Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


8. БИБЛИОГРАФИЯ


  • Please log in to reply
Няма други мнения в тази тема

#1 Ани

Ани

    Отличен работник

  • Модератор
  • 12383 Мнения:

Публикувано 20 януари 2017 - 22:49

БИБЛИОГРАФИЯ


За улеснение на читателите след всяко упражнение са дадени две заглавия. Първото е на томчето, а второто – на лекцията или беседата.

Неделните беседи от първото издание на Сила и живот първа и втора серия са отпечатани едновременно като сборник и като отделни брошури, а неделните беседи от седма, осма и единадесета серия, както и лекциите от първа до четвърта година на Общия окултен клас са отпечатани в отделни брошури, носещи заглавията на съответните беседи и лекции.

„Абсолютна истина“ , УС (1930-32), София 1949, 19942
„Абсолютна справедливост“, ООК ІV (1924-25), Русе 1927
„Аз ви избрах“, ИБ (1920), София 1995
„Аз съм истинната лоза“, Цикъл беседи, Търново – 1922 г., Варна 1992
„Ако говоря“, ООК ХIV/1 (1934-35), София, 2003
Беседи и напътвания, държани от Учителя, Търново 1920 [София 1920], София 19962*
*Второто издание е със заглавие Беседи, обяснения и упътвания от Учителя
Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, Търново 1919, [София 1919], 19962
Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, Търново 1921, [София 1921], 19962
Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, Търново 1922, [София 1922], 19962
Беседи от Учителя, държани в Окултната школа на Всемирното Бяло Братство (1920), София 1920
„Благословена между жените“, СБ (1930), София 1930, 19932
„Божествен и човешки свят“, СБ ( 1940), София 1940, 19952
„Божествената мисъл“, МОК VII (1927-28), София 1942, 19932
„Божествените условия“, МОК VІІІ/1 (1928-29), София 1942, 19922
„Божественият център“, ООК ХІХ/3 (1939-40), София 1998
„Божият глас“, ООК Х/1 (1930-31), София 1940, 19932
„Бъдещото верую на човечеството“, СБ (1933), София 1934, 19952
„Важни и належащи неща“ УС (1942-43) 1 том, София 1998
„Великата майка“, БС I (1917-20), София 1993, 19982
„Великата разумност“, МОК ХІІ/1 (1932-33), София 1949, 19942
„Великите условия на живота“, НБ (1919), София 1944
„Великото в живота“, СБ (1934) 1 том, София 1934
„Великото и красивото“, ООК VII/1 (1927-28), София 1935
„Вехтото премина“, НБ ІХ/4 (1926-27), София 1931, 19962
„Вечно подмладяване“, НБ XX (1943), София 1944, 19992
„Вечното благо“ [всички беседи от 15.08. до 03.10.1943], София 1944, 19972
„Вземи детето“, НБ ХV/2 (1931-32), Бургас 1993
„Видяхме славата“, СБ (1932), София 1999
„Високият идеал“, ООК ІІІ (1923-24), Русе 1924
„Влизане“, НБ ІХ/2 (1926-27), София 1930, 19962
„Влияние на светлината и на тъмнината“, МОК V/2 (1925-26), София 1937, 19962
„Време и сила“, МОК V/1 (1925-26), София 19962*
* Първото издание е със заглавие V/1
„Все, що е писано“, НБ (1917), София 1942, Варна 19982
„Всеки ден по една добра мисъл“, ООК ХХ/1 (1940-41), София 1998
„Всемировият Учител Беинса Дуно и Велико Търново“ I, Док. хроника, Алфиола, 1995
„Възможни постижения“, ООК VІ/3 (1926-27), София 1934, 19952
„Възможности в живота“ МОК ХVІІ (1937-38), София 1998
„Възможности за щастие“, СБ (1941), София 1941, 19952
„Вътрешният господар“, ООК ХІХ/2 (1939-40), София 1996
„Голямото благо“, НБ ХІІ)З (1929), София 1936
„Господар и слуга“, МОК ХV/1 (1935-36), София 1998
„Да ви даде“, НБ ХІІІ/2 (1929-30), София 1938, Варна 19982
„Да възлюбиш“, II Младежки събор (1924), София 1940, Варна 19942
„Да възлюбиш Господа“, НБ (1916-20), София 1946, Варна 19942
„Да им дам живот“, СБ (1936), София 1936
„Дали може“, НБ (1917-18), София 1942
„Двата природни метода“, НБ VI серия (1923-24), София 1924
„Двата пътя“, МОК І/1 (1922) София 1934, 19932, 19933
„Две свещени положения“, СБ (Търново 1925), София 1925
„Двете Божествени посещения“ МОК ХХІ (1941-42), София 1999
„Двигатели в живота“, СБ (1938), София 1938, 19972
„Делата Божии“, НБ ХІІІ/3 (1930) София 1940
„Добри и лоши условия“, ООК VІІ/3 (1927-28), София 1937, 19952
„Добри навици“, МОК ІІ/2 (1922-23), София 1936, 19942
„Добрият език“ УС (1938-39) 1 том, София 1998
„Доброто оръжие“, ООК ІХ/3 (1929-30), София 1939, 19942
„Допирни точки в Природата“, МОК ІІ/1 (1922-23), София 1935, 19942
„Дреха на живота“, УС (1932-33), София 1950, 19962
„Духът и плътта. Сила и живот“, НБ II серия (1914-17)
„Езикът на Любовта“, СБ (1939), София 1939, 19972
„Естественият ред на нещата“, ООК ІХ/1 (1929-30), София 1939
„Жива реч“, МОК V/3 (1925-26), София 1937, 19962
„Живият Господ“, НБ (1922), София 1948
„Живият хляб“, НБ ХVІ серия/2 (1932-33), Бургас 1997
„Живот и отношения“, МОК ХІ/1 (1931-32), София 1947
„Живот, светлина и свобода“, НБ ХV/3 (1931-32), Бургас 1994
„Живот, светлина и сила“, МОК ХХ/2 (1940-41), София 1998
„За Славата Божия“, НБ (11.07.1926), Русе 1926, София 19282
„За съдба дойдох“, НБ XI серия (1928), София 1928-29
„Заведоха Исуса“, НБ VIII серия (1925-26), Русе 1926-27
„Заветът на Любовта“ I, София 1944, 19952
„Заветът на Любовта“ II, София 1944, 19952
„Заветът на Любовта“ III, София 1944, 19952
„Закон за единство и общност“, VI Младежки събор, София 1928
„Закони на доброто“, МОК ІХ/2 (1929-30), София 1940, 19932
„Законът и Любовта“, ООК ХІ/2 (1931-32), София 1936
„Запалена свещ“, ООК XVI/1,2 (1936-37), София 1995
„Затова се родих“, НБ ІХ/1 (1926-27), София 1929, 19962, Варна 19983
„Изново“, НБ XV/1 (1931-32), Бургас 1992
„Искайте сила, имайте вяра“, ИБ (1914-19), София 1994
„Ключът на живота“, ООК VІІІ/1 (1928-29), София 1937, 19932,19943
„Козативни сили“, ООК V/1 (1925-26), София 1930, 19962
„Който дойде при Мене“, НБ (1924-25), София 1950
„Който има невестата“, НБ ХІІ/2 (1929), София 1935, Варна 19982
„Крадецът и пастирят“, НБ ХІІІ/1 (1929), София 1937
„Красотата на душата“, УС (1937-38), София 1948, 19942
„Кротките“, ИБ (1921-1923), София 1996
„Към Обетованата Земя“, ООК ХІХ/1 (1939-40), София 1994 („Разумният живот“), ІІІ/1 (1923-24), София [1927]
Лекции на МОК ІІІ/2 (1923-24), София [1927] Лекции на МОК ІІІ/3 (1923-24), София [1927] Лекции на МОК ІІІ/4 (1923-24), София 1927
Лекции на МОК ІІІ/5 (1923-24), София 1927
Лекции на МОК IV/1 (1924-25), София 1927
Лекции на МОК ІV/2 (1924-25), София 1927
Лекции на МОК ІV/3 (1924-25), София 1928
Лекции на МОК ІV/4 (1924-25), София 1928
Лекции на МОК ІV/5 (1924-25), София 1928
Лекции на МОК V/1 (1925-26), София 1929,19962*
*Второто издание е със заглавие „Време и сила“
„Ликвидация на века“, УС (1937-38), София 1948
„Линиите на Природата. Светлина върху живота“, СБ, София 1929
„Лъчи на живота“, СБ (1937), София 1937, 19932
„Любов към Бога“, СБ (1931) 1 том, София 1932, 19972
„Любов към знанието“, СБ (1927), София 1927
„Малки и големи придобивки“, ООК VІІ/2 (1927-28), София 1936
„Методи за самовъзпитание“, МОК Х/2 (1930-31), София 1941, 19942
„Минало, настояще, бъдеще“, МОК ХХІІ (1942-43), София 1998
„Мир вам“, 4 беседи (1914), София 1990
„Мировата Любов – Козмичната Обич“, СБ (1919), София 1919, 19472, Берлин 19893
„Мнозина казваха“, НБ Х/1 (1927), София 1933, Варна 19982
„Младият, възрастният, старият“, УС ІІІ/1 (1934), София 1996
„Най-лесното“, МОК ХХ/1 (1940-41), София 1998
„Наряд и упътвания“ (23-29.08.1925 Търново), София, 1925
„Настанало е Царството Божие“, НБ VII серия (1924-25), София 1925
„Начало на Мъдростта“, ООК ХІ/3 (1931-32), София 1947, 19932
„Нашето място“, СБ (1931) 2 том, София 1932
„Неразрешеното“, ООК VІ/2 (1926-27), София 1933
„Ни мъж, ни жена“, НБ Х/2 (1927-28), София 1933
„Новата Ева. Издигнете жената“, НБ (1931), София 1931
„Новата мисъл“, ООК ХІІ/1 (1932-33), София 1947, 19932
„Новите схващания на ученика“, МОК ІV/1и2 (1924-25), София 1997
„Новият светилник“, ООК XXIII (1943-44), София 1946, 19962
„Новият човек“, НБ (1921), София 1947
„Ново разбиране“, УС (1932-33) 1 том, София 1949, 19962, 19963
„Ново разбиране за времето“, УС (1933-34), София 1996
„Новото начало“, УС (1943-44), (София 1948)
„Новото човечество“, избрани беседи І, София 1990
Окултни лекции дадени на учениците на Всемирното Бяло Братство. I школна година (ООК І,1922), София 1922, 19422*, 19933*
* Второто и третото издание, съкратени и с нова редакция, са със заглавие „Трите живота“
Окултни лекции дадени на учениците на Всемирното Бяло Братство. II година (ООК ІІ,1922-23), Русе 1922-23
„Опорни точки на живота“, СБ (1942), София 1942, 19932*, 19963
* Второто издание е със заглавие „Опорни точки в живота“
„Определени движения“, ООК VІІІ/4 (1928-29), София 1939
„Основният тон“, МОК ХV/2 (1935-36), София 1998
„Отворени форми“, МОК VІІІ/2 (1928-29), София 1943
„Отиване и връщане“, СБ (1931) 3 том, София 1932, 19972
„Петимата братя“, НБ (1917-38), София 1949
„Плодовете на Любовта“, УС (1942-43) 2 том, София 1998
„По Бога направени“, СБ (1929) 3 том, София 1929
„Последното добро“ УС (1941-42) 1 том, София 1998
„Посока на растене. Светото място“, МОК VI (1926-27), София 1996
„Посока на растене“, МОК VI/1 (1926-27), София 1939, 19962
„Поучаваше ги“, НБ (1923), София 1949
„Прав път“, ООК ХХ/2 (1940-41), София 1998
„Праведният“, НБ ІХ/3 (1926-27), София 1931, 19962
„Право си отсъдил“, VIII Младежки събор (1930), София 1930
„Пробуждане на колективното съзнание“, СБ (1921), София 1921, 19472
„Просветено съзнание“, ООК Х/2 (1930-31), София 1940
„Простите истини“, ООК VI/1 (1926-27), София 1933, 19932
„Противоречия в живота“, МОК І/2, София 1934, 19932, Бяло Братство, 19933
„Първите стъпки“, VII Младежки събор (1929), София 1929
„Път към живота“, МОК Х/1 (1930-31), София 1941, 19932
„Пътят на ученика“, СБ (1927), София 1927, 19922, 19963
„Пътят на щастието“, МОК ХІХ/2 (1939-40), София 1998
„Работа на Природата“, ООК ХІІ/2 (1932-33), София 1948
„Разсмотрете клиновете в полето как растат“, ИБ (1915-17), София 1997
„Разумният живот“, МОК ІІІ (1923), Русе 1924
„Разумният живот“, МОК ІІІ/1 (1923), София 19952
„Разумният живот“, МОК ІІІ/2 (1923), София 19962
„Разумният живот“, СБ (1924), София 1924
„Реалности и сенки“, ООК Х/3 (1930-31), София 1941, 19942
„Светлина на мисълта“, ООК V/2 (1925-26), София 1930, 19962
„Светото място“, МОК VІ/2 (1926-27), София 1939, 19962
„Свещеният огън“, СБ (1926), София 1926, 19962
„Сеятелят“, УС ІІ/2 (1932-33), София 1950, 19962
„Сила и живот“, НБ І серия (1914), 1915, 19242, 19933
„Сила и живот“, 5 беседи (1914), 1990
„Сила и живот“, НБ II серия (1914-17), София 1915, 19272*, Пловдив 19333, София 19904
* Второто издание е със заглавие „Духът и плътта“
„Сила и живот“, НБ III серия (1915-19), София 1920, Русе 19292, София
19963*
* Третото издание е със заглавие „Солта“
„Сила и живот“, НБ IV серия (1921-22), София 1922
„Сила и живот“, НБ V серия (1922), София 1922
„Силата на мисълта“ ООК ХVІІІ/2 (1939-40) София 1998
„Силите на Природата“, МОК ХХІІІ/1 (1943-44), София 1947
„Синове на възкресението“, НБ Х/3 (1928), София 1934, Варна 19982
„Скръб и радост“, МОК ХVІІІ (1938-39), София 1998
„Славата Божия, Царството Божие и Волята Божия“ ХVІІІ/1 (1938-39), София 1998
„Служене, почит и обич“, МОК ІХ/1 (1929-30), София 1940
„Смени в Природата“, ООК VІІІ/2 (1928-29), София 1938
„Смяна на състоянията“, МОК ХІХ/1 (1939-40), София 1998
„Старото отмина“, УС (1937), София 1947
„Степени на съзнанието“, ООК ІХ/2 (1929-30), София 1939, 19942
„Събуждане“, ООК ХІ/1 (1931-32), София 1944, 19942
„Съразмерност в Природата“, МОК ХІІ/2 (1932-33), София 1949
„Тихият глас“, ИБ (1924-30), София 1997
„Той създава“, УС (1936-37), София 1947, 19992
„Трите живота“, ООК I (1922), София 1942, 19932
„Трите основи на живота“, НБ (1920-21), София 1921, 19472, 19963
„Трите посоки“, ООК ХІІ/3 (1932-33), София 1948
„Трите родословия“, УС (1935-36), София 1943
„Условия за разумния човек“, ООК V)З (1925-26), София 1930
„Условия за растене“, НБ XIV (1930), София 1949
„Устойчиви величини“, УС (1936), София 1943
„Учение и работа“, УС (1934-35), София 1939, София 19962
„Учителю благи“, НБ ХІІ/1 (1929), София 1934
„Фактори в Природата“, МОК ХІ/2 (1931-32), София 1947
„Форми в Природата“, ООК VІІІ)З (1928-29), София 1938
„Ходете във виделината“, ИБ (1898-1913), София 1994
„Царският път на душата“, СБ (1935), София 1935, 19932
„Ценната дума“, УС (1935), София 1941, 19962
„Ценното из книгата на великия живот“, СБ (1932) 2 том, София 1932, 19962
„Часът на Любовта“, СБ (1934) 2 том, София 1934, 19972
„Четирите кръга“, ООК VІ/4 (1926-27), София 1934
„Ще управлява всички народи“, НБ (1920-22), София 1948

Facebook коментари
0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни