Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


ДА ЯДЕМ ЛИ МЕСО?


  • Please log in to reply
Няма други мнения в тази тема

#1 Ани

Ани

    Отличен работник

  • Модератор
  • 12890 Мнения:

Публикувано 18 януари 2018 - 14:16

ДА ЯДЕМ ЛИ МЕСО?


Казваш: Без храна не може. - Така е, но трябва да знаеш каква храна ти е нужна. Днес ядеш кокошка, на другия ден - агне и като се намериш в мъчнотия, ще изядеш и човек. Казвам: Този начин за хранене не е единственият. Начинът, по който се хранят сегашните хора, е за грешните. (НОВАТА МИСЪЛ - 6).


Хората се хранят с мъртва, заразена храна, поради което страдат. „Вярно ли е, че ядем нечиста, заразена храна?” - Вземете малко месо и го турете под микроскоп, да видите какви бацили има в него ... Има бацили, които и при 20000 не умират. (НОВИЯТ ЧОВЕК - 76).


Има ли нещо лошо в яденето на месо? Да се задава този въпрос, това е все едно да се пита защо човек не трябва да краде и лъже. Да отнемеш насилствено живота на кокошката, на агнето или на свинята, то е все едно, че лъжеш и крадеш. Кой е придобил нещо добро от кражбата и лъжата? (ТРИТЕ РОДОСЛОВИЯ - 321).


Било е време, когато земята е мязала на рай, растителността е била тъй богата, хиляди и милиони плодове е имало и хората са се хранили само с плодове. Но настава една ледена епоха на земята, която се дължала на известни физически причини. Тогава тази плодоспособност на земята се намалила и вследствие на това хората започнали да ядат месо, да изтребват не само животни, но и сами, един друг да се изтребват, да се изяждат. Затова и досега между хората е останал този израз: „Ще ти изсмуча кръвчицата.” (БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ - 1921 г. - 27).


Ако ядете плътта на животните или на хората и пиете кръвта им, нямате живот. Не е безразлично чия плът ядете и чия кръв пиете. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА - 98).


Хората казват, че растенията и животните са невежи същества, а се хранят с тях. Как е възможно тогава да се храни човек с плодовете на низшите и некултурни растения, с месото на невежите животни и да очаква, че от него може да излезе някакъв особен гений или талант? Каквато храна употребява човек, такъв става. Какво ще излезе от човека, ако продължава да се храни с говеждо и със свинско месо? От глупавото и нечисто не може да излезе нещо умно и чисто. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ - 463).


Всички хора, които днес употребяват месна храна, са придобили нещо животинско в характера си. (МНОЗИНА КАЗВАХА - 23).


Месната храна оказва влияние не само върху организма на човека, но и върху неговия психически живот. Като се храни с месо, човек възприема качествата на животното, което е ял. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА - 344).


Не може човек да се храни със свинско, с козе месо и да стане велик. (ПЪТ КЪМ ЖИВОТА - 69).


От гледището на хигиената месната храна е нечиста. В клетките на животните има много нечистотии, микроби, извержения, вследствие на което човек често боледува. Невъзможно е човек да се храни с месо и да бъде абсолютно здрав. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА - 268).


Съвременната наука обяснява причините за всички аномалии в обикновения живот. Първата причина се дължи на неестествената храна, която туряте в стомаха си. Бог е направил човека да се храни с плодове, а вие ядете месо. Месната храна е внесла такива отрови във вашия организъм, че днес той представлява сбор от нечистотии ... Ако бихте имали непокварено обоняние, вие бихте странили далеч един от друг - такава смрад се носи от ония, които ядат месо. (СИЛА И ЖИВОТ - 3 серия -162).


Покрай другото, месоядецът внася злото в себе си и с месната храна. Който не може да се откаже от месната храна, той не може да се освободи и от злото. (СТЕПЕНИ НА СЪ3НАНИЕ - 72).


Месната храна внася в организма на човека отрицателни елементи, с които той мъчно се справя. (БОЖИЯТ ГЛАС - 242).


Тя оказва влияние не само върху организма на човека, но и върху неговия психичен живот. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА - 344).


Понеже трептенията на бозайниците са по-низши от тези на човека, затова той се спъва, когато ги яде, и не може да се развива. Месната храна е проникната от трептения на животински страсти. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - II том - 184).


Най-много психически отрови се съдържат в месната храна. Страхът и отвращението, което животните изпитват, когато ги колят, внасят в организма им тия отрови. Като употребяват месото, хората възприемат тия отрови и се разстройват. Тази е причината за заболяването на хората от неврастения. (ДЕЛАТА БОЖИИ - 148).


Като се храни с месо, човек възприема качествата на животното, което е ял. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА - 344).


Вижте какво представят месоядните! От храната, която употребяват, те огрубяват и стават жестоки. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 335).


Ако се храни изключително с месо, човек огрубява. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЪЛ - 122).


За низшите животни месната храна е необходима, но за един по-висок живот, какъвто е човешкият, месната храна е вредна. (БОЖИЯТ ГЛАС - 242).


Аз отричам месната храна, защото зная, че всички престъпления в света се дължат само на нея ... Който яде месо, непременно ще пострада. (СЕЯТЕЛЯТ - 156).


Аз не препоръчвам месната харна по единствената причина, че съдържа недостатъчно количество светлина и топлина. (ВЕЧНО ПОДМЛАДЯВАНЕ - 12).


Месото на овцата не е нищо друго, освен консервирана трева, приготвена по особен фабричен начин. (ПО БОГА НАПРАВЕНИ - 90).


Вълкът, като се храни с овце, по косвен път и той е тревопасно животно. Обаче по-добре е да възприемаме храната в нейното първобитно състояние, отколкото да я взимаме от фабриките. (ПО БОГА НАПРАВЕНИ - 90).


Не може без ядене ... Понеже не може без ядене, човек си позволява даже да отнема живота на същества, за които нищо не е направил ... Той яде кокошки, агнета, прасета, които е хранил, наистина, но не за тях, а изключително за себе си. (ТРИТЕ ЖИВОТА - 259).


Не може животинската или човешката кръв, пролята насилствено, да не донесе лоши последствия за човека. Това е строг, неумолим закон на Природата. (УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕНЕ - 25).


Какъв живот искат те? - Всеки ял кокошки, агнета, прасета, а иска да бъде щастлив. Нека се вслуша, да чуе какво говорят закланите животни. Нека чуят как се оплакват те на Бога. Не, не може да градиш щастието си на гърба на другите. (ПЕТИМАТА БРАТЯ - 155).


Животът на другите живи същества принадлежи на самите тях, но не и на хората. Хората нямат право да се разпореждат с живота на другите същества ... Чуждото внесено в организма, оставя своята отрова. На тези чужди вещества, внесени в човешкия организъм, се дължат противоречията и страданията в живота. (БЪДЕЩЕТО ВЕРУЮ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО - 38).


Важно е човек да не спира развитието на съществата под него. Ще кажете, че човек има право да коли животните. Ако е сигурен, че като заколи и изяде една кокошка, той я повдига и помага за развитието й, има право. В противен случай не е позволено на човека да коли животните. (СЪБУЖДАНЕ -16)


Всяко същество, на което сте отнели тялото, някога ще си го иска назад. (УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕНЕ - 27).


Като ядеш месна храна, в първо време тя е приятна. Накрая идат последствията. (ВЕЧНО ПОДМЛАДЯВАНЕ -12).


Много хора обичат свинското месо, но не знаят, че си пакостят с него ... Вместо полза, то причинява вреда. (ВЕЧНО ПОДМЛАДЯВАНЕ - 97).


Ако само една свинска клетка влезе в човешкия организъм, други четири-пет клетки трябва да я обиколят и пазят да не направи някаква пакост. (ВЕЧНОТО БЛАГО - 46).


В свинята има голямо желание да живее и тя минава за един живот на удоволствия. И следователно, ако тия клетки влязат в тебе, те обичат да ядат и пият, не работят. (СЪГЛАСУВАНЕ НА МИСЛИТЕ - 61).


Онези, които се хранят със свинско месо, често се разболяват. (СЪГЛАСУВАНЕ НА МИСЛИТЕ - 61).


Да не ядем месо, това подразбира да не се удоволстваме. Да се удоволстваме, това подразбира да вършим грях, т. е. да ядем храна, за която организмът не е готов. Ядем ли такава храна, тя служи като отрова. Това пък е най-голямото зло, което можем за извършим със себе си. Месната „дървото за познаване доброто и злото”. Ева внесе първото животно в райската градина и го закла ... Следователно, жената първа внесе месоядството в света. И сега, за да изкупи този грях, тя е определена да ражда децата си с мъка и да ги кърми със собственото си мляко. Всички деца, които сега се раждат, представят ония избити, заклани души в миналото ... Както днес раждат и кърмят съвременните жени, това е за изкупване на техните грехове ... Нейният син (на Ева) е животното, което тя е заклала в едно от своите прераждания и сега е длъжна да му даде живот, да работи за неговото повдигане. (ВЕХТОТО ПРЕМИНА – 302 - 304).


Когато хората разглеждат нещата буквално, те дохождат до заключението на месоядците, които оправдават яденето на месо по съвсем крив начин. Те казват, че Бог е позволил да се яде месо. (МНОЗИНА КАЗВАХА - 124).


Мнозина мислят, че ако употребяват месна и разнообразна храна, ще станат физически силни, здрави, пълни. Те са на крив път. Преди всичко пълнотата не показва, че човек е здрав. От друга страна, пълнотата не зависи от храната само. (ДОБРОТО ОРЪЖИЕ - 77).


С какво може да се замести месото? - С боб. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЪЛ - 122).


Ако стомахът настоява да му се даде месо, ето как трябва да се постъпи с него. Сварете малко картофи. Пресувайте ги, прибавете към тях всичко, каквото е нужно, за да им се придаде приятен вкус. Направете от тази смес кюфтета. Опържете ги в хубаво, чисто масло. Турете отгоре им малко пресен магданоз и му ги предложете. Кажете на стомаха си: Заповядай, хапни си от тези кюфтенца! Надали някога си ял по-крехко месо от това. Стомахът ви ще хапне, ще ги хареса и ще ви благодари. (ПО БОГА НАПРАВЕНИ - 90).


Месната храна сега не е хигиенична и не съставя благоприятно условие за човешкото развитие, защото вибрациите на тази храна са от друг род, несъответен за хората. Понеже тези същества са от по-ниска еволюция, те стават причина за слизането на хората към Земята. Ето защо, който яде месна храна, с това той си приготвя вече условия за своето разрушение. (МНОЗИНА КАЗВАХА - 24).


За да промени храната си, човек трябва да има убеждение. При това той трябва да знае каква храна да употребява (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА - 268).


Какво ще придобие човек, като яде месо? - Ще стане по-силен. Но ако яде растителна храна, ще стане по-чист ... Наистина месоядните животни са по-силни, по-жестоки, по-хищни. (ЛИКВИДАЦИЯ НА ВЕКА -130).


Месоядец е всеки, който не изпълнява Божия закон ... Само в едно същество, което не изпълнява Божия закон, има такава жестокост, да гледа страданията на другите същества. (СИЛА И ЖИВОТ - 5 серия - 75).


Месоядството води към страдания, нещастия и болести. (ТРИТЕ РОДОСЛОВИЯ - 223).


Месната храна е вредна за човека при сегашното му развитие. Той трябва да се откаже от нея. Не се ли откаже, той ще се отрови. (МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС - IV г. - 19 лекция - 18).


Яденето на месо е временно положение. Ще дойде ден, когато хората [...]. (МНОЗИНА КАЗВАХА -125).Facebook коментари
0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни