Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


501 - 550


  • Please log in to reply
Няма други мнения в тази тема

#1 Лъчезарна

Лъчезарна

    Потребител

  • Потребител
  • Pip
  • 1 Мнения:

Публикувано 19 август 2013 - 21:44

ДУМИ НА СВЕЩЕНОТО НАЧАЛО

                                                 501 - 550

501
Душа.
Ще мислиш, че си душа и на хората ще гледаш като души. Тази мисъл събужда съзнанието на ученика, тя ще влезе като светлина в него.
Ти, за да обичаш личността, трябва да обичаш душата. Ти, като обичаш Бога, ще обичаш и човека.


502
Правило.
Като отидеш при някой свой приятел и той работи на нивата, почни и ти да работиш с него.
Винаги да течеш, а не да изтичаш.


503
Фир-фюр-фен. Тао би аумен."
Без страх и без тъмнина.
С Любов и Светлина. От мъки и страдания се излиза с Мъдрост и Любов.504
Любов, от която блика животът е същинска Любов.
Мъдрост, от която идва светлина е истинска Мъдрост.
Истина, от която идва свобода е самата Истина.
Там е Духът.
Празната стомна, сухият извор, могат ли да задоволят жадния пътник?
Изгасналите фарове могат ли да покажат пътя на странствуващите кораби?
Учениците един по един напущат земното училище.
Божият Мир да бъде с вас и Моята светлина да ви упътва.
(по случай заминаването на брат Илия Стойчев - 6 октомври 1925 г.)505
Малко цвете съм аз, зная тайните на живота. На земята раста, в небето се уча. Дрехите ми са бели, чисто съм по сърце, в мен лъжа няма, говоря всякога истината. На пчелите сладчина давам, на хората светлия образ на Любовта показвам. Аз на отворено всяка сутрин своята молитва към моя небесен Баща възнасям. На слънцето истината казвам.
На животните правото давам. На душите доброто давам.506
Да бъдеш чист.
Да бъдеш чист като светлината, прозрачен като водата, обилен като Любовта, светъл като Мъдростта, хубав като Истината, устойчив като Добродетелта.507
Цветята, които цъфтят; плодът, който зрее; светлината, която весели душата; Духът, който носи всички блага на човешкото сърце и за човешкия ум, са блага, които излизат от Бога.
Търси тях и учи се от тях.508
Ти гониш Месечината и плачеш, че не те е топлела, че и тя сама по себе си е мрачна и студена и постоянно се грее на Слънцето.509
Не чакай да ти дойде Слънцето на гости. То по гости не ходи, то постоянно тича и раздава Божиите блага на човешките души. Ти сам се заблуждаваш, като се оглеждаш в своето огледало.510
Най-първо от всичко, люби Бог с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичкия си ум и сила.
Това ти трябва и не ходи по чужди врати да просиш.511
Бог те е въвел в рая на човечеството, не търси забранения плод на Доброто и Злото. Търси само Него и Му служи и Той ще те благослови.
Учи, на Любовта служи!
Моите добри пожелания.512
Когато слънцето грее - радвайте се. То, когато грее, и хлябът се пече, и водата чиста и бистра от извора тече. Върви смело и решително по пътя на Истината.513
Когато всички млъкнат и те изоставят, тогава Бог проговаря.514
Разумните сили, които са образували човешкото сърце, седят по-високо от силите, които са образували ума. Човешкото сърце е образувано от херувимите и серафимите - съществата на Любовта, които стоят по степен на развитие по-високо от ангелите. Обаче в човешкия живот умът заема по-високо място от сърцето, в човешкото общество умът се зачита повече от доброто сърце.

Доброто е магия, с която човек превръща отрицателните сили в положителни. Един закон гласи: когато имаш препятствия, мъчнотии, болести, направи една жертва и те ще се отстранят.515
В безбрежната, безгранична Любов, която носи мир, радост, светлина, знание и чистота живее човек.
Истината в живота е Божията Любов. Мисли, чувства, действия, в нея имат смисъл. В нея ти живей, за да разбереш Божията мисъл за самия теб.


516
Ученикът трябва да познава своя Учител с абсолютна вяра. Във вечната Любов, други са законите на живота.
Любовта иска изявление.
Мъдростта - приложение.
Истината - осъществяване.

Само моята душа носи Любовта, Мъдростта и Истината.
Аз към теб съм бил абсолютно истинен.

Великият закон на живота се мени, без да се изменя; изявява, без да се изяви.
Теб едно ти недостига - недостигнатото.517
Когато Божието Слънце изгрява, прозорците на душата трябва да са отворени.518
Всички душевни сили трябва да се концентрират към своя единствен обект нагоре.

Трябва да се изучат правите и кривите линии и пътища.
Всички противоречия да бъдат разрешени, та душата на ученика да се издигне над общото ниво.
Това се постига чрез Любов към Бога.519
Пътят на Истината.
Слънцето грее за тези, които мислят. Вятърът духа за тези, които живеят. Водата тече за тези, които жадуват. Всичко е за тези, които любят Бога.
Обичай Онзи, Който те обича. Мисли за Този, Който те има винаги предвид. Слугувай само Нему, Който ти показва пътя на Истината.

Силата.
Царството Божие не е в Словото, но в силата. В силата трябва да има благост. Пеенето е израз на една малка придобивка. Човек пее, защото живее. Човек пее, понеже чувства, понеже мисли. Който пее, той е здрав. Животът е първият подарък, който Бог ни е дал. Пейте и благодарете. Музиката е много добър метод, който, ако приложите, ще мислите правилно, ще оправите мислите си. Пейте за себе си, вглъбете се и благодарете за подаръка, който Бог ви е дал.520
Възходящият път.
Водата извира - тече, край нея всичко расте. Свещта гори - свети - край нея се чете. Очите гледат, виждат, с тях по пътя се ходи. Умът мисли и се повдига и добрия живот издига.
Сърцето злото и доброто постига.

Волята работи, на Любовта слугува.
Необятната Любов, необятната Мъдрост, необятната Истина всичко разрешават.


521
Първият закон.
Ученикът изучава вечния закон да обича Бога.
Можеш да обичаш само това, което те обича и да любиш  това, което те люби.
Само Бог може вечно да те люби.
Само да споменеш на някоя жива душа, че я обичаш, и с това я ограничиш, ти си изгубил вече всичката любов.


522
Вечният извор.

Човешката любов мяза на щерна, като я пуснеш, тече един - два часа. Човешката любов плесенясва. Божествената Любов е Велик извор, тя всякога е прясна.


523
Несъвместимост.

Морален недъг е, ако вземеш мътната вода и я туриш в чистата.
Човек няма право да смесва двете води.


524
Ученикът.
Ученикът трябва да бъде прав, праведен, чист, умен, добър, справедлив и да не се гневи.
Има четири категории ученици:
добри - добри

добри - лоши
лоши - добри и лоши - лоши.


525
Бог всичко изведнъж може да види. А ние постепенно можем да видим всичко.
Имайте търпение.526
Само при Истината всички са свободни. И кой каквото има, има го по заслуга, по достойнство.


527
Първият закон.
"Ако Ме любите, ще опазите Моят закон" - Любовта съществува преди знанието.
Най-първо ще любите Бога.
Корените трябва да бъдат в почвата, но клоните и листата трябва да пребъдват в светлината.
Може да се обича само Едного - дървото - и покрай него всичките му листа.528
Истината.
Истината трябва да се казва с Любов. Истината може да се каже само когато има Любов. Истината се казва само на онзи, който е достоен за нея. Истината се казва само на онзи, когото  обичаме.


529
Когато решиш да изпълниш Божията Воля, благословението ще дойде.


530
Радост.

Даром се дава на достойните, а ленивият трябва да работи. Това са отношения в света. Човек трябва да работи съобразно Божествените закони. Каква радост е, когато човек победи един свой недъг, а когато не иска да го победи, тогава има скръб.


531
Живият Христос.
Има един жив Христос на Любовта, Който живее в нашите души и във всяко благородно подбуждение. Вътре в нашите души - това е живият Христо - дали Той е в сърцето на един прост човек, на един съдия, учител, беден човек, на едного животно, все едно.532
Основният тон.
Любовта е основният тон, семето, което е посято.
Мъдростта - това е цветът, който е цъфнало.
Истината е плодът, който е узрял.
Плодът трябва да се опита.


533
Да дадеш, значи да посееш. Да посееш, това е Божествен живот. Любовта трябва да бъде посята в душата, за да дойде изобилието. Посей Любовта в душата си и изворите ще потекат.


534
С принципите хората се хранят, със законите се учат, а с фактите събират знанието.

Ученикът.
Учениците са свободни говорят Истината, прилагат Мъдростта.
Ученикът трябва да учи. Като учи, Учителят е при него. Като не учи - Учителят му Го няма.
Защо ти е Учител, като не учиш?


535
Чистият живот.
Не смесвайте чистия с нечистия живот.
Животът е проява на  творческата космична сила.
Човекът е една чаша, в която Бог е вложил чистия живот.
Дяволът и той има една чаша и казва: "Смесете ги двете чаши".
Два противоположни живота не може да ги прелеете.


536
Бог.
Човек кого може да обича?
Бога, Който го е създал. - И как да Го обича? - Ще мисли за него. Ще чете за всичко, което Той е направил. Словото на Учителя ще пребъдва в сърцата ви, с него ще живеете.


537
Реалното.
Свещта ли е реална или светлината?
Реална е светлината. Когато свещта стане светлина, туй е реалното, туй, което може да види, да те упъти към Бога, да живееш в Любовта.


538
Верен.
Какво значи верен? - Който е опазил свещената Истина неопетнена.


539
Учителят.
Никога не е бил на земята. Той слиза само до онова положение на съзнанието, където може да го разберете.
Аз съм като светлината, която никъде не може да се спира. Докато държите прозорецът си отворен, влизам. Щом го затворите - заминавам. Докато мислите, присъствувам; щом не мислите, отивам си.


540
Две неща.
Две неща ще държите: Благото е във всички, то е момент, който е мярка на времето и пространството. Бог пребъдва в него. Туй, което мери, в него е Бог, а не което се измерва. Бог не е в мисълта, но в това, което прави мисълта; Бог не е в Любовта, а това, което произвежда Любовта. Туй, което се проявява е проявено, то проявено остава. А туй, което се оставя, е същината на живота.


541
Всички неща, които стават с Любов, са по дух. А всички неща, които стават без Любове са по буква


542
Правило.
Истината изключва всички удоволствия. Мъдростта изключва всички глупости, а Любовта изключва всички насилия.
От личността, индивидуалността е по-силна, а от индивидуалността, умът е по-силен.
Само Бог остава неизменяем, защото е навсякъде.


543
Ограждане.
Направи един светъл кръг около себе си и един отгоре, кажи: "В името на Божията Любов, Мъдрост и Истина, и със силата на Духа Божий, в този светъл кръг да се разнебитят всички лоши мисли, които идват; всички лоши заклинания да станат на пух и прах."


544
Жертвата.
Бог е единственият, за когото човек трябва да пожертвува живота си.


545
Вяра.
Жива вяра - знаеш каква вяра, която създава основа за един добър ум, който да съгради основа за едно сърце, изпълнено с Любов към Бога.


546
В Школата.
Ученикът трябва да защитава правата на Учителя си, а Учителят - правата на ученика.


547
Съвет.
Не давайте ухо на никакви обещания. Към хората не трябва да имаш презрение, но не очаквай много, те много обещават, но малко дават.


548
Няма по-ужасно  от това да живееш с хора, които не те обичат.


549
Единствената къща, която имате, това е тялото.


550
Чистота.
Чистотата е качество на сърцето, но се добива с ума. Чувствуванията на сърцето са проверени от ума. Една права Божествена мисъл се предава като едно дълбоко чувствуване в сърцето

Facebook коментари
0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни