Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


Rate Video   - - - - -

ПАНЕВРИТМИЯ на Седемте Рилски Езера - 19.08.2013г. | PANEURHYTHMY


 


Публикуван на 21.08.2013 г.


Паневритмията се състои от три дяла. Първият съдържа 28-упражнения, вторият се нарича "Слънчеви лъчи", а третият -- "Пентаграм".Videos System v2.3.1 © 2018 DevFuse