Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


Rate Video   - - - - -

Асоциации


 

ПЕТЪР ДЪНОВ И БОРИС ГЕОРГИЕВ
Асоциации по песента "В пустинята на живота" и картините "Мирова скръб", "Не убивай" и "Портрет на Махатма Ганди"
Из книгата "СТРАННИК СЪМ В ТОЗИ СВЯТ"
Автор и изпълнител: Милка Кралева
Издател: Кибеа, 2012

PETER DEUNOV AND BORIS GEORGIEV
Associative links of the song "In the life desert" with
the pictures: "Universal tribulation", "Don't kill" and "Mahatma Gandhi
From the book "I AM A STRANGER IN THIS WORLD"
Autor and violin performance - Milka Kraleva
Publisher KIBEA, 2012Videos System v2.3.1 © 2018 DevFuse