>

Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


ПОСТ


  • Please log in to reply
Няма други мнения в тази тема

#1 Hristo Vatev

Hristo Vatev

    Administrator

  • Усърден работник
  • 3547 Мнения:
  • Отговорете на въпроса:1864

Публикувано 21 юли 2011 - 00:47

ПОСТ


Ако умът и сърцето ви подсказват, че трябва да постите - постете ден, два, три, десет. Тогава ще разберете много неща. В известни моменти на живота човек трябва да пости, да усили волята си, да се съедини с Божията воля, да се освободи ог наболели неща и пр.

Задължително човек трябва да пости поне един ден в месеца, да даде почивка на стомаха си.

Енергията трябва да се трансформира, а това става с почивка или пост. Природата праща някаква болест, която заставя човека да не яде известно време.

Постът трябва да се разбира така: пост от хляб, вода, храна, пост от лоши желания и лоши мисли. През време на поста ще живеете в абсолютна чистота, въздържание, спокойствие, молитва. Искрената молитва е силна, ще можете да се лекувате от редица недъзи и заболявания.

Вашият пост, който правите, никакъв пост не е. Ще постите във всички направления, а не само да не ядете. Постиш ли, това не значи само да не поемаш храна или да си само на вода, или само на жито и вода. Ще се молиш, за никого лошо да не мислиш, ще си благ, снизходителен, толерантен, няма да се дразниш от никого, няма да чуваш лоши приказки, ще избягваш това, ще се радваш как хората ядат, само хубави мисли и благородни чувства ще пращаш на другите, ще си миеш често лицето, устата, ръцете, краката, да си свеж и жизнерадостен, че никой отвънка да не разбере, че постиш, пък и ти никому няма да казваш, че постиш.

Ако си болен, ще постиш, то е необходимо за тебе, но ако си здрав, ще ядеш и ще се веселиш и ще благодариш на Бога за всичко. Постът трябва да се взема в много широк смисъл - умствен пост, духовен и физически.

Да не окалваш езика си с нечисти думи, това е пост. Да не окалваш ума си и мозъка си с лоши мисли, това е пост. Да не окалваш сърцето си с лоши чувства и волята си с лоши постъпки - това е пост.

Разбирам да постите, но да се примирите с всичките си врагове, да обикнете всеки и да сте готови да жертвате нещо за другите.

Не препоръчвам гладуването, неестествения пост. Под „пост" разбирам всеки да яде толкова, колкото е необходимо за обновяване на тялото. Всеки ден да се употребява хляб, вода, въздух за съграждане на тялото. Някои мислят, че като не ядат, ще станат по-добри. Не, ако не ядете, по-лоши ще станете. Ако срещнете някой човек гладен и отчаян, не го съветвайте това-оно-ва, а го заведете в къщи, нахранете го с каквото имате, поразговорете се, предразположете го да си оправи малко настроението.

Ако си гладен, не пости. Само ситият може да пости. Като се нахрани веднъж, храната да му държи топло 40 дни.

Ако вашият кон отслабне и го впрегнат на работа, дали ще може да извърши определената му работа? Вие нямате право да измъчвате тялото си, нито ума си, нито сърцето си, имате право само да ги хармонизирате. И ако постът ви се налага като диета за хармонизиране на душевните сили, тогава може да постите. Крайният пост и крайното въздържание раждат обратния процес - лакомството.

Бог иска ти да имаш благородно и отзивчиво сърце, да мислиш хубаво, а да постиш, за да угодиш на Бога, това е смешна работа. Ще станеш хилав, слаб, пожълтял, недоволен, съвсем ще загазиш.

Дължината на поста ще определите според разположението. Минат ли 24 часа, ядели ви се, яжте. Не ви ли се яде, постете до 36 часа.

Опитайте да видите, колко дни може да постите. Ако постите съзнателно, човек се подмладява и освежава. Днес повечето от хората умират от преяждане, а не от гладуване.

Някой е пълен, пости, за да отслабне, но после пак напълнее. Значи постът не разрешава въпросите. Постът е да споделиш излишното със своите близки. Ще споделиш не само материалните си блага, но и своите мисли и чувства. На какво се дължи затлъстяването? На егоистичния живот.

Подложете се на десетдневен пост, абсолютен глад и ако издържите този пост с радост - значи сте здрави. Ако не го издържите, ще се подложите още един път на този пост, докато оздравеете. При това няма да се излежавате, а ще работите през цялото време.

При поста важното е да постигнете здраве и сила, а не да се хвалите и надпреварвате кой повече дни може да пости. Който може да пости по десет дни, той много нещо може да направи, който е постил 20 дни, от много заблуждения може да се освободи.

Онзи, който ще ходи на екскурзия, не трябва да пости, да си носи малко хлебец, да пие вода и да благодари на Бога. На екскурзия всички ще бъдете силни. Не е все едно кога ще се пости. Ако почнете поста в понеделник, ще имате един резултат, във вторник - друг резултат и т.н. Ако го почнете сутрин, на обед или вечер, също ще имате различни резултати. В Библията се говори, че пророк Илия е постил 40 дни, за да се магнетизира. Постът е едно средство, с което се събуждат скритите сили на клетките, за да се обнови организмът, да се премахне страхът, да се контролира стомашната система, кръвообращението и мозъкът. Тогава трябва да е нащрек най-много човек, защото през това време е най-чувствителен, привлича динамичните сили от Природата и трябва да знае как да се справи с тях. Събирайте енергия от Природата и я пращайте в слънчевия възел, в сърцето, в челото, в задната част на мозъка и след това я прекарвайте около тялото си. Правете тези магнетични душове, докато се образува една светла магнетична аура около тялото.

Гладът укрепва и обновява, но ако гладуваш със страх и съмнение, гладът произвежда обратна реакция.

Постът не може да се установи за всички еднакво. За всеки човек има специфичен начин. Всички хора не могат еднакво да постят. Ако на някой човек организмът е във възходящо състояние, той не трябва да пости. Когато организмът е в низходящо състояние, трябва да си почине. Тогава е най-добрият пост, да се освободи от всички влияния.

Постът не трябва да става всякога. Когато човек иска да се пречисти или хронически боледува, нападнали са го болести, които с нищо не се церят, един по-дълъг пост може да се приложи за лекуване. Постът помага да се усили волята, да се усилят чувствата, да се избавите от ненужните вещества и натрупвания. За едно основно пречистване може да се приложи 10-15 дни пост. Даже към тридесетия ден е най-приятно, леко и уравновесено е състоянието. Дойдете ли до четиридесетдневния пост, ще се захраните постепенно с много лека супица, после ще преминете бавно на друга храна, но много лека. При петнадесетдневен пост болестите едва пи ще минат, но ако човек има вяра и воля и ако пости тридесет дни, ще има резултат. Страхливите хич и да не се захващат да постят. Постите ли, трябва да имате воля и вяра.

Ако решите да постите, може да почнете поста, когато сте във възходяща степен на духа си.

Страхът може да се премахне с пост. Ще постиш 2-3 и повече дни, ще видиш, че човек не умира от глад. Причините, които уморяват човека, са съвсем други. Гладът е една сила, която обновява.

Някои хора постят с цел да се пречистят, те миришат неприятно. От стомаха се отделят лоши миризми, затова трябва да постите, докато престанете да миришете лошо. Ще постите, ще се молите, ще работите върху себе си, за да не мирише дъхът ви.

Постът не прави човека по-добър, но постът укротява лошите хора, а добрите ги подобрява, ако са болни.

Преди да започнеш да постиш, ще вземеш очистително, ще ядеш съвсем малко, ще освободиш стомаха си от храната и тогава можеш да постиш. Има смисъл да пости човек, но ако може да пречисти мислите и чувствата си. Не постигне ли това, постът няма смисъл. Постът е нужен за пречистване на организма, да се вглъбиш в себе си, да се отстраниш от всякакви смущения, нищо да не те безпокои. Постът се препоръчва и за лекуване. Във време на пост горенето в организма е по-силно, става изгаряне на всички вещества, които са причина за различни болести и неразположения.

Постът е за болни хора, а не за здрави и праведни. Само болният се лекува с пост. Здравият да яде с благодарност и да не преяжда.

Гладният усеща едно особено дразнене в слънчевия възел. Става активен, очите му се отварят широко, обонянието се изостря, стават ред химически реакции. Наситят ли се взаимно елементите, настава задоволяване. Това, което мъчи хората, не е глад, а нещо друго, то е пресищането. Гладът продължава живота. Когато срещнете гладен човек, ще знаете, че Бог го е посетил. От сития Бог е далече. Който гладува, се подмладява. Ще ядете малко, за да не дебелеете. Гладът събужда в нас сили и подтици.

Пости старият човек, защото няма зъби и не може да яде. Той трябва да има зъби, да има желание да яде и тогава да пости. Пост - ос. Ако постът не е ос, нищо не струва. Пост без ос нищо не е. Но ако постът подразбира добри условия, при които зреещият плод може да стане доброкачествен, това е на мястото си, има цена и смисъл. Той развива мощ в човека.

Сега хората се учат да постят. Не е въпрос да пости човек, а трябва да се научи правилно да яде. Аз бих превел думите Христови: „За постенето трябва правилно да ядем". Постене значи да се откажеш от онази храна, която носи отрова в себе си и да намериш храната, която носи живот.

Докато чувствате глада като подтик, той гради, но ако се обърне във формален глад, той разрушава.

Храната, която не обичате, мъчно се асимилира, около нервите се натрупват утайки от полуорганична материя. Тези утайки намаляват умствената енергия. Постът служи като добър метод за пречистването на нервната система.

Според мене 24 часа съзнателен пост се равнява на 10 дни механически пост. В 24 часа съзнателен пост човек може да обнови клетките на тялото си. Постете 24 часа и бъдете весели и радостни. Пейте и благодарете на Бога за всичко. Като минат 24 часа, нахранете се и пак благодарете за хляба, за водата. Числото 24 е хармонично, то свидетелства на завъртването на Земята около оста й, то ще ви постави в хармония със Земята.

Главната идея в поста е да събужда скритата енергия в клетките и да обнови организма. Ако ти си определиш пост, без да знаеш за какво е, той не е полезен. И после, трябва да се спазва времето, дните, когато ще се пости. Ако започнете поста в понеделник, ще имате един резултат, във вторник - друг резултат и т.н. - различни резултати. При това, ако го почнете на обед, сутринта ипи вечерта, пак ще имате различни резултати. Ако не се спазват известни правила, ще имаме криви опити.

Ако боледуваш от равматизъм или друга болест, можеш да се лекуваш с глад. Трябва да ти е приятно, че гладуваш. Гладът пречиства тялото, порите се отварят и дишането става все по-дълбоко. Гладът внася повече светлина в ума. Още от старо време хората се лекували чрез глад.

В яденето е всичкото ви нещастие. Ако хората знаеха как да гладуват, щяха да благуват.


Facebook коментари
0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни