Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


"Петимата братя"

Петър Дънов Висша мистика

  • Please log in to reply
Няма други мнения в тази тема

#1 Natalie

Natalie

    Отличен работник

  • Потребител
  • PipPipPip
  • 55 Мнения:
  • Отговорете на въпроса:1864

Публикувано 06 януари 2013 - 05:22

Няма да влезе в Царството Божие

"...Всички хора се стремят да доведат Царството Божие на земята. Помнете: Царството Божие няма да дойде на земята. - Защо? - Земята е условие за идване на Царството Божие, но тя няма да влезе в това Царство.”/стр. 10/

50 пъти по 20 милиона години са нужни, за да стане човекът образ и подобие на Бога

"Като говорим за човека, разбираме същество, което още не е завършило своето развитие. Като човек той е завършил развитието си, но не и като душа. След всичко това се казва, че човек е създаден по образ и подобие на Бога. За да стане това, нужни са още хиляди години. Питам: Колко пъти ще се завърти слънцето около своя център в милионите години на човешкото развитие, ако само за едно обръщане са нужни 20 милиона години? Оттук можете да си представите колко време е нужно на човека, за да придобие истинския образ и подобие на Бога. Слънцето ще се обърне най-малко 50 пъти, земята - хиляди и милиони пъти, а луната още повече - може би милиарди пъти.”/стр. 12/

Какво е Бог вън от Любовта?

"Качествата са проява на субстанцията, която съществува сама по себе си, т.е. и без своите прояви. Ще кажете, че Любовта е проява на Бога. Не, Бог е Любов. Следователно вън от Любовта Бог не съществува. - Какво е Бог вън от Любовта? - Мъчение. - А вън от мъчението? - Небитие. - Що е небитието? - Самота...
Признай в себе си, че Бог е Любов, и ти ще излезеш от мястото на мъчението...”/стр. 13,14/

Колкото дълбоко слезе, толкова високо се издигна

"Христос слезе от кръста и отиде до дъното на страданията, дето придоби такова разширение, че колкото дълбоко слезе, толкова високо се издигна. Много хора, като слязат долу до 35 милиона градуса огън, придобиват голям стремеж да се повдигнат нагоре... Бъдете смели и решителни, да се повдигнете нагоре.”/стр. 15/

Жива и мъртва светлина

"Никога не стой под сянката на дървото или под сянката на човека... Всеки лъч, попаднал върху човека, се поглъща от организма му и после отново излиза във вид на мъртва светлина. Под сянката на цветето, на дървото или под сянката на къщата пак има светлина, наречена мъртва. Следователно вие трябва да бъдете под влиянието на преките слънчеви лъчи, а не на косвените, т.е. лъчите на сянката. Никога не стойте на сянка. Нищо не вирее под нея... Някои искат и ние да влезем в църквата. Църквата е влияние на хората или сянка. Ние не искаме да стоим под сянка, искаме свобода. Само в Бога няма сянка. И когато се казва, че трябва да обичаме Бога, то е защото ще бъдем вън от всякаква сянка. Бог е вечният живот. С хората не е така. Колкото да са чисти и свети, те все хвърлят сянка. Ние трябва да бъдем далеч от сенките на хората, за да може Божествената светлина направо да прониква в сърцата, умовете и в душите ни. Само така може да разберем великата Божия Истина.”/стр. 43/

Пътят на душата

"Ние още не сме живели съзнателен живот. Ако в съзнанието ни биха се наредили всички 400 хиляди форми, започвайки от най-низшите до най-висшите животни, в тия форми развитието на съзнанието е ограничено... Тази форма, до която сме достигнали, не е последната. Човек има да мине още през 35 милиона форми. Знаете ли каква култура има в тези 35 милиона форми? Човешката душа трябва да мине през тия форми, за да се разшири.”/стр. 64/

Смисълът на страданието


"Защо страдат хората? - Знаете ли колко се радват ангелите на тези страдания? Ти си прекарал една тежка нощ... Толкова много си страдал, че главата ти побеляла. В това време страданията ти са тъй свързани с духовния свят, че от тях се образувала една череша. Ангелите вземат плода й и казват: Колко е сладък този плод! Те се радват и опитват плода, а ти казваш: Горе съм сладък, но долу в корените - аз си зная.
...Когато ние страдаме на земята, ангелите горе се радват. Един ден и ние ще опитаме същото положение... В това време, когато вие ще опитвате плодовете и ще казвате: Колко са сладки тези плодове! - други ще страдат. - Има ли смисъл страданието? - Разбира се, има смисъл. Всички плодове са израз на великите страдания в живота. Целият живот, всички хора, всичко красиво и възвишено, което е идея за нас, е смисъл само на страданието... Тези, които живеят по-долу от нас, и те страдат. Ние се радваме на техните страдания. Ангелите се радват на нашите страдания. Обаче и те страдат, и над тях има по-висши същества, които се радват на техните страдания. Над всички страдания се радва Господ. Той е глава на всичко... Да страдаш съзнателно, да знаеш, че твоето страдание един ден ще донесе големи блага в света, това има смисъл.”/стр. 67,68/

Цената на падналите ангели

"За мене падналите ангели, които са изправили живота си, струват повече, отколкото тия, които никога не са грешили.”/стр. 77/

Гениалността не освобождава

"Един гений може да е роден от майка, кръвта на която била нечиста. Той ще бъде под гнета на този недъг и едва ли ще може да се освободи от него... Гениалността на човека не може да му помогне да се освободи от утайките на миналите поколения. За да се повдигне съвременният човек, изисква се Божественото в него или Единният Бог да слезе да се съедини с човека. Само това е в сила да повдигне човешката душа.”/стр. 80/

Законът за образуването на мисълта

"...Като цитирам тези стихове от Евангелието, вие казвате: Трябва да мислим върху тях. - Но знаете ли какъв е законът на мисълта? - Сам човек никога не може да създаде мисъл. Само между две разумни същества може да се образува мисъл... Когато кажем, че мислим разумно, подразбира се, че само между Бога и нас може да се образува разумна мисъл.”/стр. 79/

Нещо непонятно за нас

"Единствената Реалност, достъпна за нашия ум и нашите чувства, е душата. Духът е нещо непонятно за нас.”/стр. 85/

Светотатство

"...Най-напред Невидимото, Вечното почва да говори на сърцето. Него търсите вие - проявената Божия Любов. Казват: Любовта е лъч. - Не, Любовта не е лъч, защото всеки лъч има начало и край, а Любовта няма нито начало, нито край. Тя се проявява навсякъде, прониква и обхваща всичко. Тя никога не се отлъчва, нито се излъчва; нито влиза, нито излиза. Често казват: Изгубих любовта си. - Не се лъжете. Онзи, който казва, че изгубил любовта си, никаква любов не е имал, нито е придобил. Любовта не се губи, не се придобива. Светотатство е да казваме, че придобиваме и изгубваме любовта си. То значи да придобием и изгубим Бога, Който не е наша собственост... Бога не можете нито да Го придобиете, нито да Го изгубите. Как ще придобиеш това, в което живееш? И как ще изгубиш това, в което си ти? Това, което наричаме придобивка, то значи, че си дошъл в съгласие с Бога. - Изгубих Го. - То значи, дошъл си в разногласие с Бога, т.е. изгубваш връзката, която сега съществува между тебе и Бога.”/стр. 87/

За да чуеш Божествената мисъл

"Сърцето е пулсът на целия космос... Няма двама души, на които сърцата да бият еднакво. У някои хора сърцето, като направи 10 удара, явява се един малък промеждутък. У други след 20 удара се явява един малък промеждутък; у трети - след 30 удара; у четвърти - след 100 удара и т.н. А знаете ли какво са тези промеждутъци? - Свързване с други светове. В тези промеждутъци сърцето като че ли моментално спира и всичко остава в момент на покой, за да можеш да чуеш една Божествена мисъл, която се предава на душата ти. Щом я чуеш, движението на сърцето пак започва. Значи всичкият шум трябва да престане, за да чуеш Божествената мисъл. Следователно, според съотношението на ритъма, тази междина показва с какви светове си свързан - с млечния път или с други съзвездия. В този момент тия светове внасят в душата ти различни добродетели.”/стр. 87,88/

Огънят от 35 милиона градуса

"Вие мислите, че огънят от 35 милиона градуса, за който ви говоря, ще ви изгори. Той не изгаря, но пречиства... Трептенията на този огън преобразяват човека, прекарват го от смърт в живот... При 35 милиона градуса той се разлага, превръща се на йони, електрони и още по-дребни частички, докато най-после влезе в новия живот. За нас огънят от 35 милиона градуса е демаркационна линия, през която се минава от физическия в Божествения свят... Това наричам минаване от смърт към живот."/стр. 144,145/

Великата книга на живота

"...В сегашната епоха, която съществува от 18 милиона години, се пише Божественият живот на милиони същества. На всеки един милион години се пише по един Божествен лист. Значи тази написана книга има 18 листа. Велико нещо се крие в тази книга - животът на ангелите, архангелите, херувимите и серафимите.”/стр. 147/

Едното не съществува

"Само по себе си едното не съществува. Кажем ли, че то съществува, ние го ограничаваме. Значи Бог не е едно, Той е нещо безгранично. Щом се прояви едното, веднага се проявяват и неговите части...”/стр. 160/

Вечно търсене на смисъла

"Смисълът на човешкия живот е да станеш ангел... И като ангел пак ще питаш какъв е смисълът на живота.”/стр. 160/

Абсолютната Истина никога не се открива на човека

"Какъв е смисълът на целокупния живот?... Да влезем в безграничния живот, който е без начало и без край, без никакви ограничения. Този живот крие в себе си безконечни възможности, които се проявяват във Вечността. Никоя човешка глава не може да побере тази велика Истина в себе си. Влезе ли в някоя глава, тя ще престане да живее. - Искам да разбера Истината. - Ще я разбереш, но ще умреш... Великата, абсолютната Истина... никога не се открива на човека. Всеки може да се домогне до относителната истина, но не и до абсолютната.”/стр. 160/

Смисълът на Любовта

"...Любовта има само един начин на прилагане. Ще кажете, че Любовта има 35 милиона форми. Това е друг въпрос. Формите на Любовта са много, а смисълът й е само един - познаване на Бога.”/стр. 166/

Само ти ще влизаш и излизаш оттам, докато се познаеш

"Вчера дойде при мене една малка сестра и изказа такава мисъл, каквато и възрастните не могат да изкажат. Тя каза: Някога чувствувам в душата си такава обилна Любов, която изцяло ме изпълва. Въпреки това, в мене остава малко място, малка стаичка, запазена специално за някого. Искам да обикна някого, да изпълня това място, но то си остава празно. Когато се опитам да го запълня, натъквам се на страдания. Ако си позволя да го запълня, скъпо съм плащала. Тя ме пита защо става така. Отговорих й: Това място е само за тебе. То е твоята тайна стаичка, в която само ти можеш да влизаш и излизаш - никой друг... Това място е твоята светая светих. На никого няма да го отстъпваш. Това значи: Да поставиш Бога в своята тайна, скрита стаичка...
И тъй, в празното място на сърцето, за което говори малката сестра, ще туриш Божественото. Само ти ще влизаш и излизаш оттам, докато се познаеш.”/стр. 172,178/

Идея, която и висшите ангелски йерархии не могат да разберат напълно

"Според сегашната еволюция мисълта на човека върви в две посоки: низходяща и възходяща. Низходящата посока на мисълта действува за създаване на човешката личност и човешкото тяло със седемте му обвивки...Според вътрешния смисъл на Христовото учение човек има три съществени, неизменни тела и седем обвивки... От Божествено гледище стремежът на човешкия дух е да придобие трите неизменни тела. Тази идея е толкова обширна и необятна, че и гениалните хора, великите умове на науката, на окултизма, на висшите ангелски йерархии, както и висшите йерархии на боговете в миналото и сега, не могат да я разберат напълно.”/стр. 179,180/

Зачеване тялото на Истината

"Когато осветите Божието Име, мислите ви ще бъдат чисти и светли. С тях ще градите тази обвивка, дето ще се зачене тялото на Истината, която ще ви направи свободни. Истината е първото тяло, върху което трябва да работите сега. В това тяло живее човешката душа.”/стр. 184/

Особена привилегия на Небето

"В човешкия свят, когато не обичаш някого, нищо не му даваш, гладен го държиш, пъдиш го... В Божествения свят става обратно. Когато не обичаш някого, най-много го храниш и гледаш. А когато обичаш някого, най-малко му даваш. На Небето и никак да не те нахранят, това е привилегия, дадена за малцина. Ако на земята не те нахранят, ти ще се оплакваш... Ако не те нахранят на Небето, ти ще се радваш. Това се случва рядко, на хиляди години един път. Това е особена привилегия. Как ще разберете тази дълбока Божествена наука? Онзи, когото не са нахранили, има в себе си всичко. Той може да дава на другите.”/стр. 225/

Образът на човека в ангелския свят

"Като говоря за цветята и човека, правя аналогия между човека и ангелите. По отношение на ангелите хората са цветя. Значи нашите добродетели и недъзи, положителни или отрицателни, се явяват в тяхното царство като цветя. Ангелите изучават човека в неговия цвят. Не мислете, че в ангелския свят човек има такъв образ, както на земята. Там той е цвят, който се познава по краската си. Ако някой ви каже, че цветята имат очи, нос, уши като хората, вие бихте се смяли. Така би се смял един ангел, ако му се каже, че човек има очи, нос, уста, уши. Много естествено, пред ангелите човек няма такъв образ, какъвто ние познаваме. Те съзнават, че тези цветя-хора еволюират и казват: Един ден, когато дойдат до нашето положение, ще придобият образ като нашия.”/стр. 242/

Условие за връщане на Небето

"В това състояние на развитие, в което се намират съвременните хора, те не са още готови да се върнат на Небето. Хората трябва да се приготвят за това и пак да се върнат, отдето са излезли. Във Вечността нещата не се повтарят. Няма два еднакви момента в природата. Ти не можеш да се върнеш на старото място, от което си излязъл, докато не придобиеш нещо. Непременно трябва да има някаква разлика между първото положение, при което си излязъл, и второто, при което се връщаш. Ако при сегашните условия някой иска да се върне на Небето такъв, какъвто е излязъл, той ще бъде нещастен.”/стр. 252/Като заглавия в кавички са дадени имената на използваните книги.

Логос” Варна 1997 г.


Facebook коментари

Теми съдържащи: Петър Дънов, Висша мистика

0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни