>

Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


РАДОСТ


  • Please log in to reply
Няма други мнения в тази тема

#1 Hristo Vatev

Hristo Vatev

    Administrator

  • Усърден работник
  • 3547 Мнения:
  • Отговорете на въпроса:1864

Публикувано 22 юли 2011 - 08:08

РАДОСТ


Можете ли да определите, какво нещо е радостта? Какви са качествата на радост и какво донася тя в живота? Радост е чувство, което има здравословно влияние върху организма. Радостните хора са винаги здрави. Онези, които са скръбни, са с по-слаб организъм. Но хората на скръбта са много по-умни от хората на радостта. Хората на радостта са по-силни от хората на скръбта, а хората на скръбта са много умни. Човек, който е минал през големи скърби, е поумнял. Това се нарича компенсация. Скръбта се компенсира. Скръбта трябва да я носим безропотно, понеже увеличава човешката интелигентност. Следователно радост ни е потребна за здравето, а скръбта - за ума. След всяка скръб трябва да дойде радост. Най-първо трябва да дойде скръб, после да дойде радост. Това е естественият път, за да се направи сравнение между скръбта и радост. Трябва да има две състояния, които да се сменят.

Всяка една душа има свои стремежи. Те са божествени. За постигане на тия стремежи, Любовта е необходима като условие. Ако няма Любов, няма никакви постижения. А щом няма никакви постижения, тогава животът не може да се прояви. Защо ти е такъв живот? Значи, Любовта е едно условие за постигане на онова, което е вътре в нас. Тогава няма какво да питаме: какво трябва да правим. Като направя нещо както трябва, аз ще усещам една радост в себе си. Всякога, когато си постъпил правилно, изпитваш радост в своята душа. Не смесвайте обаче обикновената радост с тази радост, за която говоря. И обикновената радост има своето значение. Но има една особена радост, нея задръжте в себе си. Тая радост никога не я съобщавай на другите хора. Това, което съобщаваш, е изблик, който не можеш да задържиш. Нека си излиза навън. Но тази радост, която е в тебе, ти не можеш да я разправиш, не можеш да я опишеш. Някой те пита: „Защо си така разположен? Да не си получил наследство от някой твой чичо?" Той не може да си представи истинската причина за твоята радост. А пък това състояние е голямо богатство. С това състояние, където отидеш, всички врати са отворени за тебе. Ако нямаш това чувство, всички врати са затворени. Никой не иска да те приеме. И ти се разочароваш от живота.

Всяка радост е една връзка с висшия Божествен живот.

Нужно ли е всеки човек да има къща? Достатъчно е вашите приятели и близки да имат къщи. Щом имат, те и вие ще се ползвате. Когато имам желание да се разположа в една трапезария, отивам при един свой приятел, който има хубава къща и там прекарвам няколко часа. Той ме развежда из къщата си и двамата се радваме. Радост ми е толкова голяма, че за момент забравям, где се намирам. Считам, че неговата къща е моя собствена. Не можеш да се развиваш правилно, докато не се радваш на благото на ближния си като на свое благо.

Някога сте неразположени, някога сте весели. Коя е причината за това, не знаете. Аз считам весел човек оня, който е всякога като светлия ден. Чиновникът е весел на края на месеца, когато получава заплата. Младата мома е весела, когато е добре облечена. Ако не е добре облечена, тя не е весела. Изкуство е да бъдеш весел всякога, при добри и при лоши условия, при лишението и при изобилието на живота.

Природата иска да застави човека да мисли. Тя е създала форми и сега ги учи как да живеят. Вие страдате, а страданията показват, че не знаете как да живеете. Радвате се и изгубвате радостта пак, защото не знаете как да живеете. Една хубава радост ви е дала природата, а вие я изгубвате. Един ден или няколко часа я имате и после я изгубвате, не знаете как да я задържите. И със скръбта не знаете какво да правите. Радост лесно се обижда. Щом не я оцените, тя си заминава. Скръбта е крайно безочлива. Можеш да я обиждаш колкото искаш, тя остава в къщи.

Едно от качествата на живота е радостта. Който живее, трябва да се радва. Може да се радва само онзи, който учи; само свободният учи. Лишеният от свобода не може да учи.

Въодушевлявайте се от това, което имате. Въодушевлявайте се от вашия ум. Радвайте се на вашия ум. Радвайте се на вашето сърце, което носи топлина. Радвайте се на вашата душа, която носи Божиите блага от хиляди и милиони години. Радвайте се на своя дух, който ви сочи пътя към Бога. Защо трябва да се обезсърчавате? Радвайте се на всичко, което ви е дадено и живейте по Божия закон. Всеки човек и всеки българин трябва да живее по тоя закон.

Когато се товарите с много скърби и страдания, вие сте в нисшия живот. Когато се разтоварвате от скърбите и страданията, вие сте във висшия живот. По възможност повече радости и по-малко скърби.

Веселост е едно от най-ефикасните средства за лекуване на много болести и недъзи.

Човек, който не може да се забавлява, не може да се подмладява. Сериозността вкоравява човека. Сериозни са тези, които изчерпват своите сокове, влага. Нервите, мускулите им започват да се втвърдяват. В забавлението има разширение, а не натегнатост.

Когато човек е радостен, изпитва приятно чувство в област на слънчевия възел, а когато е скръбен, нещо го души и стяга, изпитва мъка. Иска ли да се освободи от страданието си или да се лекува, човек трябва да намери причината и да я отстрани. Причината за тъмнината в ума се намира вън от човека, вън от тялото.

Никой не иска от радостен да стане скръбен. Всеки иска обратното - като е скръбен, да стане радостен. Защо? Има някаква придобивка. Каква е разликата? Вие трябва да си служите с известни аналогии. Да кажем, дават ви сладки и горчиви храни. Сладките обичате, приемате ги, понеже хармонират с вас. А пък горчивите работи не хармонират и вие не ги искате. Горчивината може да бъде физическа, духовна, а може да бъде и умствена. Една мисъл може да бъде горчива, неприятна. Има приятни, сладки мисли. А има и горчиви. Горчивината свива човека. Това, което приемаме, или разширява, или свива. Ние предпочитаме тези, които ни дават разширение. Тях обичаме повече от онези, който ни свиват, които ни ограничават.

Най-сигурното лекарство в света е човешката радост. Няма по-силно лекарство от радост. В него има една експанзивност. Като станеш сутрин - да станеш радостен. Помисли за неща, които да внесат в душата ти една светла мисъл, предизвикай в себе си едно светло чувство, предизвикай в себе си една възвишена и благородна постъпка. Което си направил, да произведе в душата ти радост. Някой казва: „Мене ме е нападнал един дявол..." Невежеството, незнанието в света е големият дявол, който заблуждава хората.

За това, което Бог ти дава, ще се радваш, а за онова, което направиш, ще се веселиш.

Единственият ден, в който не се позволявала се плаче, е събота. Неделята е ден свободен - тогава може да плачеш. В Господния ден да няма плач. От сутрин до вечер трябва да си радостен и весел, ще работиш за Господа, няма да плачеш, а само ще благодариш. Някой казва: „Как да бъда радостен в тази сиромашия?" Ще се радваш и на сиромашията.

Както има опасност от пресищане при яденето, така също има опасност от притъпяване на чувствата при голяма радост. Тъй както е създадена нервната система на човека, тя не е в състояние да издържи на трептенията на голямата висша радост, каквато изживяват възвишените същества. Попадне ли човек в трептенията на такава радост, нервната система, както и мозъкът му, ще се разстроят, защото той не е пригоден да издържи нито на висшите, нито на нисшите трептения на някои същества.

Питам: вие, които искате свобода, свободни ли сте? Всеки човек, който търси свобода, не е свободен. И всеки човек, който търси Любовта, не може да я намери. Не търси това, което не може да се намери. Не търси това, което не може да се придобие. Любовта не може да се придобие. Тя е! Аз живея в нея! Животът, и той не може да се придобие. Живея в този живот! Трябва да ви радва животът на всички същества. Трябва да ви радва Любовта, където и да я видите! В едно цвете, в една бубулечка, в който и да е човек, в каквато и да е форма, понеже тя е целокупно проявление. И на вас, и на вашата Любов други ще се радват. Радвайте се на това, на което сега можете да се радвате! Запомнете това! Радвайте се и на това, на което досега не сте се радвали!

Единственото реално нещо, което определя човека, е радост. Само Истината, животът, знанието, Любовта - само те произвеждат радост. Там, дето има Любов, дето има Мъдрост, дето има Истина - там е радост. Радост - това е един резултат на великото. Оттам се съди какъв е човекът. Ако ти постоянно си тъжен в душата си, трябва да намериш някого, когото да обичаш. Тогава радост ще бъде един извор. Ти ще влезеш в царството на възможностите. Ти без радост не можеш да имаш здраво тяло.


Facebook коментари
0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни