Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


ВАРНА, 22 АВГУСТ 1904 ГОДИНА


  • Please log in to reply
Няма други мнения в тази тема

#1 Hristo Vatev

Hristo Vatev

    Administrator

  • Усърден работник
  • 3561 Мнения:
  • Отговорете на въпроса:1864

Публикувано 22 декември 2012 - 13:02

Слово

ВАРНА, 22 АВГУСТ 1904 ГОДИНА


Псалом 75, 8 стих:

„Защото в ръката на Господа има чаша с руйно вино, пълно със смешение,
И от нея ще налее,
Даже дрождието му ще прецедят и ще пият

Всичките нечестиви на земята. " Следователно, внимавайте във всичките си постъпки и не се отклонявайте от Пътя Ми, защото въздаянието Ми не може да се отклони. Рано или късно всеки ще възприеме заслуженото.

Ако дълготърпя, то е за вашето добро, за да дойдете всички в познанието на Истината. Не злоупотребявайте с тая Моя добродетел, понеже на всяко злоупотребление ще понесете заслуженото.

Не се старайте с вашата свобода да изнасилите Моята.

Вашите желания винаги ще бъдат задоволени, но вашите прищевки -винаги наказани. Добрите желания са от Божията Воля, прищевките са от человеческата.

Притчи, X гл., 11 стих:
„ Устата на праведния са източник на живот".

Това са те добрите желания. Те са неговата красота.

„А устата на нечестивите неправда ще покрие."

Това са те прищевките и човеш-ките своеволия, на които заплатата е срам и позор

Евангелие от Йоана, XVI гл., 16 стих:

„ Още малко, и няма да ме виждате, и пак малко, и ще ме видите ".

„Още малко" - това е временният живот на плътта, който ви препятства да Ме виждате - да сте в пряко общение с Мен. Такива минути на живота ви всеки от вас е опитал. Те са били минути на общо поучение, духовно падение и скръб.

„Още малко" - това е повдигането на вашия дух, освобождението на плътската връзка, себеотричането и съзнанието на Доброто и Любовта към Бога. В такива минути Аз винаги се явявам пред вас.

Евангелие от Матея, XII гл., 12 стих:

А колко е по-добър человек от овца!"

Ако Бог се грижи за птиците небесни, за зверовете земни, нима Той ще ви забрави? Не, няма да ви забрави, но вас ви съблазняват най-малките противоречия на Живота. Не сте се научили да служите на Бога.

Вие все търсите вашето - хляба и рибите. Искате чудеса, искате знания. Ще ви се дадат, но не тия, които вие очаквате. Аз ще извърша това така, щото да не остане никакво съмнение в сърцето ви. И когато ви се отворят очите като на слепия, ще видите хубавия Божи свят.

Няма да се минат и три години от днес, когато тази Истина ще блесне по-ясно. Вяра искам от вас. Вашето маловерие възпира Силата на Моя Дух. Какви знамения мога да направя пред вас, когато сте слепи? Какво мога да сторя, за да ви въведа в Истината, когато вашият ум е помрачен? Вие мислите, че Съм подобен на вас, който днес говори едно, утре - друго, и че най-малкото препятствие може да Ме отклони от намеренията Ми. Вие сами изопачавате думите Ми. Когато Аз говоря, вие не се вслушвате добре. Ако Аз говоря за духовния хляб, вие ме разбирате за хляба на плътта. Когато Бог иска вашите сърца да му служат, вие мислите, че Той иска данък от вас. Бог иска нещо повече. Той иска посвещението на целия ви живот.

Да ви не съблазняват Моите думи, нито да ви плашат. Вие, види се, се страхувате да не заграбя вашия живот и да ви лиша от свободата ви. Аз не дойдох да търся живот, но да дам Живот; не дойдох да заграбя свободата на хората, но да им дам Свобода. Всеки самоволно се лишава от живота и свободата си. Който не люби Бога и Мене, няма ни Свобода, ни Живот в себе си. Ако Ме любите, изпълнете Моя закон и Отец мой ще ви изпроводи Своето благоволение за вашето послушание. Изпълнете всичко, което Съм говорил отначало, и Духът Ми ще пребъде във вас. Аз зная: вие имате много спънки в живота си, но такива ги имах и Аз, когато бях на Земята.

На въпроса, даденото от С. дали е вярно. Отговор: „Всяко добро даване е от Отца на виделината".

— Разбираш ли защо ти привеждам тези думи?
— Защо, Господи?
— Всичките добрини, що се диктуват, са от един и същи Дух. На всекиго - според нуждите: млякото - за децата, твърдата храна - за възрастните.

— А същината на Майката Господня, и светото послание на патриарха Йоаникий верни ли са?
— На въпроса ти ще отговоря с 12 стих, XII гл. от Притчи:

„Нечестивият търси корист както злите,
Но коренът на праведния дава плод".

От плода на всяко дърво ще познаете дали той е вкусен или не. Вярата е, която спасява човека, а не знанието. Там, у вас не само в сънищата, но и в Мен се съмнявате. А който се съмнява в Мен, не може да вярва в Истината, нито да я намери. Не да се прецежда комарът, а камилата да се поглъща. Каква полза, ако имате фарисейската правда и фарисейските вярвания? Дръжте се близо до Божия закон и няма никога да се спъвате, защото всеки от вас, който иска да бъде любим, близък като брат, сестра и майка, трябва да изпълнява Волята на Отца ми.

Вас ви спъват много желания -всичко искате, но нищо не давате. Зная за болката на твоите сестри. Едната търси доброто положение на своя син, а другата - сигурността на живота. Те много пъти са туряли думи в Моята уста, които не Съм казвал. В много неща те са се отнасяли неправилно с Мен. Не съм ли им казал: „Просете и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори". Не трябваше ли те от по-рано да представят своите желания пред Мен в молитва и пост в тайната своя стаичка? - Да, това трябваше да бъде поведението им. И така, не трябва да изкушавате нито себе си, нито Мен. А сега между доброто семе лукавият е посял и своето, когато вие дремехте.
Вие с вашите съмнения започвате да потъвате в „морето". В ,морето" вълните отвред ви заливат и вие сте в положението на един, който се дави. Гледайте напред към Мене и аз ще
простра ръката си и ще ви избавя.

Брегът е близо и бурята скоро ще престане. Аз внимавам за вашия Живот и всякога ви упътвам. Всичко съм наредил и ако внимавате в Моите думи, няма да бъдете от нищо лишени - ще имате всичките Мои благословения.

Вие дължите вашия Живот на Небето, което ви е сторило безброй добрини. Ако не бях ваш закрилник, знаете ли колко злини биха ви сполетели. Но сега много от тях са отстранени.
Онзи, който създава дома, който образува семейните връзки, който повдига любовта на чадата и радостите между братята и сестрите и приятелите, той е вашият Небесен Отец. И ако вие не слушате Неговия глас и ако постоянно се съмнявате в Него и изказвате недоверие и неблаго-дарност, ще изгубите и това, което имате. Аз съм се молил за вас, както за Петра, да не оскудее вашата вяра във време на изпит. И ако имате пълна вяра и упование в Мене, всичко ще се уреди за ваше добро. Сега, укрепете се във вярата и не се постоянно съмнявайте - заради плевелите не изтръгвайте и пшеницата. Заради лъжата не отхвърляйте Истината. Ако сами сте лъгали, не мислете, че и Аз ще ви излъжа. В един миг вие сте готови да се отречете пред една слугиня от Мене. Като старите фарисеи вие сте готови да извикате в душата си: „На Мойсей ние знаем, че Бог е говорил, а на този не знаем." Вие вярвате, че Съм говорил на другите, а че съм говорил на вас, това го не вярвате. На другите вярвате, на Мене не вярвате. Ето коя е причината за скърбите ви. Когато говорих, вие не внимавахте. Когато ви съветвах, не слушахте, и когато ви заповядвах, вие не изпълнявахте. Ако вие оставате да израснат тръните на окото ви и да ви задушат, кой е крив за това? Ако Аз градя, а вие събаряте, кой ще спечели от това?*Отток (арх ) - извор (бел ред )


Обърнете очите си на този свят. Погледнете на всички неща наоколо ви. Погледнете на това множество, което се движи наоколо ви: кой промишлява за техните нужди? Не говори ли всичко това вкупом: всичко според заслугите на всекиго. Ще бъде ли приятно да се предпочете не според заслугите на всекиго? Ще бъде ли приятно да се предпочете недостойният пред достойния, болният - пред здравия, злият - пред добрия, злоезичният пред праведния? - Не! Небето и земята са за наследие на кротките и чистосърдечните; които имат уши да слушат, нека слушат. Не викайте само „Господи, Господи", но изпълнявайте Волята на Отца ми.

Не са думите, които склоняват Небето, но доброто и чистото сърце. То е единственият залог, който важи, и ако вашите сърца принадлежат на света, с какво остава да Ме привличате към себе си? - С нищо. Вие ще останете чужди завинаги - нито света ще придобиете, нито Небето. На двама господари е трудно да се слугува. Но вие казвате, че вярвате. Добре, нека видя плодовете на вашата вяра и тогава ще благоволя във вас. Ако Ме търсите с всичкото си сърце, няма да има неща невъзможни. Кога Ме призовавате, не трябва да има разногласие в сърцето ви. Умът ви трябва да бъде тих и спокоен, за да възприемате Истината, а не да си натрапвате плътските си желания, които никнат естествено и се отразяват във вътрешността на душата ви. Когато те никнат като гъби, вие ги събирате, като казвате: „Ето обещанията Божии". Да, обещанията на вашето сърце са това.

Когато Аз говоря на една душа, там има съживление на Духа. Такъв човек ще бъде спасен като дърво при водните оттоци* и листата му никога няма да вехнат и плодът му никога няма да пада. Но кога дървото на Живота започне да вехне и листата му да капят, то е знак, че не е при водните оттоци.

Всяко сърце, което вехне, и ум, който се помрачава, показва, че Моята Виделина не присъства в тяхната душа.

Бих желал да подражавате на „непокорния" син, който отказа на баща си да отиде на нивата, но после се разкая и отиде, отколкото на оногова, който обеща и не извърши. Бих желал да имате онова постоянство на вдовицата, която не се отчая, но настоя и изиска своето си. Бих желал да подражавате на оная сирота, която в храма даде най-вече от всич-ките богати и на която името Аз поставих за пример на вас. Да, тя даде всичко и то без да помисли за бъдещето. Вие виждате, че нейната добра постъпка и досега се проповядва на вас.

Ето, Аз ви говорих чрез устата на вашия брат и ако вярвате, ще опитате истинността на Моите думи. Защото Истината на Моите думи в живота се опитват.

Останете си с миром: Господ Исус Христос говори чрез устата на раба си Петър Дънов.

Facebook коментари
0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни