Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


ПИСМА ОТ ХОТЕЛ „ЛОНДОН"


  • Please log in to reply
Няма други мнения в тази тема

#1 Hristo Vatev

Hristo Vatev

    Administrator

  • Усърден работник
  • 3561 Мнения:
  • Отговорете на въпроса:1864

Публикувано 25 декември 2012 - 01:23

ПИСМА ОТ ХОТЕЛ „ЛОНДОН"Варна, 16 август 1917 г.

До всички приятели.

Изворите трябва да извират, реките да текат, тревите да растат, а човек да мисли, да разсъждава и да върши Волята на своя Небесен баща. Неговата Любов да му бъде закон. Волята Божия, Царството Божие, Словото Божие - цел в неговия живот.

Много листа ще окапят, много черупки ще се смъкнат, докато душата достигне своето съвършенство. Господ да ви води и упътва със Своя Дух, да ви показва вътре във вас що е доброто и правото пред Него самия.

Аз ви предадох едно Учение на Христа. Учение на Живота, не на буквата. Учение не на сектантство, а Учение на Мъдрост и Любов, което може да обнови целокупния Живот.

Господ, за който ви говоря, е жив в цялата Природа, действащ във всички същества. Той говори вътре във всяка душа, във всяко сърце. Аз ви говоря за Него, с Когото съм всякога в общение. Познавам гласа Му, върша Волята Му, слушам Духа Му и радостта ми е в Неговото Живо Слово.

Какво благо би било за хората, ако разбираха Божия език и си мислеха, че са братя, а не врагове. Да споделят своите скърби и своите радости.
Близо е часът. Ще прозвучи Небесният Глас. Имайте мир и търпение. Всичко Той ще уреди добре. Ще възкръсне, ще оживи и ще бъде едно стадо и един пастир на Живота.

Благословението на Христовия Баща отгоре да почине върху всички, които призовават Неговото Име на всяко място и време.
ПодписВарна, 2 септември 1917 г.
До всички приятели.
В. Т. И. X. С. Б.*

Господ Бог наш да благослови всички, които с вяра и чисто сърце го търсят. Да Ви даде от Христовия Дух, да го познаете и да изпълни сърцето Ви и душите Ви със Своята обична Любов. Дръжте Истината, изложена в Неговото живо Слово, което е Христос. И като знаете, че скръбта произвежда търпение, а търпението - опитност, а опитността - надежда. А надеждата не посрамява, защото Любовта Божия е изляна в сърцата ни чрез даденото нам от Духа Святаго.

Това е Моят поздрав на всички, които вървят в пътя Христов. Правия път на Божествената Любов. Път на вътрешна духовна Свобода, път на Новия Живот и Възкресението. Във всяка вътрешна Доброта Божия, във всяка Радост и Веселие придобивайте Божественото знание и го съхранявайте в сърцето си чрез Любовта Христова.

Желая всички да станете умни и съвършени в Господа и да бъдете всички в един ум и едно сърце, целомъдрени във всичката Пълнота.
Мир на всички ви от Господа.
Ваш верен
Подпис


Публикувано изображение

Варна, 14 септември 1917 г.

До всички приятели.
Аз опитах българския народ и духовенството му имат ли Любов към Бога. За мене истината сега е ясна.

Господ е с мене. Аз ходя в пътищата Му, върша Волята Му, слушам Гласа Му, духът Му пребъдва в моята душа и аз пребъдвам в Него. Велико и славно е да служи човек на Бога и да пребъдва в Любовта Му. „Аз Го познавам", казва Христос. „А надеждата не посрамя, защото Любовта

Божия е изляна в сърцата ни чрез даденаго нам Духа Святаго."
Имайте вяра, имайте Любов помежду си. Аз ви запознах с Живия Господ, Когото можете всякога да опитате и познаете, че е благ и многомилостив, и благоутробен. „Опитайте и вижте, че Аз съм благ", казва Господ. „Потърсете Ме в ден скърбен и ще ви помогна и ще Ме прославите". Дерзайте, Аз съм с вас. Христовият Баща отгоре ще ви благослови всички, които с чисто сърце търсите Господа. Мир ви давам Аз, Мир и Радост нося Аз на всички, които приемат Живото учение на Христа.

Нека изтече всичката мътна вода, събрана от вековете. Нека паднат павловите люспи от очите на хората и те ще познаят Бога и Той ще се засели между тях, те ще Му бъдат народ и Той ще им бъде Господ Бог. „Мир, казва Христос, на Моите ученици по целия свят, Мир на всички, които прилагат Моето Учение, Мир на верните, Мир на търпеливите, Мир на кротките и смирените духом, Мир на всички, които търсят Правдата и Царството Божие. Мир на нажалените, наскърбените, Мир, казва Господ, на Моите чеда, тяхно е Царството отсега. Мир, Мир, иде Мирът Божий за праведните по сърце и утеха за всички."
Така говори моят Небесен Отец, мой и ваш Баща, на всички страдующи. И аз, вашият брат, ви казвам: Пазете закона Му, дръжте Словото Му, ходете в Любовта Му и ще чуете гласа Му и всички - от голям до малък - ще Го познаете, че е Той Единият и Неизменният във всичко на Живота и всичко произтича от Него самия, от Неговата добра Воля.
Подпис

*В. Т. И. X. С. Б. - съкращение на: Велик Тържествуващ Исус Христос Син Божий (бел. състав.)

Варна, 28 септември 1917 г.

Любезна Е. Казанлъклиева**,


Получих Вашето писмо. Господ да Ви благослови. Всичко, което вършите, вършете с Божествено мълчание. Вяра и упование в живия Господ, Който говори навсякъде. Аз ще уредя всичко постепенно. Господ Бог Мой ще извърши своето Дело. Аз ще сторя онова, което е добро.

Моят поздрав на госпожа Стоянова. Аз, кога намеря удобен случай, ще й пиша. Живейте с Духа на Любовта. Бог е с нас. Нека да вършим добрата Му Воля. Правдата на Неговото Царство и Славата на Неговото Име.
Ваш верен

П. К. Дънов

Варна, 14 януари 1918 г.

Любезни Д. Цанев*,

Поздравете всички приятели. Животът тук и горе е свързан в една непреривна връзка. Любовта обединява хората, вярата ги свързва, а надеждата ги туря на Пътя. Ние сме сега по-силни. Господ е с нас. Иде Новата религия, която само Господ ще възстанови и ще съедини всичките народи и племена в едно непреривно Братство. Иде вече голяма Светлина отгоре. Всички приятели ще дойдат пак. Те ще възкръснат. Те се събличат, за да се облекат наново в новия живот на Любовта, на безсмъртието.

Аз Ви проповядвам първите уроци на самопожертване. Човек не трябва да търси на Земята спокойствие и наслада. Но да му бъде радостно да върши Волята Божия.

Дерзайте, Аз ще Ви видя и Вие ще се зарадвате. Останете с благословение. Велики са Божиите пътища.

Привет от всички приятели: от Пеня, Димитра** и Христа и всички Други.
Поздрав на всички приятели.
В. В. Ж. К. В. О.***

Подпис


*Деньо Цанев - ученик на Учителя от около 1911 г., живял в Бургас (бел. състав.)

Става дума за Пеньо Киров и Димитър Голов, които завършват земния си път през 1917 г. (бел. състав.)


Варна, 17 януари 1918 г.

Любезна Здр. Попова****,

Трябва постоянно прилагане на Божественото учение на Христа. Само така животът придобива смисъл. Необходимо е ръководството на Духа. Да се изпълни всеки ден Волята Божия. Това съставлява радостта на душата. Като знаем, че всичко работи за добро, че сега се насновават ония нишки на Живота, които ще обработват бъдещето.

Вярата ни свързва със света на ангелите; оттам тя извира. Надеждата - с всички хора и добри души; оттам начева. А Любовта ни свързва с Бога, с Божествения свят. Да любиш, това значи да живееш в Бога и с Бога. Да вярваш, това значи да живееш с ангелите, а да се надяваш, то е да живееш с Бога. И тъй, Животът има трояко изявление, което го определят с думите Вяра, Надежда и Любов.

Бъдете пълни с радост и веселие. Всичко е за човека. Туряйте душата си, сърцето си постоянно във връзка със светлината, с топлината, с влагата на Живота. Малкото зрънце най-първо трябва да се преобрази на малко стъбълце, после - на клончета, листа, цветенце, плодове и най-после - на нова семка на Божия живот.
Поздрав на всички добри приятели. Поздрав и Вам.

В. В. Ж. К. В. О.
Подпис


Варна, 21 януари 1918 г.

До всички приятели малки и големи и на добрите ученици.

Само когато Слънцето грее, Животът има смисъл. Само когато реките текат, земята се разработва. Само когато дъждът пада, сеното се благославя. Когато плодовете зреят, душата се радва.

Хранете се с плодовете на Добродетелта. Обичайте се и Господ ще бъде и вън, и вътре във вази. Носете дрехите на Правдата. Обработвайте сърцето си с Любовта. Разкопавайте ума си с Мъдростта. Служете на душите си с Истината и Великият, Живият Баща на Мира, Отец на бъдещите векове, ще бъде с вази и вие - с Него; само тогава ще познаете Истинския Бог и Христа.
Ж. К. В. О.
Подпис


Варна, 7 февруари 1918 г.

До всички приятели и ученици, които ходят в пътя на Светлината.

Бъдете всички радостни духом. Това, което става сега в живота, е за добро. Онези, които заминават, отиват да се преоблекат. Тях Господ ще възкреси. Вашите приятели, които са отишли да посрещнат Христа, които жертват живота си от Любов за доброто и благото на другите, са благословени от Господа на Живота. При Него всички са живи. Тия Ваши братя Ви поздравяват сега.
След големите скърби ще дойдат дните на благословението и Господ ще обнови всичко. Живейте с Любов и от Любов в Господа, изпълнявайте Неговата Воля. Мястото на почивката е Божията Любов. Аз вярвам във всички Вас и съм уверен, че Вие ще останете верни Господу. Временните мъчнотии и страдания, това е Божията ръка, която Ви повдига, за да минете от временното към вечното, от преходното към постоянното. Моето дълбоко желание е да бъдете чисти и света и Господ да пребъде във Вашите сърца. Господ Бог мой ще Ви благослови и изведе в безопасност всички Ви.
В. В.

Подпис

*Величка Ватева (1882 - 1918) и Никола Петков Ватев (1873 - 1957) - ученици на Учителя Беинса Дуно от около 1906 г., живели в Русе (бел. състав.)Варна, 19 февруари 1918 г.

Поздравете всички приятели.

Животът тук и горе е свързан в една непреривна връзка. Любовта обединява хората, вярата ги свързва, а надеждата ги туря на Пътя. Ний сме сега по-силни. Господ е с нас. Иде Новата религия, която сам Господ ще възстанови и ще съедини всичките народи и племена в едно непреривно братство. Иде вече голямата Светлина отгоре. Всички приятели ще дойдат там. Те ще възкръснат. Те се събличат, за да се облекат наново с Новия живот на Любовта, на безсмъртието. Аз Ви проповядвам първите уроци на самопожертвувание.

Човек не трябва да търси на Земята спокойствие и наслада, но да му бъде радостно да върши волята Божия. Дерзайте, Аз ще Ви видя и Вие ще се зарадвате. Станалото е благословение. Велики са Божиите пътища.

Привет от всички приятели и от Пеня, Димитра, Христа и всички други. Поздрав на всички приятели.
В. В.
Ж. К. В. О.
П. К. Дънов


Варна, 10 март 1918 г.
Обична В. Н. Ватева*,

Живейте с твърдата и разумна вяра в Господа. Изпитанията при сегашните условия са неизбежни, защото човешката карма се ликвидира и всеки трябва да плати по нещо. Господ на смелите всякога помага. Да се пълни сърцето Ви, душата Ви с Любов, Вяра, Надежда. В тях е смисълът на Живота, с тяхната помощ всичко се постига.

Аз Ви изпращам наряда за 9 март (нов стил 22), който може да изпълните и първия ден на Великден. Ако намерите някои сестри в Русе, които могат да изпълнят казаното доброволно и по Бога, дайте им го. Но ако се съмнявате, задръжте го само за Вази си. Силата на всяко дело е в усърдието и вярно изпълнение по Духа. Аз изпращам наряда до Ст. Тошев; той, като си го препише, ще Ви го даде.
Моя поздрав Вам и на домашните Ви, и на всички братя и сестри.
В. В. Ж. К. В. О.

Подпис

Римляном, 14:12
И тъй, всякой от нас за себе си ще даде ответ пред Бога.
Постоянство в молитва.Варна, 9 май 1918 г.

Любезна В. Н. Ватева,
Изпращам ви с под. Младен Попов 20 яйца червени и хляб, раздайте ги на приятелите. Всеки, който вземе яйце, да си отвори Библията три пъти; това, което му се падне, е писано на яйцето за него. След това да си счупи и посоли яйцето и да си го хапне.

Милостта на Господа пребъдва във всички, които Му служат. Идат дни, благословени от Господа на всичката Пълнота.

Благословението на Господа на всичката Пълнота да пребъдва с
всички.
Ваш верен П. К. Дънов
Ж. К. В. О.


Варна, 3 юни 1918 г.

Любезни Н. Ватев,

Сега е ден на ставане, оживяване и възкресение. Живи и мъртви ще се съединят с Христа. Той е, Който се проявява във всичко. Бъдете твърди във вярата, постоянни в Любовта. Вие ще видите добрата страна на Божиите пътища. Това, което става сега, е още неясно, но ще се проясни.

Поздрав на Величка и от всички приятели отгоре.
Вам и на дома - Моето благословение и Благословението на Господа на всичката Пълнота да бъде с вас и с всички.
Ж. К. В. О.
Подпис


Варна, 21 юни 1918 г.

Любезна Е. Казанлъклиева,
Пристигнахме с Божията сила. Благословен е Господ във всичките Свои проявления. Благословен в Своята Милост.

Моето благословение и благословението на Господа на всичката Пълнота на всички, които следват пътя господен. Бъдете бодри, весели и радостни духом.
Поздрав на всички по име.
Ж. К. В. О.
Подпис**Елена Казанлъклиева - ученичка на Учителя Беинса Дуно от около 1912 г., живяла във Варна (бел. състав.)

***В В Ж К В О - често използвано съкращение в епистоларното Слово на Учителя Ваш верен Жив е който Ви обича (бел. състав.)
Здравка Попова - ученичка на Учителя Беинса Дуно от около 1910 г., живяла във Велико Търново (бел. състав.)

Facebook коментари
0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни