<

Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


200–250


  • Please log in to reply
Няма други мнения в тази тема

#1 Hristo Vatev

Hristo Vatev

    Administrator

  • Усърден работник
  • 3548 Мнения:
  • Отговорете на въпроса:1864

Публикувано 08 януари 2013 - 16:24

200–250
200

Пост.

Ученикът може да почне своя пост, когато е във възходяща степен на Духа си.
Тогава той по-лесно може да се издигне над материалното.
201

Съмненията.

Ученикът трябва да мине през съмненията.
Тя е една област, която той трябва да премине, и я мине до край. Там той ще се намери в една северно-полярна нощ – дълга нощ. Но той трябва да разбира закона: трябва да я прекара, за да излезе пак на светлия ден. И да се крепи през всичкото време. След като премине този период на мрак, ще дойде прозрението – светлият ден на Посвещението!
202

Съмнението.

Съмнението е една задача на ученика, която той трябва да реши правилно.
203

Съмнението.

Първият изпит, на който ученикът се поставя сам, е съмнението. За туй той трябва сам да прекара нощта на съмнението и сам да го победи.
204

Светът на Любовта.

Щом си в Любовта, ти вярваш и всичко е светло за тебе. По това ще познаеш, че си в света на Любовта.
Там съмнение няма; усъмниш ли се, това показва, че Любовта я няма.
205

Мъчнотии.

Щом ученикът се определи да тръгне в Пътя, ще се явят големи мъчнотии, които биха могли да го спънат. Той не трябва да се смущава от тях. Това са посторонни неща за него; той трябва да върви все напред!
206

Примирение.

Да се примириш с Бога, то значи да приемеш Неговата Любов.
207

Методите на Бога.

Да любиш Бога, то значи да употребиш всички методи, които Той употребява.
208

Бог.

Да разбираш Бога, то значи да си послужиш с Божествената Светлина.
209

Познание на Бога.

Можеш да познаеш Бога само когато Го обичаш.
Можеш да познаеш Бога само като почувствуваш Неговата Любов.
210

Божествената правда.

Да живееш по Бога, то значи да си служиш с Божествената правда. А тази правда се отнася към всички еднакво.
211

Мярката.

Учителят на всички ще даде точно толкова, колкото е определено по Божествената правда за тях. Никому по-малко.
Но Учителят е свободен да даде някому повече.
212

Душата.

Ученикът трябва да обича душата на хората, и като е тъй, той не трябва да мрази никого.
Сродната душа на този, когото ти обичаш, и на онзи, когото ти не обичаш, горе еднакво се обичат.
А ти по плът си направил разлика между тях. Това е грях.
213

Отчет.

Ученикът не е длъжен да дава отчет на хората. Той преди да постъпи тъй или инак, трябва да се съобразява с Божиите закони и наредби.
214

Морал.

Ученикът почва работата от там: как седи работата му пред Бога, а не пред хората и общественото мнение. Това е истинският морал в живота на ученика.
215

Морал.

Морал – това е Любовта на ученика към Бога.
Няма друг морал.
216

С Любов.

Ученикът трябва всичко да прави с Любов; тогава и лесно ще го прави.
Няма ли Любов, ще срещне много противоречия в пътя си – на първо място съмнението.
217

Светът на Любовта.

Светът на Любовта е свят на Великите постижения. Всяка работа, направена без Любов, е безплодна.
Всяка работа, направена без Любов, е престъпление.
218

Царството на мира.

На всичко, което става, намери мястото и вътрешния смисъл. Така ще запазиш равновесие при бурите на живота.
За да влезеш в Царството на Мира, това е необходимо.
219

Благословение.

Когато някои Божествени благословения се спират, причината лежи в ученика, а не в Бога.
Бог е отредил благословение за всички.
220

Плачът.

Ученикът трябва да плаче, когато никой не го вижда.
Тогава плачът е благословен.
За човешки работи ученикът може да плаче пред другите, но когато плаче за нещо Божествено, той плаче насаме.
221

Небето.

Ученикът живее на земята, а мисли за небето. На земята той иска да реализира Божествените закони.
222

Търпение.

Издържай всичко заради Любовта, докато я придобиеш. Дойде ли тя, ще получиш търпението.
223

Любовта.

Само Любовта учи хората на послушание.
Новото послушание е послушание от Любов!
„Който Ме люби, ще опази Моите заповеди.“
Това е възможно само при Любовта. А след това иде дарът:
„И Аз ще бъда с вас до скончанието на века.“
224

Послушание и учение.

Когато ученикът възприема Любовта от Учителя, той има послушание, за да се посади Любовта в него. А учи, за да възрастне тя в него.
225

Ръцете.

Ръцете са създадени за работа!
Когато ученикът ги погледне, те му казват:
„Ние сме създадени за работа!“
Ученикът не трябва да бъде мързелив.
226

Ноктите.

Ученикът не трябва да има бели петна на ноктите си.
Те са резултат на силно смущение и притеснение.
Ученикът трябва да бъде много тих всякога. – За него не трябва да има изненади.
227

Доброто.

С краката си ученикът ще отиде при Доброто; с ръцете си ще го направи; а с устата си ще го каже.
И трите свята трябва да вземат участие в Доброто: физическият, ангелският и Божественият.
228

Главата.

Главата на ученика трябва да е винаги изправена, а не наведена.
Когато тя е наведена, лесно се възприемат отрицателните мисли и настроения. А когато е изправена, той се свързва със слънчевите енергии и положителното в живота.
229

Погледът.

Погледът да бъде мек и чист, никога раздвоен и винаги свързан с една Божествена мисъл.
230

Погледът.

Погледът на ученика е такъв, че никога не нарушава хармонията в другите.
231

Поздравът.

Най-добрият поздрав е поздравът на очите. Той е най-чистият. Него Бог приема.
Любовта е нещо духовно, Божествено. Във физическия свят тя се изразява чрез очите.
232

Движенията.

Всички движения на ученика трябва да бъдат волеви и съзнателни. Ученикът не трябва да прави нито едно несъзнателно движение, защото те са под влиянието на изостаналите духове.
233

Права стойка.

Ученикът трябва да има винаги права стойка. Тя държи будно неговото съзнание и предразполага Духа му към работа.
234

Правило.

След като е бил при Учителя, ученикът отива право у дома си, без да се отбива никъде.
235

Храната.

Най-идеалната храна са плодовете. Ученикът трябва да употребява предимно тях. Те чистят както тялото, така също и мислите и чувствата му.
236

Храната.

Когато ученикът яде, трябва да е изпълнен с благодарност и обич.
237

Сън.

Хубаво е ученикът да бъде буден до десет часа вечерта и след това да спи.
238

Спане.

При лягане ученикът поставя всички противоречия през деня на мястото им, възстановява пълен мир и тишина и като новородено дете в най-късо време заспива.
239

Болестите.

Ученикът не трябва да боледува. Той трябва да гледа на болестите като на възпитателно средство, с които природата уравновесява силите на организма.
Любовта изключва всяка болест. Тя е носителка на изобилния Живот.
Болният, потопен в Божията Любов, може да оздравее моментално!
240

Окултна медицина.

Ученикът трябва да разбира от природна медицина. Лечебни фактори са: храната, водата, въздухът и светлината. Слънчевите лъчи, възприети с Любов, са най-лечебния сок за тялото. Те действуват успокоително на душата, ободрително на Духа.
Ученикът се лекува и чрез повдигане на мислите и чувствата си.
Той се лекува и чрез молитва, а в някои случаи с пост и молитва.
241

Чиста кръв.

Ученикът трябва да има чиста кръв. Чистите мисли и желания поддържат нейната чистота.
242

Дрехите.

Ученикът пази дрехите си, защото е прекарал част от аурата си в тях. Ако те попаднат в неподходящи ръце, той ще страда, без да знае откъде иде страданието му.
243

Дрехите.

Дрехите на ученика трябва да бъдат широки и удобни. Не дрехата, но лицето трябва да изпъква, и не лицето, а душата.
244

Топлина.

Ръцете на ученика трябва да имат винаги умерена температура – да бъдат топли.
Студените ръце показват стеснен ум. Трябва повече слънце. Топлината ще внесе разположение на Духа.
245

Пари.

В отношенията си учениците трябва да спазват следното: услуга за услуга, а не за пари.
Парите могат да развалят човека. Те носят друг образ, а чрез услугата ученикът ще предаде и приеме образа на Любовта.
Бъдещата разменна монета ще бъде приятелството!
Бъдещата разменна монета ще бъде Любовта!
246

Пари.

Ученикът не трябва да прави услуга за пари; това е вън от всяко правило на окултната школа.
Той трябва да служи само от Любов!
247

Две правила.

I. (относно себе си) Ученикът никога не бива да иска пари за помощ. Той трябва да изработи нещо и тогава да му се заплати, ако пожелае.
II. (относно другите) Ученикът никога не трябва да дава пари за помощ. Той трябва да създаде известна работа на онзи, който се нуждае, и тогава вместо 25 лева, да заплати 100 лева. Тъй и другият да бъде свободен, че с труд си е помогнал.
248

Улицата.

Когато ученикът ходи по улицата, трябва да е съсредоточен и да се моли, за да избегне ненужни неприятности.
249

Интуиция.

Ученикът трябва да се вслушва в своята интуиция и да пази първата мисъл, която му идва. Тя ще го заведе в пътя, където няма разбойници.
250

Facebook коментари
0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни