Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


Rate Video   - - - - -

Учителя за Христа


 

Филм с прочит на цитати от Учителя Беинса Дуно за Христос, Второто пришествие, Христовото учение и Християнството.

Използвани материали:

За днешната епоха, във връзка с Христа – от Учителя
За Христовото учение – мисли от Учителя Беинса Дуно
Как да направим грамадна крачка в развитието си – от Учителя
Най-хубавото качество на Христа
Учителят Говори – Христос
Учителя за бъдещата единна религия
Учителя за второто идване на Христос
Учителя за Второто пришествие на Христос
Учителя за Христа – от Боян Боев

Статии от сайта Здрав живот:
http://www.zdravjivo...


*Здрав живот, 05.01.2017 г. Текста събра и прочете: Калоян Гичев.Videos System v2.3.1 © 2018 DevFuse