Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


Ани

Регистрация: 04 апр 2012
Офлайн Последно: Днес, 17:21
*****

Моите теми

Въведение

Днес, 17:09

Въведение


Стремежът към добродетелност е изконен стремеж в човешката душа. Особено мощен е той във фазата на нейното еволюционно развитие, в периода на постепенното й освобождаване от оковите на материалното и завръщането й към Първоизточника на всичко съществуващо — Бога.

Христос — чрез Своето въплъщение, благовестие, Голготска жертва, възкресение и възнесение — прогласи началото на еволюционното разгръщане на човечеството. Да изграждаш у себе си добродетели означава да съдействаш на Христовото съзнание да се прояви чрез теб.

Добродетелите не са измислица или абстрактно пожелание на религията или на духовните учения. Те са дълг за мислещия, разумен и самоосъзнат човек. Същевременно техният букет, разцъфнал в най-разнообразни и красиви цветове в нашето духовно естество, е и най-здравата опора за човека по пътя на неговото самоосъществяване.

Няма нищо реално извън Любовта. Доброто и Любовта вървят ръка за ръка по пътеката на Духа — от Бога към човека.

Добродетелите са израз на проявената Божественост, на безсмъртния дух, дарен от Създателя на всички нас. Да развиваме добродетели и да даряваме с плодовете им хората, животните, растенията, Природата, Космоса — това е най-ценната придобивка и за собственото ни духовно-нравствено усъвършенстване, и за Онзи, Който ни е извикал за живот в името на Своята неизразима Любов. Той не се нуждае от нашия принос, но ние имаме въпиюща, жизнена потребност от Него, от животворното присъствие на Неговия Дух. Добродетелите са запалените от нас свещи на признателност към Него — искрици от всеобемащия Огън на всемирния Живот.

Опознаваме света, за да станем по-добри. Създаваме семейство, за да успеем да прилагаме доброто по един нов, по-възвишен начин. Раждаме и отглеждаме деца, за да издържим изпита на всеотдайната, безрезервна и безусловна Любов. Единствено от нея извира абсолютното Добро.

Опознаваме себе си, за да проникнем в смисъла на своето съществуване тук и сега. Нещо вътре в нас, в дълбините на душата ни, ни шепне, че ние сме изначално добри. Бог ни е създал такива. Такива би желал да бъдем винаги. Доброто извира от сърцето. То не е чувство, а отношение. То е израз на духовна зрелост и на въплътена Любов. Добър може да бъде само онзи, който истински обича.

Човек, който върви в пътя на Доброто, изгражда у себе си добродетели. Те представляват проявата на Доброто в едно разумно същество.

Доброто е космически принцип, неразделна част от съвършената Божия природа. А добродетелта е проявлението, формата, в която Доброто бива възприемано, усвоявано и прилагано от разумните същества във Вселената.

Добродетелите са следствие от прилагането на духовните закони — законите на невидимия свят, заложени в него още от сътворението му от страна на Всевишния — в нашия живот. Добродетелта — това е въплътеното във физическия свят Добро. Така добродетелността се явява функция на Доброто, негова психо-етична проекция в света на формите.

Наличието на добродетели, тяхното осмисляне и навременно прилагане в ежедневието, в малките и големите неща, е доказателство за духовната зрелост на човека.Количеството на култивираните добродетели и качеството на тяхното проявление свидетелстват за равнището на духовното израстване на човека. Добродетелите това са брилянтите в короната на човешката душа. Техният блясък не потъмнява с течение на времето, а, напротив, излъчва все по-ярка светлина. Неугасващият факел на добродетелите осветява неуморно, с тихо, меко сияние житейския ни път към една вечна цел — съвършенството.

На добър час по пътеките на всемирното Добро!

Константин Златев


Основни педагогически закони при самовъзпитанието на добродетели в себе си

Днес, 17:06

Основни педагогически закони

при самовъзпитанието на добродетели в себе си


Словото на Учителя Петър Дънов представлява динамично-стабилен синтез между интуитивно прозрение (опитности, идеалистическа методология на самопознание), интелектуално-логически познание (идеи, теория) и практически ефективни правила и методи (педагогически технологии). На всеки, който иска да работи за самовъзпитанието на някоя своя добродетел по тази книга, следва предварително да е ясно кои са педагогическите зависимости, върху които почива тази малко известна българска педагогическа система. Излагаме ги по-долу под формата на принципни нравила, кратко аргументирани. Тези правила представляват един нов и съвременен духовен подход и философия за самовъзпитанието на човека.

1. Истинското възпитание започва, едва когато човек реши да се самовъзпитава. Самовъзпитанието се основава на онзи биологогичен процес, при който онтогенетичните промени у човека се отразяват в генотипа.

2. Световната история в областта на изследването на педагогическата реалност показва, че това, което искаме да самовъзпитаваме, визира винаги именно добродетелите. Самовъзпитание има само тогава, когато то има за цел постигането на добродетели. Дали характерът на един човек ще притежава променливи непостоянни качества или постоянни, устойчиви добродетели е от значение за това, как, колко и какви възможности и условия той ще съумее да оползотвори в живота си, за да се прояви, развива и усъвършенства. Без да имаме за задача да постигнем добродетели в себе си, не може да попаднем на сполучливите методи за самовъзпитание.

3. Добродетелите не могат да бъдат възпитавани, те се самовъзпитават. Възпитанието може да е насочено само към външната изява на човека, то моделира изявата на личността. Възпитание без самовъзпитание на вътрешната индивидуалност (душата) не може да е ефективно, полезно (здравословно, благополучно) и правилно. Възпитанието е насочено към качествата на характера, а самовъзпитанието — към тяхното превръщане в добродетели.

4. Добродетелите са вложени специфични характеристики на човешката индивидуалност (уникалност). За всеки човек съществуват множество добродетели, които определят основата на неговия характер. Те са отличителни (уникални), основни (според епохата, в която живее), специфични (според етапа на развитието си), специални (според дарбите си) и частни (други) добродетели.

5. От най-силното положително качество у един човек е най-подходящо да се започне работата над добродетелите. Ако съществува мотивация, потребност и самостоятелно решение за самовъзпитание на добродетелите, следва да се започне първо от него.

6. Има връзка между ценностите, мотивацията и потребностите ни и добродетелите, които бихме могли да самовъзпитаваме. Добродетелта, за която имаме най-голяма мотивация, гази, която най-много ни липсва, и тази, която най-много ценим, трябва да съвпадат, за да имаме успешно самовъзпитание. Потребността мотивира ценностите, когато нямаме добродетели. Мотивацията е употреба на ценностите ни и оценяване на потребността. Ценностите мотивират потребността, когато имаме поне една добродетел или когато сме се убедили, че добродетелите именно са стабилното в характера, към което е нужно да се стремим.

7. Добродетелите не могат да бъдат подражавани (имитирани, внушавани), но са вдъхновяващи. Прояви първо своите отличителни добродетели, които те правят вдъхновен, уникален, особен, независим, себе си.

8. За всяка епоха, за всеки етап от развитието на човека съществуват съответни актуални добродетели. Следвай хода на времето, в което живееш. Пет са основните добродетели, актуални за съвременния човек: любов, мъдрост, истина, правда и добро.

9. Добродетелите не могат да бъдат религиозни или светски, но те могат да имат такава обосновка, методика и мотивация. Те са облеклото на висшето себе у човека — духа. През различните исторически епохи различните педагози, религии или господстващи философии са препоръчвали различни добродетели. Важното е в идеала за човек, към който се стремим, те да са налични.

10. Добродетелите са изява на човешкия дух.. Те са изява и част от онова висше, годно за съвършенство, устойчиво и оцеляващо в хода на еволюцията естество у човека.

11. Добродетелите са заложени генетично у всеки човек. Само събуждането на необходимостта за проява на индивидуалността може да активира развитието им. Всеки човек има хуманните права да прояви висшето си естество в лицето на своите добродетели; да получи подходящата педагогическа подкрепа за самовъзпитанието на характера си; и да ги постигне, ако реши това по собствен избор.

12. Проявата на добродетелите е духовно право на всеки човек за оцеляване и усъвършенстване в еволюцията. Те не могат да бъдат налагани. Те са част от свободната и от добрата воля. Те са възможност и път към възвръщане на Божествения образ в себе си. Всеки човек се явява археолог в собствената си душа и всеки може да намери навътре дълбоко в себе си забравения първообраз и съвършенството.

Указания за употреба на сборника

Днес, 17:03

Указания за употреба на сборника


Текстовете представляват иносказателно библейско изложение, придружено от тълкуването му и посочване на основни съдържателни акценти на всяка от добродетелите според идеите на Учението.

Библейските цитати в тази книга са взети от два превода на Библията: Синодално издание (София, 1998, обозначено като СИ) и Ревизирано издание (Виена, 1885, обозначено като РИ). Цитатите, за които липсва означение (СИ или РИ), са с еднакъв текст в двете издания на Библията.

Систематичните изложения на съдържанието за всяка добродетел имат за цел предимно да посочат какво представлява тя и какъв става човек, който я притежава. Някъде са разработени речникови справки за разграничаване на основното понятие в темата за съответната добродетел спрямо сродни такива. Някъде се посочват предшестващите или резултатните допълнителни качества, т.е. причинните и следствените особености за развитието на добродетелта.

В раздела за самовъзпитателни идеи, опити и методи се излагат конкретни позитивни, интегрални начини за самовъзпитаване на съответната добродетел. В повечето случаи такива типове задачи не се повтарят при другите добродетели с цел да се изложи вариативността и разнообразието от възможни похвати за съставяне на самовъзпитателни упражнения. Следователно всеки сам може да използва дадена идея в различни варианти и за развитието на други добродетели. Повечето от опитите и упражненията изискват продължително време за изпълнение. Затова те са само за тези, които са избрали определена добродетел и са решили да работят над себе си и да я усилят или постигнат. Всеки може да използва опити и упражнения, които да приспособи към интересуващата го добродетел или към индивидуалните си предпочитания. Самовъзпитателните методи в книгата са образец за насоките и начина на организиране на методиката на само-възпитанието по педагогическите идеи на Учителя Петър Дънов.

В края на книгата има Азбучен показалец на посочените добродетели, Библиография и Съдържание.

Прилагаме таблица, необходима за систематично осмисляне на библейските добродетели, разработени в сборника в самовъзпитателно направление.

Таблица на съответствията според понятията в Учението


Публикувано изображение


Предговор

Днес, 17:01

Предговор


Задачата на този труд е библейските добродетели да бъдат представени в аспект на актуални универсални ценности, потребни и значими, възможни и постижими при самовъзпитанието на индивидуалността у всеки човек в нашето съвременно демократизиращо се и нуждаещо се от непрекъснато хуманизиране общество. Христовите добродетели, представени в тази книга са разработени в духа на Учението на Учителя Петър Дънов. Наричаме го Слово, защото се явява боговдъхновен израз на идеи, научни закономерности и интуитивни прозрения за миналото, настояще и бъдещо развитие на човечеството, които надхвърлят възможностите на всеки обикновен, необикновен, гениален и свят човек от нашето съвремие и въобще от световната история. Това книжовното наследство от около 5000 беседи е надживяло проверката на времето (143 г. от рождението и 63 г. от смъртта на автора му). Факта на неговото съществуване представлява за българската социална история поучителен урок по родолюбие, нравствено добруване и културно-цивилизационно оценяване. За българската педагогическа наука и образованието ни то е представлявало и представлява неизчерпаем източник на теоретико-практически възможности и решения с просперитетна стойност. Ето защо чрез тази книга се опитахме да надигнем крайчеца на една завеса между известното и неизвестното за реалността, в която живеем: едновременно земна и Божествена, доказуема и аксиоматична.

Книгата е създадена като образец за представяне видовото разнообразие от колективни и най-вече индивидуални методи на самовъзпитание. Върху основата на теоретично и частично-експериментално изследване приложимостта на Словото в Учението на Петър Дънов сме показали основните типове адаптируеми образователно и социално методи за самовъзпитание на индивидуалността у човека, т.е. на неговата душа. Възпитанието на личността и нейната социализация е социално-педагогическа задача от близкото ни минало, изиграла ролята си и оставила много негативи в съвременния ни живот. С убеждението, че религиозното (включващо понятията “Бог” и “душа”, а не църковни догми) индивидуално самовъзпитание на независимата самосъзнателна личност в демократичното общество е път към мъдрото решаване на множество големи днешни промени и проблеми, се надяваме този труд да намери своите почитатели, съмишленици и съработници в областта на логико-интуитивното опознаване на действителността.

От желанието да бъдем добри до добродетелностга се минава през изработването на опитности: да правим добрините на място, на време и с мярка, да не сме глупави в доброто, да се научим да го защитаваме и да го живеем непрекъснато, да съзнаваме, че нашето добро не се разминава, а е в хармония с доброто за другите и за Цялото. И всичко това е самото намиране на пътя за постигане на всички добродетели.

Снежана Димитрова

15 януари 2007г., Велико Търново.


Мисли от Учителя Петър Дънов за добродетелите

Днес, 16:59

Мисли от Учителя Петър Дънов за добродетелите


Под думата “добродетел” се разбира божественото в човека.

Без добродетел движение във Вселената не съществува. Всяко движение, всяко духовно растене е израз на доброто. Искате ли да се развивате, пазете дрехата на вашите добродетели.

Когато Христос дойде на земята, ще научи хората на ония правила и методи, чрез които може да се пазят от потъване в гъстата материя на ада. Затова са нужни добродетелите. Чрез тях хората ще устоят на огъня на ада.

За да влезе в рая, човек трябва да притежава такива качества, които могат да го допуснат вътре. Всяка душа трябва да бъде облечена с дрехи, съответни на нейното развитие. Но всяка дреха трябва да носи качествата на някои добродетели. А именно: кротост, благоуханност, чистота и т.н.

Страданията и радостите на тялото образуват най-простия материал, от който сърцето съгражда своите добродетели. Добродетелите пък стават градиво за духа, за да създаде той своите велики мисли. Не страдате ли и не се ли радвате, сърцето не може да създава добродетели. Нямате ли добродетели, вашият дух не може да прояви своята мощна сила. Ще бъдете смели и решителни да изнесете своите страдания по един естествен начин.

Вяра без добродетели нищо не струва. Знание без добродетели нищо не струва. Доброто осмисля всичко: и знание, и сила, и богатство.

Когато видя светлината в човека и измеря нейната сила, тогава казвам, че съм открил нещо добро в него. Това са неговите добродетели. Всички добродетели представят пътя, през който човешката душа трябва да мине. Истинските добродетели идат отвътре, а условията за развитието им са външни. Първо условие за това е животът, второто условие е устройството на задната част на мозъка в конкретния човек.

Работете върху онези добродетели, които Бог е вложил във вас от създаването ви. Да направиш това, което Бог изисква, значи да превърнеш обикновения камък в скъпоцен. Работете върху своите добродетели, дарби и способности, за да растете и да се развивате.

Не се наемайте да постигнете изведнъж всичките добродетели. Достатъчно е всяка година да придобивате по една. Ако всяка година придобивате по една добродетел, за 25 години ще придобиете 25 добродетели. А човек с 25 добродетели вече е йога. Стане ли човек йога, достатъчно е само да дигне ръката си и живота Природа ще му отговори. Какво ще ни донесе реализирането на една добродетел? Ще бъдете здрави. Всяка добродетел, която може да се реализира, първо подобрява здравето на човека. След това се отразява на мисълта и човек започва да мисли право. Най-после се отразява на сърцето: човек изпитва приятно чувство и разположение.

Моята добродетел е за мене. За теб е нужна друга добродетел. Твоето добро може да произведе известни сили, с които сам ще помагаш на хората. Даровитият, силният човек може да ти услужи, но той не може да ти даде назаем своята дарба, своята сила, своята способност. Ти трябва сам да развиеш своите добродетели.

Всяка добродетел расте, не се умножава. Човек трябва да има такива добродетели, които никога да не губят цената си. И най-малката проявена у от някого добродетел в света всякога образува хармония между всички хора. Голямата добродетел не може да се побере вътре във вас. Тя служи на другите, на цялото.

Желая ви да бъдете твърди и устойчиви като камъка... Желая ви да придобиете твърдостта и лъчепречупването на диаманта, подвижността и чистотата на водата на планинските извори, чистотата и свежестта на въздуха по високите места и благотворителността на светлината, която слиза от небесните пространства.