Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


Ани

Регистрация: 04 апр 2012
Офлайн Последно: Вчера, 18:55
*****

Моите мнения

В тема:линкове към календара по месеци

11 декември 2017 - 11:54

Месец декември – беседи и събития по дни


1.12.2017 – беседи и събития
2.12.2017 – беседи и събития
3.12.2017 – беседи и събития
4.12.2017 – беседи и събития
5.12.2017 – беседи и събития
6.12.2017 – беседи и събития
7.12.2017 – беседи и събития
8.12.2017 – беседи и събития
9.12.2017 – беседи и събития
10.12.2017 – беседи и събития
11.12.2017 – беседи и събития
12.12.2017 – беседи и събития
13.12.2017 – беседи и събития
14.12.2017 – беседи и събития
15.12.2017 – беседи и събития
16.12.2017 – беседи и събития
17.12.2017 – беседи и събития
18.12.2017 – беседи и събития
19.12.2017 – беседи и събития
20.12.2017 – беседи и събития
21.12.2017 – беседи и събития
22.12.2017 – беседи и събития
23.12.2017 – беседи и събития
24.12.2017 – беседи и събития
25.12.2017 – беседи и събития
26.12.2017 – беседи и събития
27.12.2017 – беседи и събития
28.12.2017 – беседи и събития
29.12.2017 – беседи и събития
30.12.2017 – беседи и събития
31.12.2017 – беседи и събития

В тема:линкове към календара по месеци

11 декември 2017 - 11:45

Месец ноември – беседи и събития по дни1.11.2017 – беседи и събития
2.11.2017 – беседи и събития
3.11.2017 – беседи и събития
4.11.2017 – беседи и събития
5.11.2017 – беседи и събития
6.11.2017 – беседи и събития
7.11.2017 – беседи и събития
8.11.2017 – беседи и събития
9.11.2017 – беседи и събития
10.11.2017 – беседи и събития
11.11.2017 – беседи и събития
12.11.2017 – беседи и събития
13.11.2017 – беседи и събития
14.11.2017 – беседи и събития
15.11.2017 – беседи и събития
16.11.2017 – беседи и събития
17.11.2017 – беседи и събития
18.11.2017 – беседи и събития
19.11.2017 – беседи и събития
20.11.2017 – беседи и събития
21.11.2017 – беседи и събития
22.11.2017 – беседи и събития
23.11.2017 – беседи и събития
24.11.2017 – беседи и събития
25.11.2017 – беседи и събития
26.11.2017 – беседи и събития
27.11.2017 – беседи и събития
28.11.2017 – беседи и събития
29.11.2017 – беседи и събития
30.11.2017 – беседи и събития

В тема:Словото на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов) като проява на Бодхисатва Майтрея

29 ноември 2017 - 14:29

Бележки

1. Виж стр. 9-15 на настоящата книга.

2. Виж стр. 37 и доказателствените тези, изложени на стр. 37-68.

3. Виж стр. 13-14.

4. Виж стр. 14.

5. Виж стр. 41.

6. Виж стр. 9-10.

7. Виж стр. 38-39.

8. Виж стр. 14, 50-51.

9. Учителя във Варна. Съст. Д. Калев. Издателство „Бяло Братство", София, 1999

10. Пак там.

11. Пак там.

12. Пак там.

13. Пак там.

14. Пак там.

15. Всемировият Учител Беинса Дуно и Велико Търново, т. 1 и 2. Съст. П. Даскалова. Издателство „Алфиола", Варна, 1995

16. Завета на цветните лъчи на Светлината. Издателство „Бяло Братство", София, 2004.

17. Петър Дънов. Разумното сърце. Издателство „Захарий Стоянов", София, 2003.

18. Виж бележка 15.

19. Учителя. Великата Майка, т. 2. Издателство „Колор принт", Варна, 1997

20. Виж бележка 17.

21. Пак там.

22. Пак там.

23. Учителя Петър Дънов. Паневритмия. Издателство „Бяло Братство", София, 2004

24. Акордиране на човешката душа, т. 3. Съст. Б. Боев. Издателство „Бяло Братство", София, 2001

25. Пак там.

В тема:Учението за Ложата на Бодхисатвите и въпросът за Бодхисатвата в XX век

29 ноември 2017 - 14:22

Бележки

1. Още в самото начало е необходимо да опишем използваните духовно-научни методи, с които са получени и разработени настоящите идеи: (i) изследване и мащабно търсене в езотеричните текстове; (ii) духовно-научно анализиране и съпоставяне на натрупаните данни; (iii) оформяне на обобщаващи тези и теореми; (iv) прилагане на принципа на съответствието и аналогията в условията на свободни имагинативни размишления; кулминация на този процес е възприемане на инспиративни мисли и идеи от качествено ново естество (не става въпрос за имагинативно и инспиративно съзнание от най-чист вид, а за първи стъпки в тази посока); (v) разсъждение, обсъждане и проверка на новооткритите данни в група, както и изнасяне на лекции и подготвяне на семинари и дискусии в по-широк кръг по разработени теми и идеи; (vi) причинно-следствено наблюдение на живота в новосъздадената духовно-научна атмосфера; (vii) насочено наблюдение дали новите разработки служат на центриращия Христов принцип, или на полярните луциферични ариманични влияния и дали новите разработки служат на Михаилично космополитните цели за постигането на единна и цялостна общочовешка духовност, центрирана в езотеричното християнство.

За да бъде настоящата глава максимално прецизна и точна, при изнасянето на дадена информация, имаща свой източник в някой антропософски труд, се посочва каталожен номер и дата на лекция в книгата. Когато се изнася нова теза, получена след интензивна работа с гореописаните методи, се използва знакът [*] като индекс. Това се прави единствено в името на Михаеличната свобода и научния подход към духовността в съвременните условия в епохата на Съзнаващата душа. Екипът, разработил настоящите идеи, по никакъв начин не желае да ги натрапва на читателя с антропософски интереси, а напротив, смирено се надява те да бъдат разгледани като опит за свободно и индивидуално навлизане в широките пространства на духовно-научния океан на съвременното езотерично християнство.

2. Виж GA 130, бележки от сказка, изнесена на 28.11.1911, Щутгарт.

3. Виж GA 93а, 27.10.1905.

4. Виж на много места в GA 45 („Антропософия. Фрагмент от 1910 година", Дорнах, 1970) и по-специално стр. 45.

5. Относно дванадесетичностга на земното Аз-съзнание и въобще за факга, че Аз-ът на човека е структуриран дванадесетично, виж G4 170, 12.08.1916.

6. Този процес е изключително сложен и многостепенен. За него може да се прочете на много места в лекции на Р. Щайнер. Някои от тях в подходяща последователност са: (1) GA 122, 22.08.1910.; (2) GA 130, бележки от сказка, изнесена на 28.11.1911, Щутгарт; (3) GA 102, 29.02.1908.

7. Виж G4 93а, две лекции, изнесени на 9 и 10.10.1905.

8. Виж G4 93, бележки и писмени отговори към г-жа А. Брандис на въпроси, поставени на 29.05.1915, GA 264, стр. 191, „Anthroposophic Press", 1996, ISBN 0-88010-434-1.

9. Известни са още с ранга Учители-Махатми. Често в антропософската литература за тях се използва конкретната дума Учители (Masters) или санскритския термин Махатми. ВжжСА 130, 17.09.1911.

10. Виж G4 776,25.10.1909.

11. Виж GA 116, 25.10.1909 и GA 113, 31.08.1909.

12. BvdkGA 118, 13.04.1910.

13. Виж GA 117, 19.11.1909.

14. Виж GA 130,4.11.1911.

15. Виж GA 113, 31.08.1909 и GA 131, 13.10.1911.

16. Виж GA 776,25.10.1909.

17. The Bodhisattva Question, Т.Н. Meyer, две лекции от Е. Vreede, 9 и 11.07.1930.

18. Виж бележка 23 към главата „Звездната писменост и строителната идея на Първия Гьотеанум", в С. Прокофиев, „Дванадесетте Свети нощи и Духовните йерархии", „Ной", Ереван, 1993 г., превод на български, Антропософско издателство „Даскалов", Стара Загора, 2004, ISBN 954-495-049-4.

19. BvdkGA 93а, 28.10.1905.

20. BvdkGA 131, 12.10.1911.

21. Виж GA 707,22.03.1909.

22. Виж отговори към г-жа А. Брандис на въпроси, поставени на 29.05.1915, GA 264, стр. 191, „Anthroposophic Press", 1996, ISBN 0-88010-434-1; GA 265, стр. 316-317; GA 266/1, стр. 483.

23. Виж GA 131, 13.10.1911, GA 116, 25.10.1909 и GA 130, 17-21.09.1911.

24. Виж GA 264, стр. 241, „Anthroposophic Press", 1996, ISBN 0-88010-434-1.

25. BvdkGA 118, 13.04.1910.

26. Текстовете в средни скоби са поставени от авторите с цел краткост и по-ясно разбиране на идеята в дадения текст.

27. Виж GA 93а, 1.10.1905.

28. BvdkGA 130, 17.09.1911.

29. Виж на много места в GA 130, например трите лекции, изнесени на 17,19, 21.09.1911.

30. Пак там.

31. Пак там.

32. BvdkGA 114, 16.09.1909.

33. Виж GA 107, 22.03.1909 и GA 113, 31.08.1909.

34. Виж GA 113, 31.08.1909.

35. Тази разработка може да се намери в по-разширен вариант на интернет адрес: www.cosmochristosophv.org

36. Виж GA 114, 25.09.1909.

37. Виж GA 113, 31.08.1909.

38. Виж GA123,10.09.1910 и С. Прокофиев, „Востокв свете Запада", Издательст-во имени Н.И. Новикова, Санкг-Пегербург, 1998, част III, ISBN 5-87991-010-5, ISBN 5-87991-013-Х (т.З).

39. BvdkGA 130, 19.09.1911 и 5.11.1911.

40. BvdkGA 130, 18.11.1911.

41. BvdkGA 130, 19.09.1911.

42. BvdkGA 750,21.09.1911.

43. BvdkGA 130, 19.09.1911.

44. За улеснение всяка от разгледаните хипотези е отбелязана с номер.

45. Виж мемоари на Мария Тодорова, последователи на Учителя Петър Дънов, „Изгревът на Бялото Братство", ИК „Житен клас", София,1993, том 1, стр. 280, ISBN 954-799-183-3 - том I.

46. Виж издадените на руски съчинения на Елена Рьорих, том 3, от 04.07.1936. Последните две титли са иззети от евангелските определения за Христос и са отнесени към Майтрея. Това изказване е записано по същото време, когато протича особено важен период с конкретни исторически събития от изявата на Бодхисатва Майтрея в името на Етерното пришествие на Христос.

47. Виж издадените на руски съчинения на Елена Рьорих, том 1 и 2, от 12.04.1935 и 4.11.1935.

48. Виж лекцията за Бодхисатва Майтрея на Адолф Аренсон: RudolfSteiner und der Bodhisatttva des 20.Jahrhunderts (R. St. and the Bodhisattva of the Twentieth Century), Freiburg 1980.

49. Виж края на 10-та сказка от цикъла „Евангелието от Матея", GA 123, 10.09.1910.

50. The Bodhisattva Question, Т.Н. Meyer, две лекции от Е. Vreede, 9 и 11.07.1930.

51. За да се види подобна ситуация, читателят може да прочете две лекции, държани от Адриана Коулиас пред антропософска публика през август 2003 г. с заглавие: „Розенкройцерството и Майтрея Бдаа. Бодхисатвата - бъдещият Майтрея Бзда" на интернет адрес: http://www.anthroposophy.org.au/articles.htm. „Rosicracianism and the Maitreya Buddha. The Bodhisattva - the future Maitreya Buddha".

52. Тук също може да се използва терминът инкорпорира или още по-добре: ще обхване духовните структури и ще промени личността.

53. Подобен на този довод е изтъкнат още от Адолф Аренсон в неговата лекция за Бодхисатвата на XX век, но за съжаление по обективни причини той е нямал достатъчна и пълна информация за това дали някой друг, освен Рудолф Щайнер, е говорил за Второто пришествие на Христос, поради което стига до явно не много добре обоснован извод, застъпен частично и от Сергей Прокофиев. Ще коментираме специално тази теза по-надолу в текста.

54. Повече на тази тема виж Лазаридес, Прокофьиев, „Трагедия Валентина Томберга", Страсбург - Санкг-Петербург, 1999.

5 5. Виж „Оккултьное замещение бодисаттвм" (стр. 84-85) в Лазаридес, Прокофьиев, „Трагедия Валентина Томберга", Страсбург - Санкг-Петербург, 1999.

56. Име на Учението, движещо и вдъхновяващо тази езотерико-християнска общност от хиляди българи, е Учение на Всемирното Бяло Братство. Светските среди са свикнали да наричат човешката общност от хора, последователи на Учителя Петър Дънов, с думите Бяло Братство. Това не е тайно окултно братство, а мощно социално движение с езотерико-християнски корени, проявило се първоначално в Източна Европа, а после и по цял свят. Тук категорично трябва да се каже, че това течение започва да съществува от началото на XX век първо в България, по-късно - във Франция (движението, създадено от ученика на Учителя Беинса Дуно - Михаил Иванов), а след това от тези два центъра в България и Франция се създават редица центрове по цял свят. Тази духовна традиция безусловно няма нищо общо (нито на методологично, нито исторически, нито традиционно-организаторски) с теософията на Блаватска, Безант, Летбитер, с писанията на Алис Бейли, семейство Рьорих и т.нар. Тибетец, както и с каквито и да било западни расистки организации, или проявили се в бившия Съветски съюз (или негови бивши републики) местни религиозно-псевдотеософски организации и секти. Подобни организации, които нямат нищо общо с произлизащото от България езотерико-християнско учение, могат да бъдат директно изследвани от читателя на адреси: украинска апокалиптична секта с теософско еклектични корени, довела до самоубийствени прояви - http:// www.usmalos.com/; пореден случай на самообявил се Месия-Христос, слязъл физически на3emTa-http://visarion.da.ru/; расистка организация, прокламираща надмощие и богоизбраност на Бялата раса - http://churchoftrueisrael.com/.

Понятията Бяла Ложа, Бели Братя, Бяло Братово, Братство на Светлината трябва да се разбират само в строг духовно-научен смисъл, използван от Рудолф Щайнер и Учителя Петър Дънов: става въпрос за идея, оригинално и конкретно изнесена от съвременните два клона на езотеричното християнство, която се отнася единствено до всички онези десет чина от Ангелските йерархии, група високо еволюирали Учители и техни най-близки ученици и съработници, които имат за свой духовен център, водач и върховен посветител Христос. Правим тази забележка , защото има редица случаи през втората половина на XX век, когато явно злонамерени адепти и пратеници на източни, нехристиянизирани духовни организации или школи на лявото посвещение, или медиуми, извършващи chaneling, които под същите имена провеждат напълно различни представи и идеи относно изброените понятия - представи, идеи и същества, които не са свързани и нямат нищо общо с Христовия Дух. С това се цели да се внесе още по-голям хаос и „лесен улов" на неориентирани и незапознати с Духовната наука хора, които лесно биха попаднали под манипулация от такъв порядък. Нещо повече, авторите на този труд смятат, че това на практика е поредния удар срещу дейността на Учителите на Бялата Ложа - Учителите на Мъдростта и съзвучието на сетивата, и по-специално - поредната атака срещу дейността на проявяващия се в XX век Бодхисатва Майтрея.

57. Повече информация за живота на Михаил Иванов може да се прочете на официалната френска страница: www.ffau.org. в официалната българска страница, посветена на Словото на Учителя Петър Дънов: www.BeinsaDouno.org или в книгата: Louise-Marie Frenette, „Omraam Miklmil Anvanhov et le chemin de Lumirne", Editions A.L.T.E.S.S., Paris, 1997.

58. BidkG4 130,17.09.1911.

59. Виж GA 130, 21.09.1911.

60. Ето една от декларациите на тази тема: Everywhere you are I can be addressed, But in your temples best, Address me and you address, Lord Buddha, Address Lord Buddha, then you address Maitreya. (American Graphics Inc., 1974).

61. Има се предвид следният, описан от Рудолф Щайнер, ритъм: поредна проява около началото на XX век - дейност - затишие (в общ времеви интервал от около 100 години); нова изява - дейност - затишие... и така почти всеки 100 години.

62. Изписва се Victor Manuel Gomez Rodriguez - SamaelAun Weor.

63. Виж С. Прокофиев, „Восток в Свете Запада", Издательство имени Н.И. Новикова, Санк-Петербург, 1998, част III, 93-94 стр., ISBN 5-87991-010-5, ISBN 5-87991-013-Х (т.З).

64. Виж GA 130, 4.11.1911.

65. Виж GA 130,1.10.1911; този текст е повторен и в GA 118,15.03.1910.

66. BvdkGA 131,14.10.1911.

67. Виж GA 114, 25.09.1909.

68. Виж лекцията за Бодхисатва Майтрея на Адолф Аренсон: Rudolf Steiner und der Bodhisatttva des 20.Jahrhunderts (R. St. and the Bodhisattva of the Twentieth Century), Freiburg 1980.

69. Пак там.

70. Виж конкретното изказване на Рудолф Щайнер в GA 131,14.10.1911.

71. Виж изказванията на Рудолф Щайнер за Черноморските пространства и духовните мистерии, свързани с тях: GA 130,18.12.1912 и GA 140,18.11.1912.

72. Виж „Учителя във Варна", съст. Димитър Калев, Издателство "Бяло Братство", София 1999, ISBN 954-8091-91-7.

73. Виж F. Niel, „Albigeois et Cathares", Presses Universitaires de France, 16e edition, 2000; преведена на български: „Албигойци и Катари", ИК "Кама", София, 2003, ISBN 954-9890-50-3.

74. За българите и тяхната мисия може да се прочете още в GA 237,11.07.1924 или в Markus Osterrieder, „Sonnenkreuz und Lebensbaum, Irland, der Shwarzmeer-Raum und die Christianisierang der europaeischen Mitte", 367 S. Urachhaus, 1995.

75. Учителя Петър Дънов казва, че в нея са изложени основите на Учението на Всемирното Бяло Братство.

76. Виж GA 130, 1.10.1911.

77. Виж GA 114, 25.09.1909.

78. Из книгата „Учителят говори", съст. Георги Радев (по текстове на Учителя Беинса Дуно), в глава „Великото Всемирно Братство". ISBN 954-8785-17-Х.

79. Тук под понятието вселена се разбира нашата галактика Млечен път. На други места Учителя нарича това централно слънце с името Алфиола.

80. Из разговори с Учителя Беинса Дуно, публикувани от Боян Боев в книгата „Доброто разположение", глава „Учителя за Христа". ISBN 954-744-026-8.

81. Из книгата „Учителят говори", съст. Георги Радев (по текстове на Учителя Беинса Дуно), глава „Христос". ISBN 954-8785-17-Х.

82. Из разговори с Учителя Беинса Дуно, публикувани от Боян Боев в книгата „Доброто разположение", глава „Учителя за Христа". ISBN 954-744-026-8.

83. Протоколи от годишната среща на Веригата на Бялото Братство, Велико Търново, 11.08.1911. ISBN 954-8139-10-3.

84. Протоколи от годишната среща на Веригата на Бялото Братство, Велико Търново, 15-18.08.1912. ISBN 954-8139-10-3.

85. Протоколи от годишната среща на Веригата на Бялото Братство, Велико Търново, 10.08.1914. ISBN 954-8139-10-3.

86. Беседа „Пробуждане на човешката душа", в „Поучаваше ги", неделни беседи, 1923 г.

87. Из книгата „Акордиране на човешката душа", том I, глава „Път на Учителя". ISBN 954-744-001-2.

88. Виж G4 730, 21.09.1911.

89. Виж мемоари на Борис Николов, един от най-близките ученици на Учителя Петър Дънов, в „Изгревът на Бялото Братство", ИК „Житен клас", София,1995, том 3, стр. 77-79, ISBN 954-90041-2-0 - том III.

90. Из разговор с Учителя Беинса Дуно в дома на Лазар Котев на 8.08.1920 г., публикуван в спомените и стенографските записки на Борис Николов, един от най-близките ученици на Учителя.

91. Виж мемоари на Нестор Илиев, последовател на Учителя Петър Дънов, в „Изгревът на Бялото Братство", ИК „Житен клас", София, 1995, том 4, стр. 250, ISBN 954-90041-4-7 - том IV.

92. Виж GA 264, стр. 238-239 - съобщение на Ф. Рителмайер, без дата.

93. Виж GA 776,25.10.1909.

94. Виж „Енциклопедия Британика", 1997.

95. Виж GA 130 - лекции, държани на 19.09.1911, 5.11.1911 и 3.12.1911, и GA 118 - 27.02.1910.

96. Виж „Разговори при Седемте рилски езера", ИК „Кралица Маб", 1993, ISBN 954-478-11-3, в глава „Всемирното Бяло Братство през вековете".

97. Виж „Christian Rosenkreutz and Rosicrucianism", Anthroposophic Press, 2000, ISBN 0-88010-475-9.

98. Първият том на тази поредица в нейното най-пълно до този момент хронологично издание е публикуван през 2006 г. от Издателство "Бяло Братство" и Издателство "Захарий Стоянов". Преводът на тази книга на английски език в нейният предварителен редакторски вариант е налице в официалния сайт на Общество Бяло Братство: www.BeinsaDouno.org .

99. Виж две лекции, публикувани в цикъла G4 123, 6 и 10.09.1910.

100. Виж G4 730, 21.09.1911.

101. Виж GA 114, 25.09.1909.

102. Текстът е публикуван във вече споменатите записки на Борис Николов, в „Изгревът на Бялото Братство", ИК „Житен клас", София, 1995, том 3, ISBN 954-90041-2-0 -томIII.

103. Виж GA 237,11.07.1924.

104. Повече за този „музикален" метод говори Рудолф Щайнер в G4 283.

105. Виж GA 776,25.10.1909.

106. Виж GA 736,7.03.1912.

107. Виж GA 136, 7.03.1912 и GA 110, 16.04.1909.

108. Виж G4 130, бележки от сказка, изнесена на 28.11.1911, Щутгарт, и G4 136-лекция, изнесена на 7.03.1912.

109. Из думите на Учителя, публикувани в приложение към Завета на цветните лъчи на Светлината, ISBN 954-744-042-Х.

110. Виж G4 123 - „Евангелие от Матея".

111. Повече за Духовете на Огъня и Светлината може да се прочете в първите няколко лекции, публикувани в G4 110, и по-специално - в лекция, изнесена на 13.04.1909.

112. Виж С. Прокофиев, „Восток в свете Запада", Издательство имени Н.И.Но-викова, Санк-Петербург, 1998, част III, 94 стр. ISBN 5-87991-010-5, ISBN 5-87991-013-Х (т.З).

113. Из думите на Учителя, публикувани в приложение към Завета на цветните лъчи на Светлината, ISBN 954-744-042-Х.

114. Виж лекции в GA 110, по-специално - лекция, изнесена на 13.04.1909.

115. Повече за космогоничната и окултно-историчната гледна точка към Бодхисатвите може да се намери на интернет адрес: www.cosmochristosophv.org

116. Виж GA 130, 1.10.1911.

117. Тук може да се наблюдава интересно сходство между понятието ватански език, въведено от Учителя Беинса Дуно относно първичния език на човечеството, и идеите на Рудолф Щайнер за първичния единен език на атлантите и действието на съществото Вотан - виж GA 101, 21.10.1907.

118. В настоящата статия само се маркират някои изводи и идеи за Паневритмията, изнесени в много по-подробен и цялостен вид в специален лекционен цикъл в края на 2004 г., Варна. Този цикъл е посветен на духовно-научната гледна точка към Паневритмията и тепърва предстои да бъде публикуван и допълнително разгръщан.

119. Повече на тази тема може да се прочете в GA 106, глава „Действието на Озирис и Изис. Факти на окултната анатомия и физиология."

120. Виж GA 116, 25.10.1909 и GA 113, 31.08.1909.

В тема:Глава четвърта: Семинаристът

06 ноември 2017 - 21:24

Прозя се, разтърси рамене и взе новодошлата страничка, без да пита защо му я носят толкова късно. (Работи и си взимай парите!)

Листът се заклещи между пръстите му. Бяха няколко реда. В Кемдън неговият комшия поетът Уолт Уитман бе починал.

Петър и Георги говориха и за него между другото. Няма как. Харесват не харесват хората - Уитман беше голямо нещо. Беше разтърсил американската литература. Ако това беше литература, неговото!

Чакалов подсети Петър за последното стихотворение на Уитман миналата година, което му бе дал да прочете и което учуди всички с това, че още пише. Прощалното му послание. И попита дали го помни. Смяташе, че това не е поезия, но чувстваше, че е все пак словото на една голяма личност, и приемаше цялата работа такава, каквато бе - за добро или за лошо. Та, помни ли го? Дънов мълчеше. После каза, че помни, но не му се говореше и дълго се затвори в себе си.

Мислеше. Не можеше да овладее, да си изясни тази самота, извираща от любовта на този човек към хората, към Вселената. Защото това стихотворение бе нещо като писмо до живата природа - нали?, - когато умре, когато умрат сетивата, ще умре и тя. Природата, която наричаше „Душице моя“, мое въображение, моя радост, мой човешки каприз, мое хрумване...

Помнеше стихотворението, но за него всичко това просто бе много голямо, далечно; не можеше да каже, че го харесва. Такава самота! А може би уединение? - Започваше да мисли на английски и нещата губеха ясните си очертания, макар че за пръв път се виждаха в дълбочина, в перспектива. Каква беше разликата между Loneliness и Solitude? Между самота и уединение?

Чакалов измъкна изрязаната страница от вестника и пак погледнаха Уитмановото „Довиждане, Душице моя!“.

...Дълго живяхме, радвахме се, милвахме се;
Прелестно! - сега раздяла. - Довиждане, Душице моя.
...дълго наистина живяхме заедно, спахме, процеждахме се,
наистина се сляхме в едно;
И ако умрем, умираме заедно (да, ще останеме едно)
Ако отидем където и да е, ще идем заедно да срещнем
каквото стане...

Беше уединение, беше сливане с Вселената, с Природата в себе си, на която се е наслаждавал така пълно с истински живот и истинска любов. Беше за Бога. Така поне му се струваше. Но може би беше за конкретен човек. Или... имаше ли разлика за Уитман между Бога и конкретния човек? Всеки конкретен човек?

Толкова голямо бе чувството, мисълта на този космически поет или мислител, все едно, че опъваше знанията му на английски до скъсване. За пръв път му се струваше, че ето след три години вече не бе сигурен дали ще овладее този тук свят; щеше може би да остане отвън. Присъстващ, но отвън.

И къде тогава ще е неговият свят? Ако не Америка? Ако не България?

Къде щеше да бъде, когато дойде време да каже: „Довиждане - и ура! Душице моя!“?

С тази мисъл напусна Филаделфия.

После - пак Уитман! Какво бе това, толкова много да имаш дадено, толкова много да имаш като съгражданина на Георги, и нищо да не сториш, само да гледаш как геният ти изтича от тебе и да го оставиш да тече, докато нищо не остане...

Сила и мъжественост! Но и арогантно пренебрежение към това, което ти е дадено... Като че ли е дадено на тебе само и с тебе трябва да умре - това послание на върха на стрелата, пратена от ръката на Провидението в бялото небе над Америка.

Още, още, още е трябвало да направи той освен да вика срещу небостъргачите на Америка, толкова много му е било дадено!

И сърцето му се свиваше. Нямаше да може да овладее този свят.


*


Освен - си каза той, когато се прибираше на другия ден в Дрю, - освен вместо да диша душата на дъбовете, да се хване с две ръце, да изтръгне всяка дарба, спусната отгоре и спяща в душата му, и да се хвърли, да се гмурне в първоизточника, в науката на Америка, в духовните водачи и словото им. В Бостън. С всички сили, с всичко, което има! При гърмящите имена на Теологическия факултет на Бостънския университет!

И колкото повече мислеше, толкова повече му се струваше, че май така трябваше да бъде: ако отидеше в България, трябваше да отиде с всичко, на което е способен. Ако останеше в Америка, нямаше да остане като надарен втора ръка пастор, а един от тях, от първите...

Не можеше да седне на стола и това тука в него, дето го усещаше и не знаеше какво е, да остане неразвито, неоплодено, ненасадено да поникне.

*

______________________________________
* Основи на всеобщата теория на относителността
2 В някои издания на Библията е Псалом 90. (б.ред.)
3 Редакцията е на автора.
4 Имам един лимон.