Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


ЯСНОВИДСТВО


  • Please log in to reply
Няма други мнения в тази тема

#1 valiamaria

valiamaria

    Отличен работник

  • Потребител
  • PipPipPip
  • 5192 Мнения:

Публикувано 25 март 2011 - 13:36


ЯСНОВИДСТВО


Представете си, че между стотина хора има един с отворени очи, който
вижда всичко. Той вижда чудни неща около себе си и говори за тях. Как вижда
тия неща? С очите си. Той има очи и вижда, а другите нищо не виждат. И те
имат очи, но още не са отворени. Един ден, когато очите им се отворят, и те ще
виждат. Всичко седи в виждането. 144-257
Някои хора се чудят, че съществуват ясновидци. Когато ученият работи
10-15   години   върху   даден   въпрос,   най-после   той   дохожда   до   известно
прозрение   и   започва   да   вижда   картини,   които   впоследствие   описва.
Обикновените хора,  като не разбират,  казват,  че учените обясняват многото
въпроси, но как става това, те не знаят. Значи учените хора са ясновидци, нищо
повече.   За   обикновените   хора   или   има   ясновидци,   или   няма.   За   грешните
никакво  ясновидство  не   съществува.  Обаче   за   разумните  хора   съществуват
ясновидци. Какво невъзможно има в това, че някой човек вижда ясно? Че си
ясновидец,   това  показва,   че   виждаш  ясно.  Виждаш  един предмет  на   десет
километра   разстояние   и   го   описваш   какъв   е,   без   никакво   спомагателно
средство  за очите.  От това  гледище нищо в природата не се  губи,  само че
остава далеч или близо до човешките очи. За слепия всичко е далеч. За онзи,
който не вижда, всичко е далеч; за онзи, който вижда, всичко е близо. 34-179
Човек трябва да развива своите чувства и сетива, да вижда и чува добре
и   външно,   и   вътрешно.  Как  ще   си   обясните   виждането   на   поета?   Той   е
ясновидец, вижда онова, което другите не виждат. Четете стиховете на някой
поет и се чудите как е видял това, което никой не вижда. 23-81
Както седя,  аз  мога едновременно да виждам и отпред,  и отзад.  Как
става това? Вътре в мозъка на човека има един специален център, който може
да се развие, и тогава той има възможност да вижда навсякъде: отпред, отзад,
надалече  и наблизо.  Знание  е  нужно.  Когато Дух Свети дойде  във вас,  ще
знаете как да гледате. Той ще ви научи на всичко. 29-173
Христос се обръща към своите ученици и казва: „Блажени очите, които
виждат това, което вие видите”. 9.31-4
Ако всички хора са толкова напреднали да виждат невидимото,  то е
друг   въпрос.  Обаче   невидимият   свят   е   крайно   отдалечен   от   човека.  Под
„далеч” разбирам, че човек няма още на разположение онези органи, с които да
вижда невидимото. Затова съвременните хора си служат с увеличителни стъкла
да виждат крайно малките,  микроскопически неща на физическия свят.  Ако
направо с очите си човек не вижда това, което някои индуси виждат, по-добре
да си служи с микроскоп и увеличителни стъкла. 34-148
Кои човек е ясновидец? Който вижда ясно и надалеч. Как познавате кой
човек е ясновидец? Като го подложим на опит да проверим как и колко вижда.
Защо   ясновидецът   вижда   нещата   ясно   и   отдалеч?   Защото   има   по-голяма
светлина. При голяма светлина човек вижда нещата ясно; при малка светлина
той ги вижда слабо. Който има голяма светлина в ума си, вижда отдалеч; който
има малка светлина, вижда отблизо. 147-70
Ясновидецът   гледа  някого:   отвънка  има  човешки образ,   а   отвътре  –
няма такъв образ. Мога да ви дам фотографията на някого, лицето на когото
отвън е благородно,  а астралното му,  вътрешното лице,  е на вълк.  Отвън е
благороден, а отвътре носи образа на някое животно – вълк, котка. 30-219
Който е развил духовното, вътрешното си зрение, той вижда образа на
духа, но който няма такова зрение, нищо не може да види. Мравката не може
да види човека, но подобните на нея мравки тя вижда. 30-213
Онези, които са дошли до духовното виждане, минават за напреднали и
те  чувстват  Бога.  При физическото виждане  хората   гледат  на  Бога като на
велико същество, но по форма. Това е криво гледане. Ако не разбираш всички
слънчеви   системи,   не   можеш  да   знаеш  какво   нещо   е   Божественото   тяло.
Всички слънчеви и планетни системи, взети заедно, представят тялото на Бога.
30-134
Блажени очите, които виждат Бога, който им се открива. 9.31-23
Христос казва: „Блажени вие, които виждате това, което пред вас сега
се разкрива.” 9.31-24
Какво   видяха   тия   очи?  Видяха,   че  Божествената   любов   прониква   в
злото. 9.31-22
След време, когато вашите духовни очи започнат да се развиват, вие ще
виждате всички светове. 96-11
Мехри-Мехру се родил сляп,   за да не се съблазнява от красотата  на
света.  Казват някому:  Не гледай на света! Като имам очи,  как да не гледам?
Ето защо някога затварят външните очи на човека, за да отворят вътрешните.
12-123
Като усилва външното зрение, с него заедно човек усилва и вътрешното
си зрение, физическото зрение е ограничено, духовното – неограничено. 33-102
Очите   също   трябва   да   се   развият.   Забелязано   е,   че   в   очите   на
ясновидците,   около   зеницата,   стават   особени   промени.  По   тях   се   познава
степента на ясновидството. Има ясновидци и в Европа, и в България. Има хора,
в които ясновидството е в спящо състояние; у други е почнало да се развива. В
очите на ясновидеца има особена светлина.  Тя иде от невидимия свят.  Ако
лъчите на тази светлина попаднат точно под ъгъла на човешкото зрение,  той
започва да вижда неща,  които по-рано не е виждал.  Светът се открива пред
него в нова светлина, в нов образ 30-53
Докато   не  прогледа   ясно  и  външно,   и  вътрешно,   човек  не  може   да
достигне нищо, никаква култура. 25-22
Някои хора казват: Да разбираме езика на природата! Няма по-ужасно
нещо от това да ви се отворят очите преждевременно и да видите какви лоши
работи има написани в нея. Има и красиви работи, написани в природата, но
има и лоши! 75.1-170


Facebook коментари
0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни