Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


49.ЧОВЕКЪТ И НЕГОВАТА СРЕДА


  • Please log in to reply
Няма други мнения в тази тема

#1 valiamaria

valiamaria

    Отличен работник

  • Потребител
  • PipPipPip
  • 5192 Мнения:

Публикувано 09 май 2011 - 04:43

ЧОВЕКЪТ И НЕГОВАТА СРЕДА


Въздухът, водата, храната, светлината и топлината са елементи, чрез които новата наука си служи като методи за кардинално разрешаване на въпросите в живота. Който разбира свойствата и приложението на тези елементи, той може за 5 минути само да стане здрав.

Вие живеете всред природата, но не можете да се ползувате от нея. Защо? Не познавате нейните закони. Искате ли да влезете в хармония с нея, да се ползувате от нейните блага, започнете да изучавате езика й. За да се домогнете до езика на природата, вие трябва да изучавате формите на телата, съдържанието и смисъла им. Всеки човек се ползува от благата на природата според степента на своето развитие.

Човек трябва да живее според законите на природата. Не спазва ли тия закони доброволно, природата ще го застави насила да ги прилага.

Три източника има, чрез които Божественият свят ни влияе: чрез храната, която иде от растителното царство, чрез въздуха, в който влизат светлината, топлината, магнетизмът и електричеството, и чрез мисълта и чувствата. Следователно тези са трите най-важни притоци, които постоянно идат от Божествения свят. Ако затворите кой и да е от тези притоци, вие ще се намерите в голямо противоречие. Значи, човек може да възприема Божественото чрез храната, чрез светлината, топлината, електричеството и магнетизма и най-после и чрез всички останали сили, които действуват в природата. Човек може да възприема Божественото и чрез най-възвишената и чиста мисъл.

Грамадна енергия е заключена в камъните, моретата, Космоса, а човекът още не е използувал докрай възможностите на своя мозък, нито се ползува от тези необикновени източници на енергия.

Когато се говори за здравословен, за нормален живот, това подразбира правилно изразходване на енергиите от външния свят, от разумната природа. Щом се подпуши храносмилателната система у човека, подпушва се и дихателната, дишането става бързо и неравномерно - ето защо тези две системи трябва да се пазят в изправност. Под хранене в широк смисъл се разбира процес на възприемане: възприемане на живите сили в природата. Тези живи сили се възприемат чрез храната, чрез въздуха, водата, светлината и топлината, а най-после и чрез живата мисъл. Разумният човек има начини, чрез които може да извлича живите сили от тия среди. Който познава въглерода, техните свойства и съединения, той всякога може да извлича живота от тях.

Не мислете, че е лесно човек да се справи със силите, които действуват в природата, както и във всяко живо същество. Докоснете ли се до човек, чиито енергии са противоположни на вашите, вие ще нарушите своето разположение. И след това трябва да мине известно време, докато се справите с тия енергии. Например не е безразлично кой човек ще ви шие дрехи. Избирайте си такъв шивач, чиито енергии да се съвпадат с вашите. С други думи казано, дружете с хора, с които си хармонирате. Ползувайте се от услугите на тия, с които сте в съгласие и единство. В това отношение птиците са разрешили този въпрос. За да преодолеят мъчнотиите в живота си, те са развили в себе си изкуството сами да си шият дрехи, сами да ги боядисват и подреждат. Човек трябва да внимава в избора на своя шивач, готвач, а също така и в избора на книги, които ще чете. Не е безразлично от кой автор ще се ползува. Добре е да четете книгите на онзи автор, с когото сте нагласени в една гама. Дали тия книги ще бъдат научни, или чисто литературни, не е важно.

Когато мозъкът поглъща всички енергии, човек става груб в чувствата си. За да не отнеме възможността си да развива и мозъка, и сърцето си, човек трябва правилно да разпределя енергиите на своя организъм. Добрият господар разпределя благата си еднакво на всички слуги. Следователно разумният човек разпределя еднакво енергиите си между всички органи. На всяка клетка той изпраща толкова енергия, колкото й е нужна. Някои разбират криво предназначението на стомаха и казват, че търбухът трябва да се унищожи. Не! Стомахът има свое велико предназначение.

Без стомах физическият живот е невъзможен. Стомахът и търбухът са две различни неща. Под търбух се подразбират ненаситните човешки желания. Щом дойде до такива желания, човек трябва да се самовъзпитава, но по никой начин да не насилва своя стомах.

Като ученици вие трябва да изучавате силите на своя организъм, да можете разумно да си въздействувате. Същевременно трябва да познавате езика на клетките, от които са съставени вашите органи, и да разговаряте с тях. Колкото е по-интелигентен и високо развит човек, толкова и клетките на неговото тяло са по-интелигентни. Знайте, че човек не може произволно на мисли, да чувствува и да постъпва. Всяка дисхармония в мислите, чувствата и постъпките му се отразява и върху клетките, а оттам и върху състоянието на целия организъм. Човек трябва да се съобразява с доброто на своя организъм. Не мисли ли добро на тялото си, и тялото не мисли неговото добро, Човек не трябва да преуморява организма си, нито да го оставя в пълно бездействие. Той трябва да работи умерено, да почива умерено и да яде умерено. Като се вглежда в работата на своите клетки, човек вижда, че между тях има химици, учени, професори, които правят свои опити, извършват ред сложни реакции, каквито човек в своите лаборатории не може да направи. След всичко това човек мисли, че познава своя организъм или организма на по-нискостоящите от него.

Ако искате да забравите някои неща, ще внесете в себе си черния цвят и ще си сложите черна дреха. Ако искате да помните някои неща, ще си сложите бели дрехи.

Всички, които се занимават умствено, имат излишна енергия, която ако не трансформират чрез физически труд, ще си създадат големи злини. Онези пък, които се занимават с физически труд, често страдат от преумора, която създава други злини. Ние не сме за преумората, не сме и за безделието.

Когато сте много наблизо, става едно преплитане на вашите аури и вместо да си помагате, вие се спъвате един друг.

Когато сядате, между вас трябва да има поне един метър разстояние, да не влизате един друг в аурата си. Достатъчно е да излезе духовното ви тяло вън от вас 2 - 3 милиметра, за да не можете да се търпите. То е чувствително и усеща противоположните вибрации.

Освен лошата миризма, която излиза от тялото на човека, когато се поти, има едно друго влияние, което изтича от човека, една нечиста материя, която вие не виждате и затова казвате: „Не мога да разбера защо, но този човек не мога да го търпя.” Влиянието е лошо. Някой път от очите излиза нещо неприятно.

Бог е определил мярката, която най-много може да се доближаваме един до друг. Ръката е мярката. Подаваш си ръката за ръкуване и другият си подава ръката - това е естественото положение. Никакво придърпване или стискане на ръцете.

Леко стискане и малко задържане на ръцете, като палците да са винаги отгоре, да не е свит палеца надолу, а ръката да е опъната, не свита, обхващате цялата китка, а не само няколко пръста. Някои има дори, които само с един или два пръста се ръкуват. Това е много грозно. Или ще се ръкувате или не. Може само да си вдигнете ръката за поздрав, като в този случай ръката е пречупена в лакътя, а дланта с прибрани пръсти е изцяло насочена към приятеля ви. Срещнете някой човек с гъсти, магнетични и електрични трептения и те напълни с кал. И не може да се освободиш лесно от тази кал, току-виж заболи те глава.

Има хора, които само като погледнеш, урочасваш. Това са духовни удари. Затова трябва да изучавате силите, които действуват вътре у вас и вън от вас. Вие изучавате сега само резултатите. Един човек ви е неприятен, но това е резултат. Стойте на един метър поне един от друг, не се приближавайте много, това вече много пъти съм ви го казвал, спазвайте това правило.

Жените остаряват от много любов, зъбите им опадат от много любов, очите им отслабват от много любов, от неразбраната любов, разбира се. Жената не трябва да чака и да търси любовта на другите. Тя сама е извор, от който любовта трябва да извира. Тя да обича, няма защо да чака да бъде обичана. Високите върхове са динамични центрове. Те представят резервоар на сили, които ще се използуват в бъдеще. Планинските върхове са свързани с центъра на Слънцето. Същевременно те са помпи, които изтеглят нечистотиите. Например, ако сте неразположени и се изкачвате на някой планински връх, неразположението ви ще изчезне и вие ще се върнете освежен, обновен. В долината човек се чувствува неразположен, угнетен, напрегнат. Щом се качи на планината, неразположението изчезва. Добре е да правите екскурзии всеки път, когато ви се отдаде случай, от 14 януари до 14 юни, защото през това време природата е наситена най-много с жизнена прана. Силата на човека не седи само във физическата храна. За да бъде силен, той трябва да знае как да използува въздуха, който диша, да го отпрати към всички клетки на дробовете, за да става дишането правилно. За да бъде силен, човек трябва да знае как да регулира теченията на своята симпатична нервна система, главно слънчевия възел и малкия мозък. За да бъде силен, човек трябва да знае как да регулира енергиите на своя стомах. Най-после, като знае да управлява дробовете, симпатичната нервна система и стомаха си, човек ще започне да изучава главния мозък, т.е. истинския човек. Жената трябва да бъде по-силна в астралния свят, а мъжът трябва да бъде по-силен в умствения свят. Като влезе в любовта на мъжа, жената да чувствува, като че лъха приятна хладина от него към нея, след като е била нажежена в топлината си до 45 градуса. Под топлината на жената всичко расте и се развива. А за разбирането и приложението на любовта се изисква хладина, при която плодовете не се развалят. Много от идеите се развалят, защото любовта на жените не е с такива трептения, с такава топлина, с каквато трябва да бъде, а любовта на мъжете не е с такава хладина, каквато е необходима. Като говоря за мъжа и жената, аз имам предвид самия човек.

Ако човек заболее от мъка по любим човек и понеже центърът на любовта е отзад, от любов се повдига температурата. Защо се заболява? Човек мисли за своята любима или любим, иска да го има постоянно до себе си. Природата никога не позволява да се обсеби това, което ти е дала. Тя дава нещо, за да го употребиш, но не и да го обсебиш - тя всякога в случая противодействува. Ако ти искаш да завладееш това, което тя е създала, ще си създадеш болезнено състояние.

Имаш право да обичаш, но нямаш право да обсебиш. Имаш право да ядеш, но нямаш право да преяждаш. Имаш право да плачеш, но не и да ревеш с глас, да се тръшкаш, да пищиш. Тихо да плачеш. Някой седи някъде и сълзите текат и като си поплаче, му олекне. Друг реве, че го чуват на километри - това е лош плач. Бог обича тихото сърце, смиреното, съкрушеното. Аз се радвам, когато някой плаче, но повече от 10 минути не е хубаво да се плаче. Единственият ден, в който не се позволява да се плаче, е събота. Неделята е ден свободен - тогава може да плачеш. В господния ден да няма плач. От сутрин до вечер трябва да си радостен и весел, в събота ще работиш за Господа, няма да плачеш, а само ще благодариш. Някой казва: „Как да бъда радостен в тази сиромашия?” Ще се радваш и на сиромашията.

Нормален и здравословен живот имаме тогава, когато правилно се изразходват енергиите на даден организъм и правилно се възприемат енергиите от външния свят, от разумната природа. У човека има нещо, което е склонно да греши, вследствие на което природата е вложила в материята качеството да се видоизменя. Учените казват, че човешкото тяло се преустройва през седем години, на всеки седем години костната, мускулната, нервната и мозъчната тъкан се обновяват. Други пък казват, че в три месеца човек може да се обнови - това зависи от неговите мисли и чувства. Достатъчно е човек да извърши едно престъпление, за да се опетни материята на тялото. За да преустрои тялото си, от човека се иска живот чист като извор, който постоянно да блика и да чисти.

Щом центърът на тежестта на човешкия мозък мине отзад на главата, и животът става тежък, а за да стане по-лек, човек може да прекара теченията от задната част на мозъка си в предната част и по този начин да измени състоянията си. Понякога електрическото и магнетичното течение в организма вървят перпендикулярно на гръбначния стълб, вследствие на което става силно сътресение в мозъка. Това се забелязва у хора, които, като ходят, удрят петите си, изкривяват токовете на обувките си. Не допущайте никаква гърбица на тялото си; тя прекъсва притока на енергиите от симпатичната нервна система към мозъчната.

Някой може да каже, че не се нуждае от знания по астрономия или биология, или физика, химия, математика, психология й пр. Не, всички науки ви трябват. Всички науки ще изучавате и електричеството и магнетизма, защото това са сили, които функционират в организма.

От половината на май, юни, половината на юли, ако всяка сутрин, преди изгряването на слънцето, работите само по половин час в градината си, щяхте да бъдете здрави. Тогава има една земна енергия, която идва от южното полушарие и отива към северното, прави цял кръг, после се връща пак към южното полушарие. Растежът, разцъфтяването, създаването на формите, плодовете зависят от тази енергия. Всички хора страдат от недоимък на тази енергия, защото не искат да имат общение със земята, а една обмяна между човека и земята е нужна. Нечистотиите, калта, бурените от вашия организъм трябва да слязат долу в земята, за да се покачат пресни сили у вас.

Съвременните хора се нуждаят от ново разбиране на нещата, с което да преустроят мозъка, дробовете, стомаха, както и мускулната си система. Докато не преустрои своите органи, човек не може да възприема правилно светлината, която иде от Слънцето. Колкото повече слънчева енергия приемате в себе си, толкова по-голяма мекота и магнетичност ще се развие у вас, и тогава, в който дом влезете, всички ще ви обичат.

Искате ли сърцето ви да бъде здраво, ще държите в изправност мозъка си, дето минават електрическите течения на природата, и слънчевия възел, дето минават магнетичните течения.

Ранните слънчеви лъчи са най-благоприятни за човека. В Слънцето има един голям трансформатор, който изпраща енергия по цялата Земя. В Слънцето има и специален трансформатор за всеки човек на Земята. Всеки човек приема специално изпратените за него светлина и енергия. Всеки човек има трансформатор, който приема специалната светлина, изпратена за него.

Колкото по-големи са прозорците в един дом и по-често се отварят, толкова по-здрави са хората. Прозорците на вашите къщи трябва да бъдат големи, да влиза изобилно светлина.

Излагайте се на слънчевите лъчи, за да се свържете с Бога.

Искате ли да бъдете здрави, да се развивате нормално физически и духовно, обърнете внимание на състоянието на капилярните съдове, да се свиват и разширяват правилно. За тази цел никога не пийте студена, ледена вода. Пиете ли студена вода, капилярните съдове на гърлото и стомаха се свиват чрезмерно и причиняват ред болезнени състояния. Никога не дишайте през устата си, защото капилярите на дробовете се свиват. Приемайте въздуха през носа, за да се пречисти и стопли.

Опасно е за човека, когато капилярните съдове се разширяват повече, отколкото трябва, без да могат да се свиват. Опасно е също, когато се свиват повече, отколкото трябва, без да мотат да се разширяват.

Пийте винаги топла вода, или ако е студена, пийте бавно, с будно съзнание. Яжте храна, която обичате. Спете в стая, която обичате. Като ставате сутрин от леглото, слизайте винаги от дясната страна. Спете на дясната страна, а главата ви да е на север или изток.

Никога не изливайте водата, с която сте мили лицето си, на нечисти места. За нечистите места е добре, но за вас не е добре. Тази вода ще я хвърлите на цветята, на дърветата, но в никой случай, дето минават хора или на нечисти места. Спазвайте това правило, не питайте защо, и ще имате подобрение.

Водата, която пиете, не трябва да е варовита. Твърдата вода оставя много утайки. В програмата на всички религиозни системи като метод на работа се препоръчва отглеждане на растения. Чрез тях човек се лекува. Като ги обработва, човек познава тяхната магическа сила. Всеки човек трябва да има в градината си по няколко лехи с чесън, лук, магданоз, които да отглежда грижливо и с любов. Не бива да избягвате работата със земята. Всяко растение, всеки плод, с който човек се занимава, внасят в него своите качества. Добре е да отглеждате фикус, той е безплодно растение, но дава нещо от себе си. Който иска да забогатее да отглежда фикус - внася и спокойствие, и разположение, за учените хора е той. Ако искате да станете активни, енергични, отглеждайте череши, главно червени; ако искате да усилите вярата си, отглеждайте сини сливи. Чрез растенията може да се лекувате - те съдържат магическа сила. Днес особено се препоръчва чесънът като лечебно средство.

Сутрин слънчевата енергия представлява майчината любов, а след обяд, когато мине меридиана, енергията се изражда, става лоша, а привечер и вечер - още по-зле.

Когато си неразположен, не пипай веждите си. Да ги пипаш, това е свещен акт - те са границата между астралния и Божествения свят.

Боси трябва да ходите лятно време, особено в началото на месец май, за да може краката ви да са във връзка със земята, да може да премине у вас електричество и земен магнетизъм. Онези от вас, които не са свикнали да ходят боси, трябва да ходя боси само 1-2 часа, след като изгрее Слънцето. Това е хубаво. Аз бях препоръчал и на мъже, и на жени да излизат боси при изгрев Слънце, но извън града, на някоя хубава местност.

Добре е от време на време човек да бъде бос, защото чрез краката, като антени, той влиза в контакт със земята. Между енергиите на земята и неговите става правилна обмяна. Обаче има часове през деня и часове и дни през годината, когато тази обмяна не е нужна. Има дни и часове, когато човек може да ходи бос, но има такива дни и часове, когато по никой начин не се позволява на човека да бъде бос. От вашето сядане зависи вашето бъдеще. Седите и постоянно изменяте положението, позата, туряте левия крак върху десния, и обратно, непрекъснато се въртите, наклонявате гръбначния стълб. На вас ви се струва това маловажно, но аз ви казвам, че е много важно как човек сяда, как се движи, как става, как тръгва. По това, как седи човек, може да се определи характерът му.

Златото поддържа здравословното състояние на организма. Златото е добър проводник на топлината и на електричеството. Следователно органическото злато в кръвта на човека е проводник на енергиите в природата. Човешкият организъм се нуждае от различни елементи, а не само от злато. Златото е носител на жизнени енергии в природата, а среброто чисти човека от непотребни вещества в организма му. Желязото пък усилва организма. Обаче, ако внесе в организма си повече желязо, отколкото трябва, човек започва да огрубява. Всеки елемент има своето предназначение за човешкия организъм, но ако е употребен в определено количество.

Скъпоценните камъни са носители на възходящи творчески енергии и служат като естествени трансформатори, затова се препоръчва да се носят като предпазно средство от зловредни влияния и като трансформатори на нисши желания.

Докосвайте се до всичко, което Бог е създал - до цветята, до плодните дървета. За да бъдете здрави, посадете няколко цветя в саксии или в градината си и ги отглеждайте. Посадете плодни дървета и зеленчуци в градината си, за да ги изучавате и да се ползувате от силите, които се крият в тях. Влезте в съприкосновение и със слънчевите лъчи. Който иска да бъде здрав, да не страда, нека отглежда цветя.Те лекуват, съживяват и подмладяват човека. Обичайте растенията и горите, за да се свързвате със силите, които действуват в тях. Те са склад на сили, отдето човек може да черпи това, което е нужно за организма му. Защо на някои дръвчета клоните се изкривяват? В чийто двор има такива дръвчета, стопанинът има криви мисли и чувства. Тези криви мисли и чувства образуват неправилни мислителни вълни, които се поглъщат от етерния двойник на растенията и клоните се изкривяват. Това се отнася и до животните. Жестокостта на зверовете в планината и в гората се усилва от лошите и жестоки мисли и чувства на човека, които те приемат в своето астрално тяло, както попивателна хартия попива мастилото. И човек носи една отговорност за това.

Съвсем близо до къщата си не посаждайте дървета. Растенията без да искат ви причиняват пакости. В растенията има една жажда за вода. Ако легнете под някой орех или заспите под някое друго дърво, ще видите какво могат да направят те. Те изтеглят соковете на живота.

И болен да си, ако обичаш цветята, по-скоро ще оздравееш. Цветята регулират нервната система. Добре е нервният човек да полива червени цветя и да ги мирише. Храненето без участие на мисълта не е здравословно. Както мисълта, чувствуването и действието са неразривно свързани, така трябва да бъдат свързани мисленето, дишането и храненето.

Приемайте светлината, въздуха, водата и храната съзнателно и с любов, за да се ползувате от тях, да имате добри резултати. Приемате ли ги само като механически блага, вие ще имате слаби резултати. Като дишате, мислете, че във въздуха, освен кислород и азот има нещо друго, което носи живот. Като пиете вода, мислете, че в нея, освен водород и кислород, има нещо друго, което носи живот. Изобщо, всяко съединение, всеки плод носят живот в себе си. Добрите мисли поддържат здравословното състояние на мозъка, добрите чувства - правилното кръвообращение и дишане, а добрите постъпки - здравословното състояние на стомашната система.

Пазете се от силни ветрове и течения. Има силни ветрове и топли течения, които са опасни за човека, понеже извличат влагата от тялото му. Тихите ветрове са приятни за въздушни бани.

За да се подобри животът на хората, както и здравословното им състояние, на всички се препоръчва външна и вътрешна чистота. Чистотата е в състояние да закрепи здравето на човека, да запази енергията и да продължи живота му. От всеки човек се иска физическа, сърдечна и умствена чистота. По улиците, в дома или на планината, навред човек трябва да пази абсолютна чистота. Който съзнателно поддържа чистота на физическия живот, той ще бъде чист и в сърдечния, и в умствения си живот. Може ли човек да говори за висок идеал, за вяра в Бога, ако не спазва най-елементарната чистота на физическия свят. Чист трябва да бъде човек във всяко отношение!

Не позволявайте никой да влиза в дома ви с кални или прашни обувки. Ще ги карате да се събуват и тогава да влизат.

Като е дошъл на Земята, човек трябва да започне с физическата чистота. Дрехите, обущата, тялото трябва да бъдат идеално чисти. Човек трябва да мие лицето, ръцете, зъбите си по десет пъти на ден. Зъбите не трябва да се мият всякога с четка, да се изтъркват. Достатъчно е да ги миете с топла вода и сапун или с малко спирт. Много болести се дължат на микробите, които се развиват в зъбите. Ако човек не е готов да поддържа физическа чистота на тялото, как ще поддържа своята духовна чистота?

Здраве без чистота е непостижимо; всяка клетка у вас трябва да бъде чиста и външно, и вътрешно. Общата чистота на клетките е и чистота на тялото. За в бъдеще телата ви ще се изменят.

Който се занимава с хорските нечистотии, той се покварява. Имате ли физическа чистота, ще имате и духовна. Физическата и духовната чистота са потребни за създаване на една благоприятна атмосфера за човешката мисъл. От нечистотата на мислите се създава една неприятна атмосфера, от която хората се демагнетизират. Съмнението е известна нечистота, която влиза в астралното тяло и човек изпитва завист, страх, омраза. Който иска да си изработи ново тяло, трябва да пази в чистота своето физическо, астрално (звездно) и умствено тяло и да държи връзка между тях.

Щом нечистата материя (от цирей например) излезе вън от човека, и неразположението изчезва, тя трябва непременно да се изхвърли навън. Всички низки мисли и желания в човека трябва да се изхвърлят навън и в него да останат само здрави мисли и чувства.

Единственото спасение на човека от микробите се заключава в чистата кръв. Когато кръвта е абсолютно чиста, човек устоява на всякакви микроби. И да попаднат в кръвта му, те нямат условие да се размножават. Когато казваме, че човек трябва да бъде абсолютно чист, с висок морал, имаме предвид ония благоприятни условия, които го предпазват от микробите. Чистотата е защита на човека от ония невидими, тайни врагове, които внасят най-силните отрови в организма. Новият морал изисква от всички абсолютна чистота: чистота на тялото - на всички външни и вътрешни органи, чистота в мислите, чувствата и постъпките. Чистота във вените и артериите, чистота в кръвта. Всички трябва да имате абсолютна чиста кръв.

Чистият живот дава чиста кръв. Организмът на съвременните хора е заразен от месо, от вино и от ред още храни. Духовното ни тяло пък е заразено от алчност, злоба, омраза. Вие обичате някого, но щом ви каже обидна дума, почвате да го мразите. Знаете ли каква страшна отрова е омразата за вашия организъм? В случая вие пакостите на себе си. Гордостта също е отрова.

Когато човек се занимава изключително с погрешките на хората, той дохожда до състояние да привлича към себе си астрални бактерии, които разстройват неговия организъм. Да  се занимава човек с погрешките на хората, това значи да се свързва с тях и да носи лошите влияния на тия погрешки. Всяка лоша мисъл, всяко лошо чувство привлича съответно нисши същества. Затова трябва да се спазва хигиена и на ума, и на сърцето, и на душата. Христос казва: ,,Пази окото си чисто, за да е чисто и цялото ти тяло.” Чистотата, светостта, любовта - това е хигиената на душата. Приложението на любовта в живота представлява онова здравословно състояние на човешкия организъм, при което човек може да изпълни своето предназначение.

В събота няма да осъждате никого. В събота ще се вглъбите в себе си, ще мислите, ще се молите, ще пеете, ще бъдете господар на своето положение. Ще се облечете в най-хубавите си дрехи.

Хората взаимно си влияят. Ако живеете между болни хора, вие ще изпитате тяхното състояние. Ако живеете между здрави хора, и вие ще бъдете здрави. По силата на този закон човек трябва да пожелае в душата си да има здраво тяло, благородни чувства и светли мисли. Това трябва да желае и за своите близки.

Не отивайте при своя приятел, когато сте болен, разгневен, озлобен. Идете в гората, викайте на дърветата, на камъните, оплаквайте се на тях. Когато умът ви е спокоен, сърцето свободно, тогава посетете приятеля си.

Не отивайте по домовете, при хората, когато ви е тежко, за да споделите мъката си, за да ви олекне! Не носете вашия боклук на ближните си. Не ги товарете с вашите тежести. Не прибягвайте до услугите на нервни, тягостни хора, било за шиене, за правене на обуща, за правене на къща и т.н. Никога не поставяйте нервен, сух човек да ви готви, а пълен, здрав и весел. Хора, които са много сухи нямат онова възвишено духовно разбиране, не са от Божествения свят, по простата причина, че съдържат много киселини, от които се проявява голяма активност. А пълните са като основи. На болен човек не давай да те пипа. На лош човек - също. Здравият, ако си сложи ръката на тебе, ще ти предаде нещо. Има хора, които не трябва да са близко един до друг. Понеже единият е нагорещен с хиляди градуси, направен е от желязо, а другият, който е седнал до него, е направен от дърво. Не сядайте много близо един до друг, за да не си пакостите.

Не сядайте и до човек, който не ви обича, или до човек, когото не обичате.

Състоянието на чувствата и мислите се повдига чрез четене на книги, които описват живота и делата на светии, на велики хора. Дойде ли обезсърчението, не се плашете, вие сте попаднали временно в тази област, където ви посрещат същества, които ви нападат с мислите и чувствата си с цел да ви ограбят. Те са крадци и разбойници, които имат предвид вашето обезсилване. Дръжте съзнанието си будно, за да можете да се справите лесно с тях.

Както аеропланът и автомобилът са средства за пренасяне на човека от едно място на друго, така и котката може да е средство, чрез което човек може да се прояви. Едно същество може да влиза и да излиза от котката, както и вие влизате и излизате от автомобила. Животните са превозно средство за човешки души, изостанали в развитието си. Знанието е материал, с който се пречиства съзнанието, а съзнанието е, което храни и поддържа умственото тяло. Ако вие не можете да се учите, да придобивате знания, умственото тяло ще отпадне.

Трябва да пазите тялото си от изгаряния, от разни разтривки с газ, с йод и с каквито и да е медикаменти. Кожата трябва да се държи в едно меко състояние, защото порите й са дробовете, чрез които душата диша на физическия свят.

Някои хора, като се чувствуват слаби и анемични, прибягват до изкуствена козметика, за да добият по-красив вид; жените употребяват червила и пудри, но кожата по този начин скоро се набръчква и вместо да станат красиви, причиняват си повреди. Има вътрешна козметика - чисти мисли и чувства и благородни постъпки.

Животът на съвременните хора е пълен с безпокойства и смущения. Заболи ги глава - смущават се; заболи ги стомах, хване ги ревматизъм - смущават се. Човек не бива да се стиска и безпокои, а да дава. Давайте безкористно, за да се освободите от болезнените състояния.

Всяка лоша дума или мисъл, отправена към вас, е една психическа бомба, която избухва у вас и предизвиква известно разрушаване. За да не стават физически или психически разрушавания, вие трябва да държите в ума и в сърцето си добри мисли и чувства както за себе си, така и за ближните си.

Гневът, яростта, страстите са отрицателни качества, в които няма интелигентност, а любовта и смирението са първоначалните добродетели, с които е създаден човек, и те са интелигентните сили, които се повдигат. В гняв и ярост вие се демагнетизирате и падате ниско.

Сръднята е една разточителност. Във всяка една голяма сръдня, в големия гняв умират хиляди клетки. По някой път по 4 - 5 милиона кръвни телца стават жертва на гнева. Неврастенията е едно постоянно дразнене; енергията, която се заражда, не се използува както трябва и не се туря на място. Тази енергия може да се изпрати в горните центрове на мозъка, на главата отпред или отгоре.

  Съмнението, подозрението, ревността, завистта са умствени микроби, поставете ги далеч от вас, ако искате да сте здрави. В Библията са изложени правила, методи и начини за разумно живеене във всяко едно отношение. Съществува такава книга, в която са изложени всички идейни, основни правила, как трябва да живее човек. Човек трябва да бъде нито много пълен, нито много слаб. Има нормални мерки, на които трябва да отговаряте. Вратът трябва да бъде два пъти по-широк от размера на ръката. Като хванете ръката си, от нейните размери съответно тялото, вие ще познаете в какъв път вървите. Човек трябва да работи върху физическото си тяло и от него постепенно да върви към духовното. Освен това при пипането на ръката, по нейната нормална топлина се познава и здравословното състояние на организма. Ако ръката е студена или гореща повече, отколкото трябва, това говори за анормално състояние на организма. Усетите ли някакво анормално състояние на организма си, вземете мерки да го подобрите: прекарайте 1 - 2 дена в пост, пийте повече гореща вода, дишайте чист въздух и се излагайте на светлина.

  Никога не оставяйте ларинкса ви да преминава резки състояния от студено на топло и от топло на студено. Киселите и люти храни развалят гласа ви. За хубав глас яжте сладки храни.

  За ученика физическият труд, умственият труд и духовният трябва да бъдат еднакво свещени. За светията е определено 1 час физическа работа, 3 часа за сърцето и 7 часа умствена работа. А някои от вас не работят. И ето, вследствие бездействието, започва известна деформация на организма. Почвате да усещате болка в главата, в корема, в краката, в ръцете. Добре е да имате градина, да работите най-малко по 1 час, за да се освободите от непотребната енергия. Ще копаете с мотика, ако искате да бъдете здрав. Във вас има отрицателни енергии, които трябва да влязат в земята.

  Всяко преяждане във физическия, духовния или умствения свят води към пресищане. И в работата не се позволява пресищане. Пресищането също води до ред болезнени състояния. За вас е нужно здрава храна, никакви напитки или сиропи, а само чиста вода, здравословни дрехи, жилища с големи прозорци, обилна светлина и всеки ден да работите най-малко по два часа физически труд; да се изхвърлят маслата и тенджерите от кухните. Една жена да готви 4-5 часа, то е грях! Каква култура е това? Един час е предостачъчно за приготвяне на храната, а останалото време за духовна работа: четене, музика, художество и всичко, което може да повдигне и облагороди сърцето и душата. Сапунът не е необходим за лицето. Веднъж в месеца е достатъчно да се измива със сапун. Лицето има способността само да се мие. От всяка клетка, от всяка пора на тялото изтича електричество и магнетизъм, които измиват както лицето, така и цялото тяло. Съвременните хора почнаха да страдат от неизлизане на разходка сред природата. Ние живеем като затворници. Мислите ли, че едно здание от 4 - 5 или 10 етажа е здравословно?

  Някой дълго време живее на планина, нещо наистина ще спечели или много ще изгуби - той ще подивее, ще стане и по-груб. Дълго време ако живее в долина пак не е хубаво. Трябва да се сменя - да има и качване, и слизане. Като ходите по планините вървете бавно, спокойно, без бързане. На всеки сто метра се спирайте на кратка почивка около 30 секунди на крак. Колкото по-високо се качвате, толкова по-бавно ще вървите. По този начин ще се приспособите към силите на природата и ще ги използувате разумно.

  Хвърлете черните очила от очите си! Човек трябва да гледа направо през очите си, ясно, без прегради. Душата да е отворена и свободна, на всичко да се радва. Зад всяко цвете стои едно разумно същество, затова не е позволено да се късат. Може в краен случай, и то за лек, да се откъсне с позволение от разумното същество.

  Цветята, дърветата, лозята, житните ниви оказват благотворни влияния върху човека, затова ви препоръчвам да ги посещавате.

  Дърветата са чисти, цветята са чисти, затова, допре ли се до тях някой престъпник, те изсъхват, умират. Ако обработвате плодни дървета, те ще внесат у вас своите качества. Човек съвсем би загазил, ако не са сливите, черешите, крушите и всички плодове. Растенията са деца на ангелите и ако се занимаваш с растенията, ти се занимаваш с ангелите. Ако се занимаваш с животните, ти се занимаваш с херувимите и серафимите.

  Земеделецът, като изорава нивата и когато я жъне, да не казва нито една лоша дума, само веселие и песен да има. Тогава житените зрънца ще са пълни с енергия. Има хляб, който изцерява. Всяка една гъсеница, изпречила се на пътя ви, защо да я тъпчете? Тя един ден ще стане пеперуда; но вие с унищожаването й спирате нейната еволюция, спирате процеса на развитие, но същевременно спирате и своя процес на развитие.

  Кожата на човека трябва да е мека, гладка, възприемчива, тя е регулатор на живота. Огрубее ли кожата, човек се излага на опасност, лесно заболява и умира по-рано. Кожата не трябва да е суха, нито влажна. Скърбите, страданията, отрицателните чувства, като гняв и завист, огрубяват кожата и тя не може да възприема толкова правилно жизнената енергия, праната. За да бъде кожата мека, чиста, хубава, трябва не да се използуват разни мазила, да се употребява специална храна, която вие ще намерите и изучите.

  Човек, който добре се храни, правилно диша, добре чувства, добре мисли, винаги ще бъде здрав. Който не е доволен от яденето, не диша, не се движи, не мисли добре, всякога ще боледува.

  Здравето се обуславя от хигиената, която човек пази във физическия, в сърдечния и в умствения си живот. Хигиената във физическия свят изисква от човека да знае как да яде, да пие вода и да диша, и най-после да знае как да спи. За да спазите хигиената на физическия свят, обърнете внимание на трите елемента - жилище, храна и облекло; за да спазите хигиената на духовния свят, обърнете внимание на другите три елемента - мисли, чувства и постъпки.

  В света съществуват хора, чисти и свети, които излъчват от себе си особена вътрешна сила, която храни човека, както физическа храна. Човек може да се храни не само чрез физическа храна, но и чрез въздух, чрез светлина. Въздухът се приема чрез порите, а за да се отворят порите, човек трябва да пости и да се изпотява.

  Божественият живот не се заключава в пост, в измъчване на тялото, в изопачаване на ума и сърцето, но в абсолютната хармония. Ще ядеш, без да преяждаш, ще спиш, без да се успиваш, ще се обличаш без излишъци.

  Като се вземе широчината на врата и се умножи на две, получава се мярката на кръста. А като се вземе широчината на китката и се умножи на две, това е широчината на врата. Щом се нарушат тези мерки, човек е нарушил разумните закони на природата. От спазването на тези закони зависи здравето на човека.

  Какво може да допринесе каменната къща на човека? Нищо друго освен нещастия и страдания. Той трябва да живее най-малко 20 години в нея, за да преработи донякъде този груб материал, от който е направена тя. Не е лесно човек да преработи грубата и нисша материя, да я превърне в по-фина. Тялото също така е къща, но колкото е по-добре организирана материята, от която е направена тя, толкова по-здрав е човек.

  Най-здравословните жилища са ония, които са направени от дървета, след това направените от тухли и най-после каменните здания. Най-здравословни ще бъдат жилищата, направени от стъкло.

  Дървените къщи са по-здравословни от каменните. Къща, направена от вековни дървета, предава нещо ценно на човека. Ако си слаб, болезнен, излизай рано сутрин и облягай гърба си на някой дъб по 15 - 20 минути, за да се обновиш. Едно жилище трябва да има най-малко три прозореца - на изток, на юг и на запад, и тези прозорци да бъдат най-малко метър и половина широки, да влиза много светлина отвън. Къщите не трябва да бъдат квадратни, ъглите да са заоблени, за да има мека атмосфера.

  Ако някой човек ви е дал нещо за ядене и в него е вложил лоша мисъл, вие като го изядете, ще почувствувате мисълта и ще изпитате неразположение. В миналото хората, които са знаели тези тайни от природата, никога не са искали да ядат хляб, месен от лош човек, понеже са знаели, че в хляба има нещо вложено, което не е хубаво. Това се отнася и до всичко подарено. Щом не го приема сърцето ти, щом не ти е приятно, не го приемай. Гледам, някой специално избягва да минава по някои улици. Може да обикаля, но по тези улици ще мине, където му е приятно. Може земните течения да не съответствуват на неговия организъм или мислите на хората, които живеят на тази улица, да не се хармонират с неговите - все има нещо. Това не е суеверие. Това е предпазване. Ако всички слушате вашето вътрешно радио, ще ви каже откъде да минете, как да тръгнете и т.н. Хората сега в нищо не се вслушват - ядат, когато не трябва, спят, когато не трябва и искат да се здрави. Казвам на българите да не се страхуват, защото те представляват черния дроб на човечеството. Изчезнат ли българите, с тях ще изчезне и черният дроб. Изчезне ли черният дроб и жлъчката, и храносмилането не може да се извършва. Всеки народ изпълнява специална работа в общия Божествен организъм.

  На Небето болни хора не приемат. Там ще ви запитат: „Защо сте болни? Пари ли нямахте, храна ли нямахте, въздух ли нямахте, вода ли нямахте? Всичко това ви е дадено в изобилие, но вие не сте го използували, както трябва. Хайде сега, идете отново на земята, да се научите правилно да се ползувате от благата.” Духовните хора трябва да бъдат абсолютно здрави по тяло, по сърце и по ум. Мислите ли, че за онази светлина, която ви се праща от невидимия свят, няма да ви търсят сметка за нея? Мислите ли, че няма да ви търсят сметка за хляба, който сте яли или за енергията, която сте изразходвали? Ще ви държат сметка за всяка ваша дума, която е казана напразно. Ще филмират пред вас целия ви живот с най-големи подробности, за да видите как сте пропилели времето си и как сте харчили базразборно енергията си.

  Всичко е хроникирано в невидимия свят.

  Facebook коментари
0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни