>

Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


ВЪЗКРЕСЕНИЕ


  • Please log in to reply
Няма други мнения в тази тема

#1 Hristo Vatev

Hristo Vatev

    Administrator

  • Усърден работник
  • 3547 Мнения:
  • Отговорете на въпроса:1864

Публикувано 19 юли 2011 - 20:56

ВЪЗКРЕСЕНИЕ


Пророците са казали, че Бог няма да остави преподобния си да види изтление. Ти, който обичаш Бог, и на кръста да си прикован, един ден ще възкръснеш.

Всяка престъпна мисъл в човешкия ум след време става отрова, която постепенно го унищожава. Този закон има и обратна страна. Добрите хора носят зародиша на възкресението в себе си.

Възкресението е светлина. Най-приятната светлина, най-приятната топлина и най-приятната сила, която човек в даден случай може да приеме.

Възкресението е закон за превръщане на енергиите. Когато една по-нис-ша енергия се превърне в по-висша, човек се спасява.

Възкресение е преминаването на душата в онова същинско състояние, в което е съществувала, преди да е била въплътена в материята. Веднъж въплътена, тя се опорочава. Затова всички хора без изключение са нечисти. Трябва да се положат неимоверни усилия, за да можем със силата на духа да очистим сърцето, ума и тялото. Причината за нечистотата е самата материя.

Главната задача, която всеки човек трябва да реши, е да се върне към своята чистота, към своето детинство. Тогава той ще може да погледне Бога право в очите и ще знае защо трябва да ходи по планините и защо в долините. Някой казва: „Защо трябва да се качваме по планините? Защо трябва да наблюдаваме изгрева на слънцето?" Ако човек не разбира дълбокия смисъл на тези неща, той много няма да се ползва от тях. И наистина, ние виждаме, че всички хора умират, без оглед на това дали се качват по планините, или не; дали наблюдават изгрева на слънцето, или не; дали са богати, или бедни, учени или прости. Сегашният живот на хората не разрешава тези въпроси. Този живот е само едно малко забавление. Днес повечето хора са болни и гледат дано дойде някой да облекчи страданията им или да им помогне да оздравеят. Това още не е разрешение на задачите. Разрешението на задачите се състои в това, да дойде Христос при гроба на Лазар и да го възкреси. Не само това, но двете сестри на Лазар, Марта и Мария, трябва да отидат при Христа, да Го повикат у дома си. Марта представлява силния принцип в живота, който трябва да се смекчи. Мария представлява мекия принцип в живота. Казано е в Евангелието, че Христос обичал Марта и сестра й, и Лазар. Обаче първо Марта посреща Христа, т.е. силният принцип, а след нея иде Мария - мекият принцип. Освен тези два принципа, има и трети един - състояние на почивка, каквото е състоянието на посятото семе, което трябва да поникне от земята, т.е. да излезе от гроба. Следователно три фактора са необходими за познаване на една истина: Марта - силният принцип, Мария

- мекият принцип, и Лазар - посятото семе. Исус ще бъде четвъртият принцип, който ще отиде при гроба на Лазар и ще го възкреси.

Човек не може да постигне желаното, докато не умре и не възкръсне. И тогава казвам: вие ще постигнете нещата, ако имате както Христа възкресение. Оттогава насетне, от две хиляди години насам 500 милиона души приеха Христа. Христос казва: „Даде ми се всяка власт на небето и на земята"

- всички богатства са в ръцете на Христа. Казвате: „Защо не ми даде пари?" Като умрете и възкръснете - ще ви даде, но сега, докато сте живи по този начин, никакви пари не дава. Туй е на човешки език казано.

Сегашните хора непрекъснато се безпокоят и казват: „Какво ще направим за утрешния ден?" Казвам: ако хората умират от пресищане и от престъпления, защо ние да не умрем от глад? Ако трябва да умрем, нека умрем гладни. Та нима онзи, болният, като умира, не се мъчи? Мъчи се. И аз ще се мъча, но ще зная, че на никой човек не съм направил зло. Има разлика между онзи и мене. Аз, като умра с това съзнание, ще оживея; а той, като умре с онова съзнание - там си остава. Имаме един факт в природата - фактът, че праведният човек възкръсва, а нямаме досега нито един пример някой грешен човек да е възкръснал. Праведният винаги е възкръсвал в света - оживявал е значи, връщал се е в живота пак наново.

Ако се новороди човек, ще бъде като Йов, комуто всичко се възвърна.

Всяка сутрин, като станете, онези от вас, които сте духовни, благодарете на Бога за онова, което ви е дал. Благодарете за светлия ум, който имате, за доброто сърце, което ви е дал; поблагодарете за добрата воля, която ви е дал. Радвайте се. Всеки от вас ще сподели Божественото всичко във вас е добро. Онзи, другият, казва, че не сте толкова добри. Слушайте Този, който е горе, другият е долу, той ще ви говори противното: „От тебе нищо няма да стане". Чуваш го как казва: „Тебе майка ти в грях те е заченала!" Не го слушайте, не спорете с него. Слушайте онова, светлото във вас. Това, което дава светлина, то е полезно. Ние можем да разберем нещата само в светлината, а не в тъмнината. Щом не можем да ги разберем в тъмнината сме. Щом има тъмнина нещата са неясни; щом има вериги около нас ние нищо не можем да направим. Щом се махнат веригите, щом се махне тъмнината и дойде светлината, ние сме в състояние всичко да направим. Казва Христос: „В последния ден Аз ще ви възкреся". Когато хората почнат така да разбират нещата, възкресението ще дойде, ще възкръснем!

За да възкръснете, трябва да станете музикални. Не ви казвам да станете религиозни, не ви казвам да станете учени, нито силни, най-реалното е да станете музикални. Пейте сутрин, като станете, поне 10 минути, на обяд 5 минути и вечер 5 минути.

Обърнал се Соломон и видял всички насилия и страдания под слънцето и нямало кой да ги утеши, нямало кой да ги спаси. Обаче въпросът останал в ума на Соломон неразрешен. Така е, казва Соломон. Няма кой да те утешава, няма кой да те спаси. И най-после като няма кой да те утешава и като няма кой да те спасява, тогава поне яж и пий. Като няма угешител и спасител, поне ще пийнеш и ще си хапнеш. И тогава каквото ще да става. Досега всички носят тези правила на Соломон и според тях живеят. Обаче Христос казва: „Аз съм живият хляб, слязъл от небето. Който Ме яде и който вярва в Мене, ще оживее." Питат: кога ще стане това? Още днес може да стане. Като повярваш, още днес може да оживееш. Сега някои очакват да дойде Христос, че да възкръснат. Бъдещето възкресение е за децата, настоящето възкресение е за мъдреците, а миналото възкресение е за старите хора.

Казваш, какво от това, че си видял един ангел! Така може да говориш за нещо, което никога не си видял. Ти като видиш един ангел, всичкото недоволство, което имаш, ще изчезне, ти ще го забравиш, ще мислиш, ще чувстваш, човек ще станеш. Ако едно говедо види един ангел, то ще престане да е говедо. Опашката, козината, рогата ще паднат и говедото няма да е вече говедо, ще се измени. Да видиш един ангел, значи да придобиеш своята свобода. Чудни са хората! Един човек, който види Бога, придобива своята свобода, той добива знание, ум, който се огрява от светлина, сърце, което се огрява от Любовта, той вече има безсмъртния живот в себе си. Той умрял, а казва, че видял Господа. Ти си видял един Господ, от който хората умират. Ти не си видял онзи Господ, при Който хората възкръсват и оживяват.

Човешката любов е една от драмите в човешкия живот. Когато човек се натъкне на такава драма, той мисли, че героят и героинята търсят Бога, затова страдат. Не, това не са още страдания на човешката душа да намери пътя към Бога. Дойде ли човек до страданията на душата, Христос ще се яви при него, както се яви при гроба на Лазар, и той ще възкръсне. Идването на Христа при гроба на умрелия не е нищо друго, освен идването на Любовта, която възкресява. Ако онзи, когото търсиш, е в сила да те възкреси, той те обича. Ако момъкът може да възкреси момата, която го търси, той я обича; и ако момата може да възкреси момъка, който я търси, тя го обича. Марта и Мария, сестрите на Лазар, представят добродетелите в човека. Ако момъкът или момата могат да вдигнат ръката си и да възкресят умрелия, те са изпратени от Бога, те са вашите възлюбени. Следователно, когато човек се жени, нека види дали този, за когото се жени, е в сила да вдигне ръката си и да го извади от гроба. Ако може да направи това, той е изпратеният от Бога. Ако не може да го направи, нека по-добре умрелият стои в гроба си, докато му дойде часът да възкръсне. Да лежиш в гроба, подразбира да работиш при неблагоприятните условия на живота. В такъв случай по-добре е да лежиш в гроба, отколкото преждевременно да излезеш оттам. Почакай да дойде онзи, който може да те възкреси. Страшен е гробът, но още по-страшно е да излезеш неподготвен от гроба.

Хората на доброто живеят без закон, а хората на престъпленията - със закон. Вследствие на това се създават длъжности. Но само тогава ще се създават положителни длъжности, когато започнат да съдят добрите хора в света. Тогава само светът ще се оправи. Христос като дойде, съдиха един праведен човек и го осъдиха. И какъв прогрес е направил светът оттогава? Под тази съдба има 500 000 000 християни в света. Ако не бяха съдили Христа, никакви християни нямаше да има сега. Пилат казва: „Не намирам никакво престъпление в този човек, но ще го накажа според римските закони, както вие искате. Всички обаче трябва да знаят, че наказвам един праведен човек." И го направиха. И какво стана с този праведен човек? Този праведен човек Бог Го възкреси, Той възкръсна. След като го затвориха в най-големия затвор, заковаха Го, дойде ангел, разкри гроба и каза: „Праведните хора не могат да стоят в гроба". Христос излезе - и оттам се яви силата на християните. Когато всички християни повярват, че праведните ще почнат да умират и да възкръсват, спасението на света е дошло.

Казва Христос: „Най-после Аз ще ви се изявя". А изявяването - това е свободата. Без свобода изявяване няма. Като познаем Истината по този начин, Бог ще се изяви. Ние сега сме в този процес. Някои от вас сте познали Истината. Сега иде втората фаза: Истината ще ви направи свободни. Това ще стане, като дойде туй, което наричат възкресение - в истинския смисъл, а не тъй, какго го разбирате сега. Свобода значи да бъдеш свободен от смъртта, да бъдеш свободен от ограничението. Свобода значи да виждаме нещата тъй, че да няма тъмнина. Гледането няма да бъде в тъмно, на всички ще бъде ясно. Тогава ще видим всички онези, които са заминали преди нас, всички онези, които идат при нас. Ще видим, че светът преди нас е съществувал, че след нас ще съществува и че ние ще съществуваме. Няма да има тогава ни минало, ни бъдеще - всичко ще бъде едно велико настояще. Има един целокупен свят, в който сега живеем. С туй не искам да ви кажа, че сегашният живот ще изчезне. Той е само част от големия живот, но тази фаза търпи развитие, тъй както животът на растенията се изменя. Едно време растенията бяха едни, сега са други. Едно време хората бяха едни, сега се измениха. Апостол Павел казва за бъдещето, че всички няма да умрем, но всички ще се изменим. Всички свободни ще станем.


Facebook коментари
0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни