Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


КОЛКО ДА ЯДЕМ?


  • Please log in to reply
Няма други мнения в тази тема

#1 Ани

Ани

    Отличен работник

  • Модератор
  • 12890 Мнения:

Публикувано 18 януари 2018 - 14:27

КОЛКО ДА ЯДЕМ?


Здравето на човека зависи и от количеството храна, която той употребява. (БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 247).


Велик смисъл е вложила Природата в храненето, но когато точно се спазва количеството храна, което тя е определила за всяко живо същество. (ЗАКОНИ НА ДОБРОТО - 13).


Когато човек слиза на Земята, невидимият свят точно, математически предвижда големината на всички негови удове, а съответно на това и храната, която му е нужна. (КОЗАТИВНИ СИЛИ - 108).


Ако яде много и неправилно, човек върши престъпление; ако остава гладен и не си дояжда, той пак върши престъпление. (ПРОСВЕТЕНО СЪЗНАНИЕ - 162).


Нуждата от храна е обща за всички, но количеството й се определя от възрастта на човека и условията, при които се намира. Малкото дете приема малко храна; младият момък и младата мома употребяват повече храна, а старият човек се нуждае от малко храна. (БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ -16).


Природата е определила за всеки човек известна дажба за деня и всеки трябва да се задоволи с нея. Отделя ли някой от своята дажба на други, а той остава гладен, Природата го обвинява в пристрастие. Има смисъл да отделя човек от своята дажба за другите само ако те нямат нищо. Имат ли еднаква дажба, всеки трябва да се задоволи с това, което му е дадено. (ЕСТЕСТВЕН РЕД НА НЕЩАТА - 76).


Съвременните хора се стремят към изобилна храна. Те мислят, че всичко се заключава в изобилието, в многото ядене ... Кой човек, като се хранил много, е продължил живота си и придобил безсмъртие? (УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕНЕ - 28).


Под „отрицателен характер” разбирам, че човек яде повече, отколкото трябва. Следователно, стомахът му не е в състояние да смели приетата храна и той повече губи, отколкото печели. Тогава човек изпитва едно неразположение. Какво се иска от него? - Да яде по-малко. Малкото количество храна, добре асимилирана, дава повече енергия, отколкото многото храна, недобре обработена. (ВЕЛИКАТА РАЗУМНОСТ - 33).


Българинът казва: Яж така, че ушите ти да плющят. - Тежко и горко на оногова, на когото ушите плющят при ядене! Той е осъден на страдания. (КРАСОТАТА НА ДУШАТА - 232).


Който има много пари, много яде и пие, докато го хване един ден атеросклероза. (ЦЕННАТА ДУМА - 292).


На физическия свят човек се нуждае от добро ядене ... Човек се нуждае от добро ядене, а не от много ядене. Ако яде много и преяжда, стомахът му ще се развали. Като яде умерено, стомахът ще работи повече. Доброкачествената храна пък внася подобрение в целия организъм. (ЦЕННАТА ДУМА - 291).


Колко хляб откъсвате и туряте в устата? Вие почти знаете този закон. Някой път откъсвате голяма хапка, туряте я в устата - всички имате такава опитност, едва можете да си отворите устата и да обърнете езика да сдъвчете хапката. Не е потребно да туряте големи комати в устата. Може хапката да е съвсем малка. Същият закон е и за стомаха. И в стомаха турите повече храна, отколкото трябва, той не може да работи. Ще туриш толкова храна, колкото можеш да сдъвчеш. (РАЗУМНИТЕ СЪЩЕСТВА -140).


Колко хляб е нужно на културния човек за един обяд? Най-много четвърт килограм. Ако някой изяжда на едно ядене половин килограм, това показва, че двама души живеят в него; ако изяжда три четвърти от килограма, трима души живеят в него; ако изяжда цял килограм, четири души живеят в него. Тъй щото, една от причините да не може човек да задържа в себе си това, което Природата влага в него, е или пукнатата му стомна, или присъствието на неканени гости в него. Когато получава Божествените блага, човек трябва да бъде сам, а като ги възприеме и обработи в себе си, той трябва да бъде готов да дава и на другите, но доброволно. (БОЖИЯТ ГЛАС - 285).


Човек трябва така да се храни, че да няма излишък; остане ли утайка в тялото, заражда се болест. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - II том - 189).


Като преяжда, от една страна, той нарушава силите на своя организъм, а от друга - отнема част от храната, предвидена за други същества. (ЗАКОНИ НА ДОБРОТО - 13).


Всеки, който си е позволил да употреби повече храна от тази, която Природата му е определила, скъпо е платил. Не е позволено на човека да преяжда. (ЗАКОНИ НА ДОБРОТО - 13).


Природата е щедра, но разумна и взискателна. Като срещне някой лаком човек, тя заповядва да му дадат всичко в изобилие, да се задоволи. Всяко нещо има своя тежест, което някога ще се отрази върху организма. Следователно, като даде на човека повече, отколкото може да носи, с това Природата го наказва ... Не желай това, което може да те смачка. (ОПРЕДЕЛЕНИ ДВИЖЕНИЯ - 167).


Яви ли се в човека желание да яде много, той трябва да влада това желание, да не го задоволява. Когато ядете и дойдете до най-сладката хапка, спрете там. И в чинията, от която е ял, винаги трябва да остава малко от яденето, да не изяжда всичко. Когато пиете кафе, мляко или чай, винаги трябва да оставяте една част от него недоизпита. (ВЪЗМОЖНИ ПОСТИЖЕНИЯ - 119).


И като болни, и като здрави, не яжте много, за да не изразходвате повече енергия, отколкото трябва. (ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЩАСТИЕ - 15).


За да запази здравословното си състояние, както и чистотата и яснотата на очите си, човек трябва да яде малко и да дъвче храната добре. (МЕТОДИ ЗА САМО ВЪЗПИТАНИЕ - 271).


За да имате импулс в работата, трябва да останете малко гладни. (БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 59).


Мнозина казват, че не трябва да се яде много. Вярно е, не трябва да се яде много, но и малко не трябва да се яде. Храненето е процес, чрез който човек възприема великия живот. (ЛЮБОВ КЪМ БОГА -150).


Всяка храна трябва да се употребява в такова количество, каквото е нужно за организма. Всеки трябва да познава организма си и да го храни със съответна храна, както във физическо, така и в психическо отношение. (ДВИГАТЕЛИ В ЖИВОТА - 242).


Всеки човек трябва да знае колко тежи и съобразно теглото си трябва да употребява нужното количество храна. Според моите изчисления, ако човек тежи 60 килограма, той трябва да употребява на ден само 150 грама храна, но чиста, префинена. Има храни, от които и два килограма да употреби човек, пак гладен ще остане. (ЦЕННОТО ОТ КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ - 307).


Колко хапки са нужни на човека? ... - Колко хапки ви са нужни, за да се наядете, без да преяждате и след това да имате естествено разположение да ядете отново. Здравето на човека се обуславя от броя на хапките. Ако изяде 20 хапки, човек изпитва желание да се кара с хората. Ако изяде 13 хапки, той става подозрителен, на нищо не вярва. Ако изяде 14 хапки, каквато работа предприеме, ще се развали. Ако изяде 15 хапки, той лесно изменя убежденията. Ако изяде 16 хапки, ще влезе в съдружие с дявола. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА - 83).


Човек трябва да знае колко хапки да изяде. Децата трябва да изяждат по 21 хапки на едно ядене, а възрастните - по 12 хапки. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА - 93).


Докато живее, човек трябва да яде, но умерено; като приеме 15 - 20 хапки, той трябва да спре. Не спазва ли този закон, човек дохожда до пресищане, което се отразява вредно върху организма. (ОПРЕДЕЛЕНИ ДВИЖЕНИЯ - 167).


Приемайте толкова хапки, колкото можете да асимилирате. Само онази храна може да ползва човека, която е добре смляна и възприета от организма. (ПОСОКА НА РАСТЕНЕ - 213).


Колко трябва да яде човек? Ако яде малко и не мисли, човек не се ползва от яденето; ако яде много и не мисли, той пак не се ползва. Изобщо, ядене без мисъл не допринася никаква полза. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА - 93).


Някой се е нахранил добре, доволен е от яденето, но в това време му донасят някакво ядене. За да не откаже, той се пресилва и яде от всичко, което му донасят. После стомахът му се разстройва и той страда. (СВЕТОТО МЯСТО - 185).


Ако допуснем, че известно човешко същество е обхванато от един неразумен живот, който събужда у него неразумна лакомия, ще видим, че в него ще се натрупат известни излишни вещества, които ще спънат процеса на неговата артериална кръв, а тоя последният, в замяна, ще спъне процеса на венозната кръв. Тогава веднага ще се яви една вътрешна дисхармония, а като последица от нея ще настъпят условия за органическите болести ... Всъщност, причините се съдържат в неразумното ядене, т. е. в употребата на ония храни и вещества, който Природата не е определила за организма на това същество. И вследствие на това именно, Тя му дава да разбере, че е престъпило нейните основни закони, правилното движение и правилата на естествената обмяна на веществата. Следователно, Тя му дава болести и страдания, за да събуди у него съзнанието, да се позамисли и да се отклони от кривия път, по който е тръгнало. Вие например никога не можете да накарате едно живо същество, било то даже едно животно, което веднъж е погълнало отрова и е имало повръщане назад, повторно да възприеме [...]. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА - 38).


Когато човек претоварва стомаха си повече, отколкото трябва, в стомаха и в червата остава необработена част от храната, която започва да се разлага и образува отровни газове. (ДЕЛАТА БОЖИИ - 285).


Колкото по-малко яде човек, толкова по-малко енергия изразходва той. Останалата енергия се използва за друга работа - за умствена и духовна работа. (КРАСОТАТА НА ДУШАТА - 91).


С ядене само не се живее. Многото ядене изтощава човешкия организъм. Колкото по-малко човек яде, толкова повече животът му се продължава. (МАЛКИ И ГОЛЕМИ ПРИДОБИВКИ - 133).


Спазвайте правилото, никога да не си дояждате или никога да не преяждате. (СИЛИТЕ НА ПРИРОДАТА - 77).


Когато човек преяде, и най-приятната храна произвежда в него тягостно състояние, вследствие на което стомахът му се отказва да приема тази храна. (ЗАКОНИ НА ДОБРОТО - 34).


Ние трябва да ядем, да пием, да мислим, да чувстваме, да действаме толкова, колкото е необходимо. (СИЛА И ЖИВОТ - 3 серия - 235).


Съвременните хора са много лакоми и мислят, че силата на храната седи в количеството или в качеството, а не в начина на употреблението й. (ПРАВЕДНИЯТ - 96).


Яжте толкова, колкото трябва - ни повече, ни по-малко. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 309).


Който много работи, много яде; който малко работи, малко яде. Ако някой много яде, а малко работи, той греши. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА -1 том - 174).


Важно е да не преяждаш и да не си дояждаш. Който яде умерено, той се благославя. Който преяжда и не си дояжда, той се наказва. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 297).


Абсолютно не се позволява на ученика да преяжда. Като усети, че му е най-приятно яденето, ще спре там. Спрете ли при най-сладката хапка, в организма се събира една възходяща, творческа енергия, която гради, разширява и повдига човека. Каквото започне, всичко му върви. (ТРИТЕ ЖИВОТА - 29).


Винаги ще оставаш малко гладен, да не си дояждаш. Така в организма остава известен запас от неизползвана енергия, която го обновява. Ако преяждаш, ти съкращаваш живота си ... Никога да не преяждаш и всякога да ядеш с благодарност и доволство - ето две правила за продължаване на живота. (ПОУЧАВАШЕ ГИ - 93).


Малко ще ядеш, но с любов. То допринася повече от многото ядене, прието без любов. (ОПОРНИ ТОЧКИ НА ЖИВОТА - 100).


Правил съм различни опити с храната, ял съм по две ябълки и малко хляб и съм бивал доволен. Не е в многото, а някой път и малкото с благодарност се благославя. (СИЛА И ЖИВОТ - 3 серия -11).


Човек ще яде толкова, колкото трябва, колкото му е определено. Той не може да яде нито колкото слона, нито колкото пчелата. Природата е определила за всяко същество колко трябва да яде. Тя си служи с точни везни и грамове. Тя не позволява никакво преяждане. Който яде повече, отколкото Природата е определила, той не си служи с везните, които тя му е дала на разположение. Тогава между Природата и човека се явява дисхармония, която показва, че той е отнел част от храната, определена за друг човек. (КРАДЕЦЪТ И ПАСТИРЯТ- 5).


Човек никога не трябва да преяжда, но трябва да яде сладко. (ДА ИМ ДАМ ЖИВОТ - 53).


Малко яжте, но добре яжте. (ЗАКОН ЗА ЕДИНСТВО И ОБЩНОСТ - 48).


Ако човек преяжда, ще го сполети това, което никога не е очаквал. (ДА ИМ ДАМ ЖИВОТ - 53).


Ако много яде и преяжда, голяма част от мозъчните енергии отива в стомаха, а с това се намалява деятелността на мозъка. Мозъкът е акумулатор на електричество и магнетизъм. Едва успее да събере тази енергия, храната отива в стомаха, дето се поглъща. В края на краищата излиза, че мозъкът работи само за стомаха. (СВЕТОТО МЯСТО - 44).


Ще ви дам едно правило, приложете го за една седмица. Като се храниш, дойде желание още да ядеш, прекрати яденето. Спри се, не яж повече. Направете опит и ще видите какви резултати ще имате. Колкото и да е сладко яденето, има мярка. Като дойде раздвояването, спри, нито хапка повече не взимай. Ако не спреш, ще преядеш. (РАЗУМНИТЕ СЪЩЕСТВА - 149).


Който обича да изяжда всичко в чинията си, до последната трошица, той не успява в живота си. Остане ли нещо в чинията ви, нека бъде за онези, които и толкова нямат. (ЦЕННОТО ИЗ КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ - 300).


Две правила: Да яде най-здравословната храна и никога да не преяжда ... А най- здравословната храна е най-евтината храна ... Ако пазиш двете правила в яденето, ще имаш един отличен живот. (СИЛА И ЖИВОТ - 5 серия - 96).


Който иска да продължи живота си трябва да се въздържа ... от много ядене. (ПОУЧАВАШЕ ГИ - 93).


Да се въздържа човек, това не значи да гладува, но да не преяжда. (ДА ИМ ДАМ ЖИВОТ - 53).


Ако искаш да живееш повече време на Земята, не си дояждай. Нека остане в тебе желанието още да хапнеш. Ако всякога си дояждаш или преяждаш, ти скъсяваш живота си. (СИЛИТЕ НА ПРИРОДАТА - 77).


Според една статистика, 95 % от хората страдат от преяждане, от недоволства. (НОВОТО НАЧАЛО - 34).


В бъдеще човек ще яде малко. За да дойде до това положение, той трябва отсега да намалява количеството на храната. Сегашният човек работи извън мярката, с цел да осигури яденето. Днес голям процент от хората умират от преяждане и от пресилен труд за осигуряване на прехраната. (НОВОТО НАЧАЛО - 34).Facebook коментари
0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни