>

Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


ЕЛЕМЕНТИ


  • Please log in to reply
Няма други мнения в тази тема

#1 Hristo Vatev

Hristo Vatev

    Administrator

  • Усърден работник
  • 3547 Мнения:
  • Отговорете на въпроса:1864

Публикувано 19 юли 2011 - 21:24

ЕЛЕМЕНТИ


Числата вие можете да пресмятате. Вие можете да ги изучавате като прости елементи и сложни комбинации. Какво представят елементите? Нали доскоро мислеха, че атомът не се разлага? Обаче оказа се, че атомът може да се разложи. След време може би ще могат да разложат йона, който засега е неразложим. Елемент е това, от което може да се произведат други форми. Елементът всякога служи като основа за произвеждане. Казвате, елементарно знание. Но елементарното знание е една основа.

Среброто лекува. Ако имаш някаква болка, вземи чисто сребро, тури го във вода, да стои 24 часа и от време на време после си пий от тази вода.

Среброто е в сила да трансформира известни разстройства в човешкия организъм, а златото дава направление на човешкия живот, имам предвид първичното злато, което е излязло заедно с първия лъч на светлината.

Сега може да се лекувате по хомеопатичен начин. Вземете един грам злато чисто, самородно, турете го в 10 грама вода и я оставете да стои няколко дни на слънце. Щом сте неразположени или затруднени, вземете 10 капки от тази вода и неразположението ще изчезне. Ако сте скарани с някого, ако сте болни - направете същото. Магията е знание, разбиране на елементите в техния първичен вид, а не в сегашното им състояние. Любовта е първичният елемент, от който са произлезли всички останали на брой повече от милиард, а не както съвременните химици казват около 90.

Световете един друг се проникват. Етерът прониква въздуха. Това, което прониква, то владее. По-малкото живее в по-голямото. Голямото го обгръща. Етерът има четири състояния. Различен е на различни места, не е еднороден.

Слънцата са центрове на етерните енергии. Налягането на етера образува слънцата. Където има слънца, налягането на етера е най-голямо. Етерът образува слънчевите системи в безконечното пространство.

Сладкото показва, че работата е започнала добре. Горчивото показва, че работата не е започнала добре.

В разумните работи се образува сладчината. Сладките плодове ги посяха разумни същества. Там, дето има сладчина, има разумност.

Горчивината служи за лекуване. Сладчината носи здраве. Горчивината изпъжда болестите.

Водата не е само материя, тя не е само и живот, но тя е високоинтелигентна и разумна. Учените в бъдеще ще обяснят едно от великите й свойства, с които хората ще могат да се лекуват. Много неврастеници страдат от липса на вода, от суша, изсъхнали са, влагата е потънала дълбоко в пластовете им. У други пък има застояла вода. Водата у тях е жабунясала, защото няма възможност да се разнася из организма им, защото е подпушена.

Солта е един елемент на равновесие и повдигане. Този елемент индусите наричат „прана", т.е. сила, която носи живот. Праната се намира във въздуха, водата, храната - оттам се извлича.

Солта ни избавя от зло. Българите обичат много сол. Северните и западните народи много малко сол ядат. Много мапко сол трябва на човека, микроскопическо количество. Сол ще вземеш с върха на една игла. Имаш чорба, колко сол трябва да туриш? Аз ако бях готвач, ще слагам сол с върха на иглата. Колкото се закачи на върха на иглата, това е нужната сол. Често някои ваши думи са много солени. Всички хора страдат от солени думи. Многото сол изсушава. Всички, които съхнат, имат много сол. Онези от вас, които надебеляват, имат много излишна вода. Да имаш много вода, не е хубаво. Ако трябва да турям вода някъде, знаете ли колко бих сложил? Пак с иглата. Питате, колко вода? Колкото се закачи на върха на иглата, толкоз ще туриш в яденето. Ако ви готвя ядене, ще туря една бодка сол, една бодка вода, ще туря после и една бодка захар - три елемента.

В лъжата преобладава повече сол, отколкото киселина. Когато се даде надмощие на солта в човека, ражда се лъжата. Когато преобладават киселините над основите, ражда се смелостта. Следователно в смелите хора киселините имат надмощие. Може някои от вас да кажат, че това не им е ясно. Какво да правя, като не им е ясно? Ще кажете, да ви го обясня. Не мога и да ви го обясня. Има неща, които не могат да се обяснят. Те трябва да се направят.

Къде е мястото на едното? Представете си, че този триъгълник има център, около който се движи. Тогава едното ще се мести. Много често се случва да бъдете активни, въодушевени, с вяра, с надежда, мислите, че всичко можете да направите. След туй ставате тихи и спокойни. Най-после ставате неутрални. Всеки ден състоянието ви се мени - ставате киселина, основа и сол. След туй солта се разтваря и изгубва равновесие. Под думата „основа" ние разбираме нещо, върху което можеш да градиш. Под „киселина" разбираме материал, който изграждаме върху тази основа. Под думата „сол" разбираме резултата - това, което сме изградили. Изградената къща е сол. Смешно е това, защото понятието „сол" има и друг смисъл. Казвате, да се осоли яденето. То е едно само специфично състояние на солта. Ако се посоли едно растение, всеки процес в него престава. Онези хора, които са много консервативни, имат много сол. Консерваторите имат повече сол, а демократите какво имат? В демократите солта започва да се разтваря и да осолява и другите.

Сърцето на човека е малко, но изтласква на ден по сто хиляди литра кръв, в годината 5 милиона литра. Каква грамадна работа извършва то!

Сърцето удря 75 пъти в минута. Какво означава числото 75? Това показва, че сърцето се нуждае от сол и основа, а не от киселина. Причините за болестите на човешкото сърце се дължат на това, че в него се вливат повече киселини, а не соли. Засега солта му е малко. Солта уравновесява нещата. Думата „сол" означава равновесие. Не можеш да бъдеш умен, ако нямаш в себе си сол. В един дом децата са солта, майката е основата, а бащата - киселината. Когато майката и бащата се съединят, ражда им се детето. Ако солта образува едно хубаво съединение, т.е. ако детето има отличен ум, отлично сърце и отлична воля, това означава онази сол, която не обезсолява. Но ако при бащата и майката няма това хубаво съчетание на активна, творческа и разумна сила, детето няма да бъде онази сол, която никога не се обезсолява.

Запичането на стомаха се дължи на солите в организма. Изобилието на основите предизвиква изобилие на венозна кръв, а изобилието на киселините в мозъка произвежда неврастенията. Щом солите вземат надмощие в организма, тогава ще господства стомахът, ще се яви затлъстяване, а оттам и разни болести. Нищо в човешкия организъм не бива да е в излишък или недоимък, а всичко да е уравновесено, точно толкова, колкото трябва.

В мозъка се намалява фосфорът, понеже Любовта се е намалила. Всички елементи, които съществуват на физическото поле, трябва да ги има и в тялото на човека. Всички елементи, които съществуват на физическото поле, се подчиняват на Любовта, а също и тези елементи, от които е създаден духовният и умственият свят. Когато обичаш един елемент, ти го привличаш.

Азотът, който регулира силите на мисълта и живота, регулира и всички други елементи. Ако у вас преобладава въглеродът, ще имате ламтеж към материални блага, към трупане във всяко отношение. Благоугробието ще се развие, а това са отлагания, които носят ред болести. Навред ще има излишъци. Пълните хора не издържат и в духовно отношение.

Зад всеки елемент има една разумна сила. Зад въглерода, зад водорода седи една разумна сила. Водородът е израз на тази сила във всички отношения, съединения и разединения, които стават.

Хора, в които преобладава кислородът, са много деятелни, активни, вадят нож където трябва и където не трябва.

Хора, в които преобладава водородът, са подвижни, леки, мислят, че всичко е постижимо. Въглеродът играе солидна роля в живота, отличава се със своята тежест. Азотът е инертен, крайно консервативен, такъв е характерът на тези, които го имат в повече.

Един груб, лош човек има много желязо в организма си, повече, отколкото е потребно. Жлъчният човек има повече мед в кръвта си. Извадете излишното желязо от кръвта му. Някой е много отстъпчив, малко желязо му трябва, а някой път му трябва и отровица за жлъчката, трябва му киселина, която да разлага.

Казвате: „Толкова учени не ни трябват". Та нали на науката се дължат нашите къщи, нашето осветление, образованието; на истинската наука се дължи храненето, дишането, на нея се дължат всички блага в света. Музиката, изкуството, всичко се крепи на научни закономерности. Най-после, цялата природа е създадена от цифри и числа. Всички елементи на храната, като влязат в теб, минават през ред процеси. Най-първо, като се смели храната, има обмяна между молекули. После, като спре този процес, идва една обмяна между атоми. След това става обмяна между протони и йони. Протонът е основа на материята, както сегашните учени считат. Той бил онази част, която е неизменна, около която функционират другите частици. Според тази теория, атомът е създаден като нашата Слънчева система. Който и да е атом, например кислородният, според това твърдение, има 8 електрона, които се движат около 8-те кислородни протона. А други имат по 100, 200, 300, 400 електрона и протона - цели системи се движат. Негативната страна на материята са електроните. Казват, че когато един атом е неустойчив, той не е съединен. Следователно, когато един атом се постави в среда с добри проводници, този атом може да се разложи. Когато една молекула се постави в добра среда, тя може да се разложи или да се видоизмени.

Светлината е материална сила, подобна на извор. Водата и светлината представляват една и съща материя в две различни състояния. Ако сгъстите материята на светлината, последната ще се превърне във вода. Ако разредите материята на водата, т.е. ако я разложите на нейните основни елементи, които поставите на крайно разреждане, ще получите материята на светлината. Светлината се движи, както и водата.

От химията е известно, че всеки елемент се съединява с друг в точно определени тегловни отношения или всеки елемент се съединява с друг с точно определено число атоми и толкова, колкото са необходими, за да образуват едно здраво, постоянно съединение. Така и човешките мисли се съединяват по същия начин, по закона на Виделината... Тази Виделина в духовния свят има свои краски - те могат да бъдат пасивни и активни. Пасивна е краската, която е отражение, а активната идва направо от самия източник. Вашата мисъл, която във вашия ум произвежда раздвояване, не е Божествена, тя е само отражение на Виделината.

За Виделината все още се спори откъде идва - от Слънцето или е нещо друго. Виделината е вътрешен процес. Тя е, която създава човешката мисъл, тя е проводник в духовния свят и съществува във вид на етер. Тя е обвивка на човешкия дух и ум и без Виделината никой не може да мисли и чувства. Виделината прояснява. Ако вие нямате Виделина, не може да учите, да възпитавате, да пишете, не може да проявите Любовта и Истината. Солта е законът на равновесието, а Виделината въздига, възраства нещата. Всичко в нея се развива правилно.

Когато човек напуща Земята, единственото нещо, което ще занесе със себе си, са три атома: един, който носи богатствата на неговия ум; друг, който носи богатствата на сърцето му и трети, който носи богатствата на волята. Представете си какво ще бъде богатството му. Един атом се изчислява на една 25-милионна част от милиметъра. То значи, да разделите милиметъра на 25 милиона части и да вземете един. С тия три атома, с това богатство ще влезете в другия свят. Какво ще правите с тях? Но в един атом има толкова много енергия, че може да движи Земята за хиляда години. Толкоз много скрита, компресирана енергия има, че може да движи Земята хиляда години. Какви са били тия разумни същества, които са могли да компресират тази огромна енергия в такова малко пространство?


Facebook коментари
0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни