Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


Наряд


  • Please log in to reply
Няма други мнения в тази тема

#1 Hristo Vatev

Hristo Vatev

    Administrator

  • Усърден работник
  • 3549 Мнения:
  • Отговорете на въпроса:1864

Публикувано 31 март 2017 - 16:52

1. В начало бе словото - ПесенВ начало бе Словото,
и Словото бе у Бога,
и Словото бе Бог.
То в начало бе у Бога.
Всичко чрез Него стана
и което е станало, 2
нищо без Него не стана.
В Него бе живота
и живота бе 2
виделина на человеците.
И виделината свети в тъмнината,
и тъмнината я не обзе. 2
2.Добрата молитва
„Господи, Боже наш, Благий ни Небесен Баща, който си ми подарил живот и здраве, да ти се рад­вам, моля те, изпроводи ми Духа Си, да ме пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление.

Научи ме да правя Твоята воля, да осветя­вам Твоето име и да Те славословя винаги.

Осветявай духа ми, просвещавай сърцето ми и ума ми, да пазя Твоите заповеди и повеления.

Вдъхвай в мен с присъствието си чистите си мисли и ме упътвай да ти служа с радост.

Животът си, който посвещавам на теб за до­брото на моите братя и ближни, Ти благосла­вяй.

Помагай ми и ми съдействай да раста във всяко познание и мъдрост, да се уча от Твоето Слово и да пребъдвам в Твоята Истина.

Ръководи ме във всичко, което мисля и върша за Твоето име, да е за успеха на царството Ти на Земята.

Храни душата ми с Небесният хляб, укрепя­вай ме със силата Си, да успявам в живота си.

Като ми даваш всичките твои благословения, приложи Любовта Си да ми е вечен закон.

Защото е Твое царството и силата и сла­вата завинаги. Амин."

3. Лозинката

ЛОЗИНКА*


Дадена на 11 август, понеделник, 1914 г., в 15:З0 ч., при годишната среща на Веригата.

Първо: За прославлението и осветяването името на Господа Бога нашего на Земята между человеците и верующите, и избраните от Веригата на Господа на Словото - Спасител, Покровител, Който въздига и възкресява мъртвите и туря всичко в ред и порядък навсякъде; и да се благослови името на Господа Иисуса Христа, изявеното Слово Божие, и с Него всички, които Го любят.

Второ: За идването на Царството Божие на Земята между человеците и в сърцата на верующите, и в душите на избраните; и да се тури в действие всяка Правда, всяка Доброта, всяка Любов, всяка Мъдрост и всяка Истина; и да се възцари Господ Бог наш и да се изпълнят думите на Господа: "Отец е благоволил да ви даде Царство"; и да се всели Духът на Господа Иисуса Христа между нас и да се изпълни предвечното намерение на Отца нашего на светлините и на Светлите духове, Комуто да бъде слава и чест, и поклон сега и всякога, и през всичките векове.

Трето: За изпълнението на Волята на Господа Бога нашего на Земята, както е горе на Небето между светлите Ангелски ликове; и да се въдвори законът на Истината, Любовта и Правдата, за да бъдем всички в едно тяло и в един дух; и да се въдвори ред и съзвучие, и хваление, да ни се даде знание да Го славим и да се радваме всички на Господа и Неговите дела; и да се весели Той в нашия живот и в делото на ръцете ни. Да даде живот и здраве, и дългоденствие на всички, които Нему уповават, и да ги избави от всички напасти на злото и лукавия, да внесе мир в душите им, да им даде изобилие на Своите благости; да спомни Господ Бог наш Своите обещания, да се смили над всички страдующи, да благослови всички верующи, да укрепи своите избрани, да им даде сила и знание, мъдрост и любов, да побеждават заради Него и Неговото Свято име. Да ни даде победа над всичките ни врагове, да победим докрай и да послужим на Господа с радост и веселие през всичките дни на нашия живот. Да ни озари с виделината на Своето лице, да ни направи силни и крепки да творим добрата Му Воля; умни и незлобливи да ходим пред Него с пълнота. Да изцели всичките наши страдующи братя и сестри, да благослови домовете им и децата им с тях наедно, да благослови всичките им добри начинания на душата и духа и така да се въздигне Господ Бог наш в нас, както е горе в Небето.

Амин.

4. Духат божии
5 .Молитва за преуспяване на делото божие
6.Благодарствена молитва

7.Бершит ба песента - песен
http://simeonsimeono...ul/IndexBul.htm

8. формула
„У Бога всичко е възможно. Аз живея в Него и с Неговата Мъдрост всичко мога да постигна“. три пъти

9. Формула
Бог царува на Небето,
Бог царува в живота,
да бъде Името Му благословено. (три пъти)  27г

10. Молитва за делото божие

11. Формулата на братството

“Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията Любов.“
3 пъти

12.Господнята молитва

Отче наш,
който си на небесата,
да се свети името Твое,
да дойде царството Твое,
да бъде волята Твоя,
както на небето, така и на земята.
Хляба наш насъщний дай го нам днес
и прости дълговете наши, както и ние
прощаваме на нашите длъжници.
И не въведи нас в изкушение*,
но избави нас от лукаваго,
защото е Твое царството
и силата, и славата завинаги.

Амин.

Господи всичко това да бъде за твоя слава и за благото на нашите души.

Facebook коментари
0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни