>

Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


ЗЕМЯ


  • Please log in to reply
Няма други мнения в тази тема

#1 Hristo Vatev

Hristo Vatev

    Administrator

  • Усърден работник
  • 3547 Мнения:
  • Отговорете на въпроса:1864

Публикувано 19 юли 2011 - 21:39

ЗЕМЯ


Знаете ли колко своеобразни движения от научно гледище има Земята? Проучете малко астрономия. Земята има 18 своеобразни движения. Те са повече, но засега толкова са наблюдавани. Тя не се движи тъй равномерно. За всяко нейно движение учените все дават някои обяснения.

Според мен Земята не се върти около Слънцето, но Слънцето се върти около себе си. Земята се върти около себе си, но и Слънцето я върти около себе си, играе си с нея.

Ще дойде ден, когато Земята ще заеме друго положение. Тогава Северният полюс и Южният полюс ще бъдат тропически места.

Ние сега не сме на това място, на което Земята първоначално е слязла.

Слязла е до известно равнище и сега не слиза, а се издига в пространството.

За в бъдеще Земята ще дойде по-близо до Слънцето. Тогава движението й ще се ускори и животът ни ще стане по-активен.

Ние трябва да сме като Земята, а мислим, че тя не чувства. Не, Земята е разумна. Ходим по нея, плюем, какво ли не правим, тя мълчи и търпи. Както търпи Земята, така и ние трябва да търпим. Ти ходиш по Земята и не ти иде на ума, че може тя да не е доволна от теб. Плюеш по нея. Представи си, че ти носиш един твой приятел на гърба си и той постоянно те плюе, секне се върху теб.

В Земята има огън. Тя има 54 комина, през които излизат газовете и течностите, образувани от този огън. Тези комини имат отвори, широки по няколко километра в диаметър. Това са вулканите.

Земята, какго и всички същества, диша. Земната кора се повдига и спада на височина 25 сантиметра. Едно велико и разумно същество регулира дишането на Земята и на всички живи същества. Ритъмът в дишането на хората съвпада с ритъма на дишането на Земята. Бурите на Слънцето са неговото дишане.

Животът изтича от една точка, която е център, и отива кьм периферията. Ние наричаме този център на човешкия живот - душа. Външният живот на душата наричаме ум - въздухът на Земята. В Земята се намира душата на Земята. Във въздуха е умът на Земята. Водата е сърцето на Земята.

Земята като живо същество си има свой хороскоп, свой път, по който си върви. Нейният път сега не е тъй гладък, какго е бил по-рано. Земята понякога минава през известни пертурбации. Хората често се заразяват от тия влияния на Земята и от това се зараждат разните епидемични болести. От тия болести понякога измират хиляди и милиони хора.

Земетресенията стават, когато има несъответствия, когато хората стават много лоши. Тази енергия, която се развива при триенето на пластовете, може да се хване и да се използва за отопление и осветление, може да се складира, за да има винаги гориво, а сега всичко отива нахалост в пространството. В бъдеще и гневът ще се използва като енергия.

Човек със своята мисъл, със своето чувство изменя повърхност на Земята. Ако мисълта не е светла и чиста, плодовете не са сладки и не могат да зреят добре; ако чувствата не са добри, тревите почват да жълтеят. Ако хората са недоволни, скалите се рушат.

Земята се движи с 19 километра в секунда. Числото 19 спасява човечеството от големи катастрофи, които би могло да преживее на Земята. Всички неуравновесени същества слизат на Земята, за да се уравновесят, да придобият нейния темп на движение. Като придобият нужното равновесие, изпращат ги на други планети, там да се учат. Думата „уравновесяване" е взета в смисъл на тонизиране. Значи човек, както и всички останали същества, слиза на Земята да се тонизира, да уравновеси силите си, да намери своята равнодействаща. Слизането на човека на Земята подразбира правилно вземане на основния тон. Докато не вземе правилно основния тон на живота, той не може да се качи на небето. Преди да започнат да пеят и да свирят, музикантите и певците вземат основен тон. Вземат ли го правилно, свиренето и пеенето излизат добре. Не го ли вземат правилно, капелмайсторът остава недоволен от тях и ги заставя да започнат отново. Следователно много пъти човек ще слиза на Земята, докато вземе основния тон на живота. На която планета и да се намира, той трябва да слезе на Земята, за да се научи правилно да пее и да свири.

Изгряване и залязване. На полюсите имате един изгрев и един залез. В умерения пояс имате 365 изгрева и 365 залеза. Как става това, отдавна е доказано. Учените хора казват: „Да направиш такова прозорче, че слънцето постоянно да го огрява. Направи северен прозорец, който слънцето да го огрява." Къде можеш да направиш такъв прозорец? Само на Северния полюс. Тогава слънцето, като се обръща, всички прозорци ще бъдат северни, южни, източни и западни. Според мене, най-възвишеният живот е на полюса. Човек, който иска да стане светия, трябва да отиде на Северния полюс. Талантливите са в Русия, обикновените - в нашите места, глупавите - в тропиците. Това е така. В тропиците се явяват най-големите болести. На вас ви се вижда малко шеговито. От неразбирането на живота ние мислим, че противоречията, които се срещат на север, са проклятие. И най-големите изпитания, които идват в живота ни, са все от Северния полюс. По-малките изпитания, това е умереният пояс. Дето няма изпитания, а има ядене и пиене - то е екваторът.

Учените хора казват, че Земята е сплесната при полюсите, защото вследствие на въртенето при движението й, при екватора тя е изпъкнала, а при полюсите е сплесната. Това е резултатът от въртенето. То наистина е от въртенето, но има и друго налягане. Полюсите са място, където има голяма деятелност, по-голямо налягане отвън, отколкото е напрежението отвътре. Понеже напрежението при екватора отвътре е по-силно, а налягането отвън е по-слабо, при екватора Земята е издадена. Това, което е вярно за Земята, е вярно и за човека. Къде е екваторът на човешката глава? Къде са полюсите? Екваторът е обиколката на главата надушите, северният полюс е горе на главата, а южният е долу. Южното полушарие е по-тежко от северното полушарие и вследствие на това оста е наклонена. Ако двете полушария бяха равни по тежест, тогава щяхме да имаме хоризонтално положение на главата.

Южното полушарие е по-тежко от северното, вследствие на това то е по-близо до полето на плоскостта, в която се движи Земята. Понеже природните сили протичат по тази плоскост, полюсите са се сплеснали. Сега ние приемаме, че южното полушарие е по-тежко, вследствие на което оста се е наклонила. Било е време, когато двете полушария са били равни. Оста тогава е била перпендикулярна на еклиптиката. Но при движението се е натрупала материя в южното полушарие и оста се е наклонила. Когато оста е била перпендикулярна, Земята е имала много добри климатични условия. После се явили някакви причини, които учените не знаят, които отклонили Земята на 23 градуса. От това отклонение напрежението отвътре се е изменило. Значи не е само външната тежест, но и силите, и напрежението са допринесли за отклонението. При напрежението има една тежест, която се дължи на силите, които действат в природата. Колко тежи един килограм сила? Един килограм материя и един килограм сила равни ли са? Вие как си представяте сила и материя? Нали физиката се занимава със сила и материя? Материята считат инертна, а силата какво е? Какво е сцеплението на материята? По какво се различават силата и материята? Материята е неподвижна, а силата е подвижна. Силата сама по себе си е невидима. Като преместим материята от едно място на друго, казваме, че туй движение се дължи на силата, която действа.

Най-високата точка на нашата Земя е Северният полюс. Той е главата.

Едно време, когато хората са имали толкова пречки, използваха знанието, а сегашните хора, като нямат пречки, не използват знанието, което им се дава. Днес знанието се използва много материалистически. Хората са убедени, че всички блага са в материалния свят. До известна степен е така, но материалните блага са резултат от работата на хиляди и милиони същества, които са работили през хилядите векове. Вземете например скъпоценните камъни, металите и маслата, които се намират в Земята, това не са нищо друго, а богатствата на хилядите същества, които са работили векове преди нас. Казвате, че това са наши богатства. Да, но тези богатства не принадлежат на един човек. Те са общи блага и трябва разумно да се употребят.

В Африка има сонди, които проникват в Земята на дълбочина 800 м и оттам извличат вода. Такива сонди могат да се спуснат и на дълбочина до 2000 м. Там водата е още по-хубава. Днес Земята е много малко проучена. Има известни земни пластове, до които съвременните учени още не са достигнали. Стремеж на ученика е не само да проникне с тия сонди до дълбочина 2000 м надолу в земята, но да издигне нагоре в пространството високи стълбове на близо 500-1000 км височина. Знаете ли каква енергия би потекла надолу по тия стълбове? Ние бихме създали един регреШит тоЬНе. Знаете ли какъв океан от енергия се крие в пространството? По същия начин и във вашия мозък се крие грамадна енергия, която изисква време и пространство, за да се прояви и реализира.

Каква голяма предвидливост и разумност, какво голямо внимание има от страна на Земята! Тя е голям параход, който има капитан, матроси и гориво. Колко хора пътуват с тоя параход? Едни се качват - раждат се, други слизат -умират. Земята носи своите пътници, които разрешават един неразрешим въпрос. Всички спорят, делят Земята, но параходът си върви - продължава своя път. Да се радваме на Земята, която делим и не можем да разделим! Мъчим се да я спрем - не можем. Хората имат желание да я спрат, за да я оберат, но тя усилва движението си. По-рано се е движила по-бавно, а сега

- по-бързо с 29 километра в секунда. Големи богатства има Земята. Как ще се откраднат?

Всякога не е нужно една и съща площ да се засява. И Земята трябва да си почива. Земята с милиони години е събирала своите богатства, от които сега се ползваме. Не мислете, че може да постъпвате с нея безразборно. Тъй както хората се развиват и постъпват, един ден тези ресурси ще изчезнат.

Енергиите, които Земята приема от Слънцето, проникват в земните пластове, оставят там хранителни елементи и вече преобразени наново отиват в космическото пространство, после на Слънцето за преработка, за да добият първоначалния ритъм. От полунощ до обед Земята е отрицателна, възприема повече, а от обед до полунощ е положителна. Сутрин при изгрев слънце Земята е най-отрицателна, най-много приема. Тогава човек може да възприеме прана, жизнена енергия - тогава този прилив на енергия е най-силен и животворен. Един час преди изгрев Слънцето оказва психическо влияние върху клетките на тялото, обновява тяхната енергия и създава нов импулс за работа. Преди изгрев слънце слънчевата енергия най-много действа за подобряване на мозъчната нервна система. При изгрев слънце се тонира дихателната система, а от 9 до 12 часа - стомахът. Следобед вече слънчевите лъчи не са полезни. През пролет слънчевите лъчи действат най-благотворно, от края на януари до 22 юни са особено лековити.

На Слънцето има специфични трансформатори, които са нагодени само за Земята, защото Земята има свой музикален тон и цвят. В центъра на Земята живеят разумни същества от друго естество и те си имат свои трансформатори. Когато тази енергия достигне до центъра на Земята, тя се трансформира веднага и се явява като светлина.

Има един важен закон: колкото Земята е по-отрицателна, толкова възпри-емателната й способност на положителната слънчева енергия е по-голяма; и обратно, колкото Земята е по-положителна, толкова е по-малка възприе-мателната й способност.

Денят може да се раздели на 4 периода от по 6 часа: от 12 часа полунощ до 6 часа сутринта - това е пролет; от 6 часа сутринта до 12 часа на пладне

- това е лято; от 12 часа на пладне до 6 часа вечерта (до залязването на слънцето) - това е есен. А от 6 часа вечерта до 12 часа полунощ е зима. Поради въртенето на Земята, през известно време на годината лятото на деня е по-дълго, а зимата - по-къса. Зимно време е обратно.

Когато Слънцето огрява черната нечиста Земя, тя постепенно се преработва и от нея излизат плодове със сладки, вкусни сокове.

Сегашното състояние на Земята не е добро, тя се намира в тринадесетата сфера на битието, в мястото на постоянните борби. Тя е почти в края на тази сфера и предстои да влезе в дванадесетата, където условията се подобряват.

Земята е минала през няколко големи кризи. Минала е през полярната криза, в която са се оформили полюсите, после е минала през лемурийската криза - появила се е черната раса на земята и се е проявило злото. Черните хора са останали от онова време, от падането на хората, след падането идва сегашната раса, но атлантската раса е онази, която е свързана с потопа и раждането на бялата раса. Сега Земята е в друга криза.

В бъдеще Земята ще мине през огън и всички лоши мисли, лоши и нечисти неща ще изгорят. Всички хора, които имат нисши трептения, ще изгорят.

Земята сега излиза от тринадесетата сфера, която е място на нещастия, на зло, затова се мъчат така хората днес. Всички лоши работи са в тринадесетата сфера.

Земята е кредитор, но тя е и банкер. Тя дава, но и с лихви взема. Ако мислиш, че тя даром дава, ти се лъжеш. Няма какво да възхваляваме Земята, голям банкер е тя. Ще ни направи каквато и да е услуга, но след 80 години ще си вземе всичко, каквото е дала. Казва: върви си, но тук всичко ще оставиш. На добър път. Докато си тук, храни те, всичко ти дава. Но щом речеш да тръгнеш нанякъде, казва: всичко тук ще оставиш, нищо не давам. Даже и хляб за път не дава.


Facebook коментари
0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни