
Чуждите работи 274

III. СИМПТОМИ НА БОЛЕСТИТЕ 276
Здрав или болен човек 276
Диагноза на болестите 277

IV. ЛЕКУВАНЕ И ЛЕКУВАЩИ 303
Самолекуване 308
Взаимопомощ 312
Лечител 317
Лекар 322
Бъдеще 329
Лекуване 330
Лекарства 332

V. МЕТОДИ ЗА ЛЕКУВАНЕ 336
чрез Бани 341
чрез Бани въздушни 346
чрез Билки 346
чрез Бог 347
чрез Божественото 355
чрез Босо ходене 356
чрез Благодарност 356
бъди Буден 356
чрез Веселие 356
чрез Виждане 357
чрез Висшите същества 357
чрез Влага 358
чрез Влияния 358
чрез Внушение 358
чрез Вода 360
чрез Воля 366
чрез Връзка с разумния свят 367
чрез Въздух 368
чрез Въображение 368
чрез Въодушевление 368
чрез Вяра 369
чрез Гладуване 372
чрез Горчивини 377
бъди Господар на тялото си 377
чрез Даване 378
чрез Движение 379
чрез Дишане 381
чрез Добро 385
чрез Добродетели 386
чрез Доволство 386
чрез Дрехи 387
чрез Дружба 387
чрез Думи 388
чрез Дух 389
чрез Духовност 391
чрез Духовното тяло 391
чрез Дървета 391
чрез Екскурзия 393
чрез Елементите 393
чрез Енергии 395
чрез Желания 402
чрез Жизнерадост 402
чрез Закони 403
чрез Загуби 403
чрез Заместване 404
чрез Зехтин 404
чрез Злато 404
чрез Знание 406
чрез Изгрева на Слънцето 409
чрез Идеали 409
чрез Идеи 410
чрез Изповед 410
чрез Изпотяване 410
чрез Изпразване 412
чрез Изучаване 413
чрез Имунитет 414
чрез Инжекции 414
чрез Интуиция 414
чрез Истина 415
чрез Камъни 415
чрез Кафе 416
чрез Квас 416
чрез Клетките 416
чрез Компреси 419
чрез Концентрация 419
чрез Копане 420
чрез Косата 421
чрез Красота 422
чрез Къпане 422
чрез Лимони 422
чрез Лук 422
чрез Любов 422
чрез Магнетизъм 428
чрез Магнетичен сън 429
чрез Масаж 429
чрез Мечка 430
чрез Миене 430
чрез Микрояди 430
чрез Миналото 431
чрез Мир 432
чрез Мисъл 432
чрез Мисли и чувства 441
чрез Млечен компрес 442
чрез Мозъка 442
чрез Молитва 442
чрез Музика 445
чрез Надежда 447
чрез Насърчаване 449
чрез Нови разбирания 450
чрез Носа 450
чрез Обич 451
чрез Обич към себе си 452
чрез Обмяна 45?
чрез Обновяване 453
чрез Ограждане 453
чрез Операция 458
чрез Освобождаване 454
на Открито 454
чрез Паси 454
чрез Пеене 456
чрез Планетите 458
чрез Планината 460
чрез Плащане 460
чрез Плачене 461
чрез Плодовете 461
чрез Поведение 462
чрез Подсъзнанието 462
чрез Помощ 462
чрез Порите 463
чрез Послушание 464
чрез Пост 464
чрез Почивка 464
чрез Прана 465
чрез изграждане на Представа 466
чрез Природата 466
чрез Причините 469
чрез Противоположности 470
чрез Пръстите 470
чрез Работа 471
чрез Равновесие 472
чрез Разговори 472
чрез Разнообразие 473
чрез Разположение 474
чрез Разтриване 474
чрез Разходки 475
чрез Разумност 476
чрез Ръцете 477
чрез Светлина 478
чрез Свързване 480
чрез Секнене 480
чрез Сила 481
чрез Скъпоценни камъни 481
чрез Слънце 482
чрез Смях 490
чрез Срам 490
чрез Страх 490
чрез Стряскане 491
чрез единство на Съзнанието 492
чрез Сън 492
чрез Сълзи 494
чрез Тониране 494
чрез Топлина 495
чрез Трениране на тялото 496
чрез Треска 496
чрез Търпение 497
чрез Ум 497
чрез Уплаха 497
чрез Упражнения 498
чрез Условия 500
чрез Ушите 501
чрез формули 501
чрез Хармония 503
чрез Хигиена 504
чрез Ходене 504
чрез Хомеопатия 505
чрез Храна 508
чрез Цветовете 518
чрез Цветя 523
чрез Чесън 524
чрез Чисистене 524
чрез Чистота 528
чрез Чувства 531

VI. БОЛЕСТИ И ЛЕКУВАНЕТО ИМ 533
Алкохолизъм 533
Анемия 534
Аномалия 536
Анормалност 537
Апендицит 537
Апетит 538
Артериосклероза 538
Бездетство 539
Безсъние 539
Бели дробове 540
Бодежи 541
Болки 542
Бременност 546
Бъбреци 548
Вени 548
Виене на свят 548
Вкус 548
Врат 548
Възбуда 549
Възпаление 549
Вързан 549
Гастрит 550
Глава 550
Глас 553
Гняв 553
Грип (испанска болест) 554
Гръб 555
Гръбначен стълб 555
Гръбнак - схванат 556
Гръдна жаба 556
Гърбица 556
Гърди 557
Гърди - туберкулоза 558
Гърло 559
Гърлобол 559
Далак 560
Дванадесетопръстник - язва 560
Диабет 560
Диария и дизентерия 561
Дихателна система 561
Дишане 562
Дух 563
Духове - лоши 563
Духовно болен 563
Душа 564
Душевноболни 564
Език 565
Екзема 565
Енергия 566
Епилепсия 567
Жлъчка 568
Жълтеница 568
Задръстване 568
Заекване 569
Запек 569
Затлъстяване 570
Зъби 570
Изгорено 572
Изкривено 572
Изпотяване 573
Ипохондрия 573
Кашлица 573
Кожа 576
Колит (гноен) 577
Коляно 578
Копривна треска 578
Коремоболие 578
Коса 580
Кости 582
Крайници 582
Крака 584
Кръв 586
Кръвно налягане 590
Кръвоносни съдове 591
Кръвообращение 592
Кръвоспиращо средство 593
Лице 593
Лудост 593
Малария 597
Малокръвие 597
Меланхолия 597
Менингит 598
Мислене и чувстване 598
Мозък 599
Мускули 605
Наслоявания 605
Настройване 606
Нервни болести 606
Невралгия 607
Неврастения 609
Нервност, нервна слабост - лечение 614
разстройство на Нервната система - симпатичната .. 622
Нервност 622
Неразположение 626
Нокти 628
Нос 628
Обвивки 629
Обезверяване 629
Обсебване 630
Организъм 634
Оток 635
Очи 636
Падане 646
Памет 646
Парализа 649
Песимизъм 650
Пилор - стеснение 650
Плеврит 650
Пневмония 651
Потене 651
Простуда 651
Пръсти 653
Психика 653
Пулс 654
Пъп 658
Пъпки 658
Пърхот 659
Равновесие 659
Рак 660
Рамо 661
Рани 661
Ревматизъм 661
Ръце 665
Самоубийство 667
Сили 667
Скрофули 667
Слабост 667
Сливици 668
Слънчев възел 668
Слънчев удар 669
Смущение 669
Спане 669
Стомах 671
Страх 680
Сухота 685
Сърбеж по тялото 686
Сърце 687
Състояния мрачни 691
Тегло 691
Температура 692
Треска 693
Трън 694
Туберкулоза (охтика) 694
Тумори 700
Тяло - човешко 700
Удар (апоплексия) 702
Ум 703
Умиране 705
Умора 706
Уроки 706
Уста 706
Ухапване от змия 707
Уши 707
Хемороиди 709
Храносмилателна система 709
Хрема 711
Хъркане 713
Цирей 714
Черен дроб 714
Чувства 718
Чувствителност 718
Чума 719
Щитовидна жлеза 719

VII. ПРОФИЛАКТИКА 533
Предсказания 721
Преди заболяване 723

БИБЛИОГРАФИЯ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ ОТ СЛОВОТО
НА БЕИНСА ДУНО - УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ 728
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 735
СЪДЪРЖАНИЕ 736


Facebook коментари
0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни