Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


КАК ДА ПОДОБРИМ ЧЕРТИТЕ НА ЛИЦЕТО СИ


  • Please log in to reply
Няма други мнения в тази тема

#1 blagodari

blagodari

    Отличен работник

  • Потребител
  • PipPipPip
  • 987 Мнения:
  • Отговорете на въпроса:1864

Публикувано 01 февруари 2013 - 22:40

Задачата на човека е да бъде художник, да нарисува своя собствен образ, да извае своята собствена статуя . През целия си живот той прави скици, туря сенки, но картината му все недовършена остава. Човек трябва да работи дълго време върху силите на ума си, за да се прояви такъв, какъвто Бог го е за­ мислил. Дълго време той трябва да работи върху носа си, върху устата си, върху ушите и очите си, за да изработи ония линии, които първоначално са предвидени. [33]
Без да разбира физиогномията, човек вътрешно чувства дисхармоничните линии, резултат на някакво далечно отклонение от естествените линии на Природата. Изучавайте линиите на своето лице, за да изправите кривото и да усилите доброто в себе си. [55]
Не можеш ли да работиш върху носа си, ушите и устата си? В тях е скрито  твоето богатство . Очите представят цяла слънчева система, цял космос.    Устата е друг космос. Като изучаваш органите, ти се свързваш със силите,    които действат във Вселената. [74]
Има ред научни методи , чрез които човек може да си създаде тяло , глава, ръце, крака, каквито иска. Обаче това могат да направят майката и бащата, преди още да е дошло детето на Земята . Човек може да се оформи и след раждането си, но по-мъчно. За това се изискват големи знания. Веднъж слязъл в гъстата материя, условията за него са по-трудни, нужни са чук и наковалня, т.е . големи страдания. [82]
В повечето случаи децата се раждат с добре устроено тяло , което впоследствие се руши и изопачава. Вие изучавате човешкия организъм, но като не знаете законите, които управляват различните органи, оставате чужди за вашия собствен органи­зъм. [89]
Значи ще научиш науката за ухото , за носа, за окото и устата , но ако не приложиш това знание, нищо не си придобил. Има смисъл да знаеш много, но да помагаш с това знание на близките си. [86]
Вие трябва да работите за изправяне линиите на лицето си. Често се обезформява устата . Тя не трябва да се обезформява, защото е жив извор. Нито очите , нито лицето трябва да се обезформяват. И до старини чертите на човека трябва да бъдат правилни. [86]
Ако знаеш как да хармонизираш мислите, чувствата и по­стъпките си, можеш да предадеш на лицето си какъвто израз искаш. Когато волята се изопачава, брадата на човека се деформира. Когато мислите се изопачават, челото се деформира, ляга назад. [79]
Каква е вашата работа ? - Да работите върху тялото си, върху вашия ум, сърце, душа и дух. Някой гледа устата си и не я харесва. Направи една промяна, направи нещо ново в устата си. Гледаш носа си и не го харесваш. Направи една малка промяна в него. Колкото и да е малка промяната, тя ще осмисли живота ти . Например направи една малка промяна във веждите си. Веждите показват какъв е характерът на човека - установен или не, постоянен ли е в желанията си, или не, устойчив ли е, или не.[74]
Най-големи неправилности се забелязват в ушите и в устата . Ето защо изправянето на човешкото лице трябва да започне най-напред от тях . [74]
Природата има една линия, с която мери нещата. Тази линия е нормата на правилния живот . Ако чертите на човешкото лице падат под линията или излизат над нея, този човек не е дошъл още до нормалната мярка. Той трябва да работи още върху себе си, докато дойде до нормата, с която Природата си служи. Линията на Природата е пророческа линия, която може да предскаже дали даден човек ще успее в своите предприятия, или няма да успее. [82]

Вие трябва да работите върху себе си, да построите организма си върху ония числа и мерки, които Невидимият свят е определил. Това са мерките на идеалния човек, на човека от шестата раса. Още днес трябва да работите . Остане ли да работите в бъдеще, вие ще закъснеете. За да придобие нещо в бъдеще, човек трябва още сега да си постави основа. [82]
Човек трябва да работи върху себе си, да стане красив, да подобри чертите на лицето си. Малко хора имат красива уста . Красотата й се заключава в една особена извивка, която определя човешката интелигентност . Всъщност интелигентността на човека се очертава на неговия нос. Той е магът на човешкото лице. Ако носът ви е правилен и добре развит, вие ще бъдете господар на себе си. Как може човек да работи върху носа си?
- Има ред методи за това , които трябва да се изучават. Ще работите , без да употребявате насилие върху себе си. Всяко на­ силие носи лоши последици. [42]
Оглеждаш се и казваш, че не харесваш челото си, носа, очите , устата си. Какво трябва да направиш? Не е достатъчно само да кажеш, че не се харесваш, но да намериш начин да измениш това , което не харесваш. В един ден не можеш да се измениш, но като работиш цял живот върху себе си, можеш да подобриш чертите на лицето си, да станеш по-красив. [74]
„Не зная как да развивам ухото си". - Хващай ухото си 34 пъти в месеца, като започнеш от горе и свършиш до долу. Същевременно отправяй към ума и сърцето си светли мисли и благородни чувства. Каквито мисли и чувства изпитваш, когато някой те приема у дома си искрено, безкористно и с любов, с такива мисли и чувства прекарай ръката си над външната ли­ния на дясното си ухо, а после на лявото. В това време тури свободната си ръка на кръста. Като правиш това упражнение, постепенно ще придобиеш нови сили за работа . Не очаквайте бързи резултати . [74]
Ще хванеш ухото  си долу и ще кажеш: „Искам да бъда здрав. Желая здравето и на всички хора". После ще хванеш ухото си
горе u ще кажеш: „Желая да бъда умен като Всички умни хора, които са жиВели преди мене". Най-после ще хВанеш средата на ухото си и ще кажеш: „Искам да бъда активен, експедитиВен В чувствата си". ТоВа упражнение има резултати , подобни на тия при хомеопатията , с която някои лекари си служат. [74]
Не е лесно да моделираш ухото си, да го направиш, каквото трябва. Който знае как да работи , в няколко месеца може да подобри ухото си. Ако не знае, ще работи с години, докато има някакъв резултат .
Първо трябва да се даде на ухото красива, правилна външна линия, после да се работи върху вътрешния му строеж . За да се моделира ухото , волята трябва да вземе участие. Като работите върху своите органи, вие се свързвате с духовния свят и го изучавате. [74]
Аз си представям светлината като линия в постоянно движение. С тази светлина човек изправя линиите на своите органи. Ако външната линия на ухото е правилна и добре очертана, тя говори за един установен характер. Има една линия на ухото , която наричам първична. Тя трябва да се изучава. В нея е вложен Божественият импулс. От нея произтичат всички качества на човека.  Като я развивате, с нея заедно ще развиете и останали­те линии на ухото . [74]
За да се изправи една линия, първо трябва да стане промяна в мисълта, т.е . в мозъка. Обаче най-мъчно се променя веществото на мозъка. Казвате: „Искаме да подобрим линиите на своите органи. Искаме да знаем тайната на изправянето". Тайната е много проста - да работите съзнателно върху себе си. [86]
Работете върху волята си да оформите брадата си. Яви ли се една трапчинка на брадата ви, това показва, че волята ви се усилва. Метод за усилване на волята и оформяне на брадата е молитвата . Всичко е написано на човешката брада. Който знае да чете , може да каже какъв е бил човек, как е живял и какво е постигнал.
Често ugam при мене външни хора, казва Учителя, да ме питат ще бъдат ли щастливи, ако се оженят . Казвам: Ако жената или мъжът , за когото се жените , има добре оформена брада, ще бъдете щастливи. За добрия живот е от значение добре оформената брада. Попаднете ли между хора, на които брадите не са добре оформени, ще почувствате известно неразположение. Без да искате, вие се влияете от силите, които действат в тях . [57]
Като ученици от вас се иска приложение на новото . В какво се заключава новото ? - В хармонизиране на мислите и чувствата . За пример, ако цветът на лицето ви е жълт или черен, с помощта на мислите си вие трябва да го измените. Ако очите ви пожълтеят , погледът ви се размъти, пак с мисълта си трябва да го проясните. Погледът на човека трябва да бъде ясен и мек. Лицето му трябва да бъде светло, отворено като небе. За да бъдете здрави, очите ви трябва да бъдат чисти, ясни, а погледът ви - мек. [55]
И тъй , работете върху лицето си, докато сами се харесате. Оглеждайте се всяка сутрин, да видите какво ви липсва. Има една подвижност на линиите, която прави лицето красиво. Има една линия на лицето, която му придава красота. Тя мъчно се хваща. Щом видиш тази линия, ти се зарадваш; ако я изгубиш, наскърбяваш се. Тя е неуловима и неограничена. Тя е линията на реалността , линията на красотата .
Някога линията на красотата се явява в очите , някога - в устата , някога - в лицето, и го прави особено подвижно и изра­ зително. [89]
Вие трябва да работите съзнателно върху себе си, да изваете красиво, съвършено лице. [25]
Всеки от вас може да извае от себе си такъв човек, какъвто иска, но за това се изисква светъл ум, благородно сърце и силна воля. Имате ли всичко това , можете да направите, каквото искате, но ще изучавате законите на Природата. [47]

На физическия свят същественото за човека е неговото лице. И затова, срещнете ли човек, гледайте на неговото лице, а не на неговите дрехи. В духовния свят пък същественото за човека е неговото съзнание, а не знанието му. Съзнанието на човека е неговото лице. Каквото е съзнанието му, такова е и неговото лице. [14]
Учителя казва: Достатъчно е да знаете височината и дебе­лината на тялото , дължината на носа, широчината и височината на челото , обиколката на главата, дължината на пръстите на ръката, за да определите своя бъдещ живот . Колкото повече данни имате , толкова по-точно изчисление ще направите.
На фиг.26 е направен опит да се даде геометричен израз на силовите линии на лицето според насоките, които е дал Учителя. Ето какво казва Учителя в беседите си по този въпрос:
Човешкото лице представлява два триъгълника с обща основа и върхове в противоположни посоки - нагоре и надолу. [15] Природата е начертала на човешкото лице два триъгълника: един с върха към средата на горната устна, а с основа между двете очи, и втори - с върха нагоре - носът. [31] Двата    триъгълника образуват шестограм.
На лицето се намира и квадрат. [59] Той се оформя от линиите между двете зеници на очите , между тях и двата края на устата и самата средна линия на устата .
Учителя сравнява веждите, носа и устата с котва , обърната нагоре. [92] Той казва: Мястото на Любовта е горе на главата, на Мъдростта - отпред на челото , а на Истината - в очите.[69]
Пет главни линии има на човешкото лице. Който ги знае, той ще ги види, разположени във вид на пентаграм на лицето на човека. [19]
На челото има един равнобедрен триъгълник. Върхът на триъгълника е горе на човешката глава. Ние можем да разгледаме страните на триъгълника като силови линии, а именно: осно­вата - сили, които действат във физическото тяло на човека, дясната страна - сили, които действат в ума, и лявата страна - сили, които действат в сърцето. [55]
В човека действат едновременно и мисъл, и чувство. Те пред­ставят двата полюса на елипсата. Кривата линия на елипсата е човешката воля, която дава направление, посока на движение. Двете очи на човека представят двата центъра на една елипса. И устата е елипса. Ако и на брадата турим елипса, имаме вече човешкото лице. [84]

Фиг. 26. Човешкото лице в геометрични фигури

Facebook коментари
0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни