Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


Rate Video   - - - - -

Петър Дънов- първите седем гимнастически упражнения


 

Петър Дънов първите седем гимнастически упражнения от 1910 г. представени от Ярмила Менцлова чрез Жан-Луи Губо.

Този запис се публикува единствено с архивна цел, а не като показно, как трябва да се правят представените упражнения. За хората, които вече са се занимавали с тези гимнастики, записът може да допълни евентуално някои детайли и/или да послужи като стимул за нови идеи по тях.

Доколкото знаем от Жан-Луи, на Ярмила не са били показвани тези упражнения, но сама ги е учила от единственото налично по онова време описание от протоколите на срещата през 1910 г. Но тези гимнастики не са се играели вече от старите братя, а младите не са ги познавали, така че Ярмила е може би един от първите хора, които възраждат тези дижения във времето след заминаването на Учителя Петър Дънов през 1944 г. Тя редовно ги е практикувала както сама, така и с Арлет и Жан-Луи Губо, което ни бе засвидетелствано от последния.

При всички положения, бидейки танцьор и хореограф, тя е добавила нещо от себе си, което е запазено в начина на изпълнение от Жан-Луи.

Това е един първи вариант на тези движения, който Петър Дънов в последствие сам доразвива и образува цикълът от 21 упражнения, в който тези седем са завършващи. Този вариант може да се намери в описанието на тези 21 упражнения от Пеню Ганев (16ти том на поредицата "Изгрев").

Настоящият видеозапис е направен на 18.08.2015 при езерото "Махабур" след ПанЕвРитмията. Жан-Луи знаеше от няколко дена, че ще правим записът, но в конкретния ден не се чувстваше добре и се обърка за някои детайли, които обаче се уточниха в краткото интервю на края на видеото.

Говорът е на английски.Videos System v2.3.1 © 2018 DevFuse