Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


Rate Video   - - - - -

Петър Дънов - "Тайните на Духа"(1897 г.),


 

Петър Дънов - "Тайните на Духа"(1897 г.), изп. Богдан Дуков

Публикуван на 1.04.2017 г.


Петър Константинов Дънов (11.07.1864 – 27.12.1944), наричан от последователите си Учителя или Беинсá Дунó, е български философ, основател на религиозно-философско учение, което се самоопределя като „езотерично християнство“ и окултизъм. Учението е смятано от българската държава за религиозно и е регистрирано от Дирекцията по вероизповеданията като отделно вероизповедание. Това учение в България е известно под името дъновизъм, а последователите му са наричани дъновисти. Самият Дънов не одобрява наименованието „дъновисти“, а последователите му се самонаричат ученици на Всемирното бяло братство. През 1897 г. Петър Дънов учредява със съмишленици във Варна „Общество за повдигание религиозния дух на българский народ“, в което по-късно членуват д-р Георги Миркович, Мария Казакова, Тодор Стоименов, Пеню Киров, Анастасия Желязкова и Милкон Партомиян. Същата година издава брошура с мистичен текст под заглавие „Хио-Ели-Мели-Месаил“. Така той застава в центъра на духовно общество, което по-късно прераства в „Синархическа верига“ (1906) и обществото „Всемирно бяло братство“ (1918), а последователите на Дънов започват да го наричат „Учителя“. Според тяхното гледище след 1897 г. е по-правилно да се говори за Учителя Беинса Дуно, вместо за Петър Дънов, въпреки че псевдонимът Беинса Дуно започва да се употребява в публикации едва в началото на 1930-те години.

Според някои източници етимологията на името „Беинса Дуно“ е със санскритски корени и според интерпретация може да се преведе като Този, който носи доброто чрез слово[7]. Според други интерпретации на негови последователи името е с корени в така наречения ватански език, който според Дънов е първичният протоезик на човечеството[8].
«Тайните на Духа»- От книгата "Той иде", Начални Слова от Учителя в периода 1896 -1904 г./ Petar Konstantinow Danow (11.07.1864 – 27.12.1944) war unter dem Namen Beinsa Duno ein bulgarischer spiritueller Lehrer und Gründer der okkultistisch-religiösen Gemeinschaft Universelle Weiße Bruderschaft.“ Geheimnisse des Geistes „- Aus dem Buch“ Er kommt „, Reden des Meisters in der Periode 1896 -1904 Jahren – Darsteller und Videorealisation von Bogdan Dukov, 2017/.Videos System v2.3.1 © 2018 DevFuse